ประมวลภาพ: ฝ่ายค้านพม่าเริ่มรณรงค์แก้ไข รธน.ฉบับรัฐบาลทหาร

"พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย" นำโดยออง ซาน ซูจี เริ่มล่ารายชื่อทั่วประเทศสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างสมัยรัฐบาลทหาร ซึ่งกองทัพได้โควตาในสภา 1 ใน 4 ขณะที่เส้นทางแก้ไข รธน.ไม่ได้ราบรื่นนัก โดย กกต. ส่งจดหมายเตือน "ซูจี" กำลังท้าทายกองทัพ ขณะที่แกนนำพรรครัฐบาลตำหนิว่าฝ่ายหนุนแก้ รธน. กำลังสร้างความสับสนให้ประชาชน

ผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านพม่าชุมนุมที่ย่านบะฮัน นครย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 17 พ.ค. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพม่า (ที่มา: เพจ The 88 Generation Peace and Open Society)

ออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดี ปราศรัยรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. โดยการรณรงค์ดังกล่าวจัดโดยกลุ่มนักศึกษา 'รุ่น 88 และพรรคเอ็นแอลดี (ที่มา: เพจ The 88 Generation Peace and Open Society)

วันแรกของการล่ารายชื่อทั่วประเทศแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2008 โดยพรรคเอ็นแอลดี และกลุ่ม '88 จัดสถานที่ลงชื่อหลายแห่งทั่วพม่า นอกจากประชาชนหลายกลุ่มมาลงชื่อแล้ว ยังมีตัวแทนนักการเมืองทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ามาร่วมลงชื่อด้วย (ที่มา: เพจ NLD)

 

ฝ่ายค้านพม่าเริ่มต้นล่ารายชื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลทหาร

29 พ.ค. 2557 - เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นับเป็นวันแรกที่ "พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย" หรือเอ็นแอลดี พรรคฝ่ายค้านในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา หรือพม่าเริ่มล่ารายชื่อทั่วประเทศ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2008 ซึ่งผ่านการลงประชามติสมัยรัฐบาลทหารพม่า โดยออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคเอ็นแอลดี ได้ร่วมลงชื่อด้วย ณ ที่ทำการพรรคที่โอตระติริ กรุงเนปิดอว์ ทั้งนี้ภายหลังการลงชื่อออง ซาน ซูจี ได้ปราศรัยกับผู้สนับสนุนราวสามพันคนด้วย

สำหรับการล่ารายชื่อดังกล่าวเป็นการรณรงค์โดยพรรคเอ็นแอลดี และกลุ่มนักศึกษาปี 1988 ในนาม "รุ่น'88 เพื่อสันติภาพและสังคมเปิดกว้าง (88 Generation Peace and Open Society) โดยจะล่ารายชื่อเป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการชุมนุมปราศรัยที่ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ เพื่อแสดงพลังผู้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้พลเมืองของพม่าอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงรายชื่อได้ที่สำนักงานพรรค หรือสาขาของกลุ่ม 88 ทั่วประเทศ

ในการปราศรัยของอองซานซูจีเมื่อวันอังคาร (27 พ.ค.) ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขมาตรา 436 ในหมวดที่ 12 ของรัฐธรรมนูญปี 2008 ซึ่งระบุว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆ จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งสองสภาร้อยละ 75 ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าในสภานั้น ทหารครองเก้าอี้ถึงร้อยละ 25 ซึ่งจะมีผลต่อการออกคะแนนเสียงใดๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

"ถ้าพวกเราไม่ได้รับการลงมติสนับสนุนโดยผู้แทนจากกองทัพในสภา พวกเราจะไม่สามารถแก้ไขมาตราใดๆ ในรัฐธรรมนูญได้" ออง ซาน ซูจีกล่าว และกล่าวว่า "ดังนั้น โปรดช่วยกันลงชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลง ฉันเรียกร้องต่อพวกท่านให้มาร่วมกัน เพราะเราต้องการรณรงค์อย่างสันติซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้"

ในนครย่างกุ้งกลุ่ม '88 ก็จัดล่ารายชื่อเช่นเดียวกัน โดยมีประชาชนหลายร้อยคนร่วมลงชื่อรวมทั้งนักการเมืองจากพรรคของกลุ่มชาติพันธุ์

ทั้งนี้การรณรงค์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับ "วันวีรชน" ของพม่า เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ลอบสังหารนายพลออง ซาน ผู้ก่อตั้งประเทศ และบรรดาคณะรัฐมนตรีรักษาการเมื่อ พ.ศ. 2490

โดยหลังจากนั้นพรรคเอ็นแอลดีและกลุ่ม '88 จะตรวจนับรายชื่อทั้งหมดก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการทบทวนแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาพม่า ทั้งนี้จะมีการระบุจำนวนผู้ลงชื่ออีกครั้งเมื่อกระบวนการลงชื่อสิ้นสุด

 

กกต.พม่าส่งจดหมายเตือน "ออง ซาน ซูจี" กำลังท้าทายกองทัพ

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ (26 พ.ค.) สมาชิกพรรคเอ็นแอลดี เผยแพร่จดหมายเตือนจาก กกต.พม่า ลงนามโดยติน ทุน เลขาธิการ กกต.พม่า ระบุว่า การปราศรัยของออง ซาน ซูจีที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะละเมิดคำปฏิญาณเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ของนางออง ซาน ซูจี

ทั้งนี้ กกต. ตีความคำปราศรัยของออง ซาน ซูจี ซึ่งกล่าวว่า "สิ่งที่พวกเราทำไม่ใช่ต้องการซึ่งอำนาจ ไม่ได้ต้องการได้รับโอกาสพิเศษอะไร ข้าพเจ้าต้องการให้กองทัพพิสูจน์ว่าพวกเขามีความปรารถนาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ" นั้นถือว่าเป็นการ "ท้าทายกองทัพ"

ในจดหมายของ กกต. ที่มีถึงออง ซาน ซูจี ระบุว่า "คุณกำลังพูดภายนอกขอบเขตของรัฐธรรมนูญ"

เช่นเดียวกับสมาชิก "พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา" หรือพรรคยูเอสดีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กำเนิดมาจากสมาคมพลเรือนสมัยรัฐบาลทหารพม่า ก็มองว่าการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านกำลังจะสร้างความไม่สงบในสังคม

"ความสับสนวุ่นวายไม่ใช่สิ่งที่ดี" นายหล้า ส่วย แกนนำพรรคยูเอสดีพี กล่าวกับผู้สื่อข่าวอิระวดี "รุ่น '88 และพรรคเอ็นแอลดี ต้องการสร้างความวุ่นวายในสังคมด้วยกันปลุกเร้าประชาชนให้มาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พวกเขาไม่ควรทำเช่นนั้น"

ทั้งนี้ในการปราศรัยเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่เมืองมัณฑะเลย์ ออง ซาน ซูจีกล่าวว่า รัฐธรรมนูญพม่าฉบับปัจจุบันนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากให้อำนาจพิเศษแก่กองทัพ

"ข้าพเจ้าต้องการท้าทายพวกเขา (กองทัพ) ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญภายในปีนี้ การแก้ไขกระทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและผ่านรัฐสภา ถ้าพวกเขารักประเทศแท้จริง เคารพพลเมือง คิดถึงอนาคตของประเทศ และมีความกล้าหาญเพียงพอ" ออง ซาน ซูจีกล่าวต่อผู้ฟังปราศรัย

 

แปลและเรียบเรียงจาก

Suu Kyi Launches Signature Campaign for Amendments, KYAW PHYO THA / THE IRRAWADDY, Tuesday, May 27, 2014

Burma Election Commission Warns Suu Kyi Over ‘Challenging the Army’ By LAWI WENG / THE IRRAWADDY| Monday, May 26, 2014

NLD, 88 Generation Provoking ‘Public Disorder’: USDP Lawmaker, By SAN YAMIN AUNG / THE IRRAWADDY | Tuesday, May 26, 2014|

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์