ปปท. สอบข้าราชการ ม. ดัง ข่ายทุจริตกู้เงินจัดซื้อจัดจ้างผิดกฎหมายหลายฉบับ

6 มิ.ย. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) โดยหัวหน้าชุดสืบสวน พ.ต.ท. เรวัต เฮงจำรัส ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปท. ตั้งเรื่องตรวจสอบการส่อทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดปกติของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปมสอบการเข้าข่ายทุจริตดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยของหน่วยงานดังกล่าว จำนวนกว่า 700 ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างอาคาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของประธานโครงการฯ มีความผิดปกติ เข้าข่ายการทุจริตผิด พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 ทวิ ที่ระบุว่า “ส่วนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทำการก่อหนี้ ผูกพันที่เป็นการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 23 ตรี” และเมื่อกล่าวถึงมาตรา 23 ตรี  ก็เป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานราชการ เปิดช่องทางในการทุจริตทั้งทางนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเงินนอกระบบที่ตรวจสอบยาก
 
แหล่งข่าวระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินกู้ที่ส่อผิดกฎหมายนี้ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างมีลักษณะแปลกคือมอบอำนาจให้สหกรณ์ฯจัดการให้ เหมือนยืมเงินมาจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบคลังปกติ แต่ไม่ได้ระบุว่ายืมมาดำเนินการดังกล่าว เป็นลักษณะสหกรณ์ดำเนินการมาให้ สมนาคุณให้ จึงอาจเกิดช่องว่างในการทุจริตอย่างมาก การดำเนินการทุกอย่างจะผ่าน ข้าราชการซึ่งเป็นประธานโครงการฯ และเป็นอำนาจหน้าที่ของ ปปท. ที่ตั้งเรื่องเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว โดยมุ่งเป้าการเข้าข่ายทุจริต และข้าราชการประพฤติมิชอบ, ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อื่นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ ครม ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการกับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน ที่ผิดระเบียบและกฎหมาย
 
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของนักข่าวพบว่า อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม กำลังมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลายหลังและมีหน่วยงานดังกล่าวจริงคือ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์