ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ ขอให้ช่วยกันแจ้งหากพบ ขรก.เป็นภัยความมั่นคง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ขอความร่วมมือข้าราชการประพฤติเป็นแบบอย่างเพื่อนำความสงบสุขกลับสู่บ้านเมือง พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันแจ้งข่าว หากพบข้าราชการทั้งในประเทศ-ต่างประเทศที่เป็นภัยความมั่นคง หรือแสดงความเห็นในทางไม่สร้างสรรค์ เป็นภยันตรายไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

8 มิ.ย. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า ดังที่ข้าราชการทราบแล้วว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าราชการทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการนำพาความร่มเย็นเป็นสุขกลับคืนสู่ประเทศไทย ด้วยการช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ได้แก่ การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีไมตรีจิตต่อพี่น้องประชาชน เป็นข้าราชการของแผ่นดินตามปรัชญาคำสอนพระราชทาน ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจในการบริหารราชการอย่างเคร่งครัด ยังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พี่น้องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนได้โปรดแจ้งข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทางราชการผู้นั้นทั้งที่ประจำการอยู่ในประเทศและต่างประเทศมีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติกับอีกได้แสดงข้อคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ เป็นภยันตราย และไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในบริบทของการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย ผ่านช่องทาง WWW.1111.go.th ตู้ ป.ณ.1111 และ สายด่วน 1111

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์