ประกาศ คสช. ตำแหน่งองค์กรอิสระที่ว่างอยู่ ให้กรรมการที่เหลือสรรหาไปก่อน

30 พ.ค. 2557 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 48/2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์