คำสั่ง คสช. 58/2557 ให้บุคคล 17 รายมารายงานตัวเพิ่มเติม

9 มิ.ย. 2557 - วันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 17 ราย โดยให้มารายงานตัวที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 58/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อินทร์ชำนาญ
2. นายศรีศศิร์อร ทรัพย์เงินทอง
3. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง
4. นายเสนห์ จงจิตต์
5. นายจรัล อัมพรกลิ่นแก้ว
6. นายสรานุภล กองทอง
7. นางสาวกชพร แสงชัชวาลย์
8. นายวสันต์ งาหัสถี
9. นางกรรณิการ์ เทียนเงิน
10. นายชัยพฤกษ์ สมานรักษ์
11. นางสาวกรกนก ห่อกระโทก
12. นายไพฑูรย์ สิงหา
13. นางอภิศรา สเวหาด
14. นายณัฐวุฒิ ด้วงเงิน
15. นางพัธร์อริญ ตั้งรัตนาพิบูล
16. นายสุริยัน จันทไหว
17. นางสาวดวงใจ พวงแก้ว

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์