คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 47/2557 และ 48/2557 เรียกใจ-จักรภพ-ชูพงศ์

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคืนนี้เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก 21 ราย คำสั่งที่ 48/2557 ให้มารายงานตัว 3 รายวันที่ 4 มิ.ย. 2557 และคำสั่งที่ 49/2557 ให้มารายงานตัว 18 ราย วันที่ 9 มิ.ย. 2557

5 มิ.ย. 2557 - เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48 และ 49 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 48/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ดังนี้

1. นายสมชาย สอนอุบล
2. นายนาวิน บุญเสรฐ
3. นายธานินทร์ อังสุวรังษี

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 49/2557
เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นายใจลส์ ใจ อึ๊งภากรณ์
2. นายจักรภพ เพ็ญแข
3. นายพิษณุ พรหมสร
4. นายเนติ วิเชียรแสน
5.นายองอาจ ธนกมลนันท์
6.นายอำนวย แก้วชมภู
7.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน
8.นายจรรยา ยิ้มประเสริฐ
9.นายเอกภพ เหลือรา
10. นายมนูญ “อเนก” ชัยชนะ
11. นายเสน่ห์ ถิ่นแสน
12. นายภิเษก สนิทธางกูร
13. นายชูชีพ ชีวะสุทธิ์
14. นายสันติ วงษ์ไพบูลย์
15. นางมนัญชยา เกตุแก้ว
16. นางฉัตรวดี อมรพัฒน์
17. นายจุติเทพ (เลอพงษ์) วิไชยคำมาตย์
18. นางณหทัย ตัญญะ

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์