กสทช. อนุมัติเงิน กทปส. 427 ล้าน จ่ายดูบอลโลกผ่านฟรีทีวี ตามแนวทางคืนความสุขฯ คสช.

ที่ประชุม กสทช. อนุมัติเงินจ่าย RS ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวี กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 492.481 ล้าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกองทุน กทปส. ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

 
12 มิ.ย. 2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วันนี้ (12 มิ.ย. 2557) ได้พิจารณากรณีการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวี โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 
สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.413/2557 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.215/2557 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
 
ทั้งนี้ วงเงินที่บริษัท อาร์ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2014 นำเสนอค่าเสียโอกาสในการนำการถ่ายทอดฟุตบอลโลกมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปบนฟรีทีวีทุกแพลทฟอร์ม อันประกอบด้วย ค่าเสียโอกาสในการจำหน่าย Set Top Box ค่าลิขสิทธิ์ True Vision  และรายได้ของตัวแทนจำหน่าย เป็นวงเงินรวม 766.515 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานฯ ได้นำมาประเมินความเหมาะสมในทุกด้านเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 
นายฐากร ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุม กทปส. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนไม่เกิน 492.481 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 53 (5) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพ.ร.บ.องค์กรฯ 53 และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (7) เงินทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 91 คือเงินและทรัพย์สินจากกองทุนพัฒนากิจกรโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะเดิม และให้ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อศึกษาและเจรจาจำนวนเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ
 
ส่วนที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เสนอ แต่มีความเห็นให้ปรับลดกรอบวงเงินลงเหลือจำนวนไม่เกิน 427.015 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นวงเงินในการเจรจากับบริษัท อาร์ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ทั้งระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือฟรีทีวีปกติ ระบบเคเบิ้ล และผ่านดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้ได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีทั้ง 64 นัด
 
อีกทั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานศึกษาและเจรจาจำนวนเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าวให้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย อาทิ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงและเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์