‘เชียงใหม่’ ด่วนที่สุด! ขอยกเลิกเคอร์ฟิว ส่งเสริมปรองดอง-กระตุ้นเศรษฐกิจ

รอลุ้น ประธาน คสช.ลงนามและให้มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว หลังจังหวัดเชียงใหม่ทำหนังสือ ด่วนที่สุดขอยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่ แจงเพื่อสงเสริมบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
12 มิ.ย. 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการ่วมประชุมประเมินสถานการณ์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33/กกล.รส.มทบ.33 และหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่าควรที่จะยกเลิกประกาศการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอ ไม่มีการยกเว้น ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
หลังที่ประชุมมีมติ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ชม. 0018.3/19542 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2557 เรื่อง การขอยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหาระบุส่งถึง คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานด้านอำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอ้างถึง บันทึกข้อความศูนย์กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0214/(ฉ)ว 9 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2557
 
เนื้อหาระบุว่า ตามที่อ้างถึง ให้จังหวัดเชียงใหม่ประเมินสถานการณ์ว่า ควรให้กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ รายละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33/กกล.รส.มทบ.33 และหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าควรที่จะยกเลิกประกาศการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอ ไม่มีการยกเว้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงนามโดย นายสุริยะ
 
ด้านข่าวสดออนไลน์รายงานว่า ทางด้านนายทหารระดับสูงของเชียงใหม่นายหนึ่งเปิดเผยว่า ตอนนี้ทางเชียงใหม่ได้ทำหนังสือไปยังคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานด้านอำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ หลังจากที่ได้มีการประชุมกันทางลับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเชียงใหม่แล้ว ตอนนี้ ก็รอลุ้นว่าทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ประธาน คสช. จะลงนามและให้มีการประกาศเมื่อไหร่ อาจจะเป็นวันนี้ หรือพรุ่งนี้ ก็ลุ้นกันอยู่ ซึ่งเชียงใหม่ นั้นสถานการณ์โดยรวมเข้าสู่สภาวะปกติ แล้ว และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยว คาดว่าทาง คสช. คงมีการประกาศอย่างแน่นอน ก็รอลุ้นกันต่อไป 
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์