คสช.ออกมาตรการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ นักวิชาการแนะนิรโทษฯ นายจ้าง-แรงงานผิด กม.

คสช.ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ ด้านนักวิชาการทีดีอาร์ไอเสนอนิรโทษกรรมนายจ้างและแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย

17 มิ.ย.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศต่อเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่นับตั้งแต่มีออกประกาศ ทางด้านนักวิชาการทีดีอาร์ไอ เสนอ คสช.ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ก่อนสำรวจหาอาชีพที่ขาดแคลน เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จริง เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

ประกาศฉบับที่ 68/2557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้

1. ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองในการทำงานและไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ นายจ้าง ในอุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง จัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบในห้วงต่อไป

2. ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อทางการไทยสามารถให้การคุ้มครองดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม ตามมาตรการระยะที่ 1 ที่ยังมีการผ่อนผันอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องมีการควบคุม

3. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก สตรี และการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที

5. ให้การดำเนินการข้างต้นสอดคล้องกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก ตลอดจนมาตรฐานสากลด้านสิทธิแรงงานและหลักการด้านมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค และมนุษยธรรม

6. ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 และให้รายงานผลให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กล่าวว่า การที่ คสช.เข้ามาดูแลปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติถือเป็นเรื่องดี และเสนอให้ คสช.ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อให้มาลงทะเบียนภายใน 2-3 เดือน จากนั้นให้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยให้สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เพื่อศึกษาถึงอาชีพที่แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้หรือมีความขาดแคลนจริงๆ รวมถึงระยะเวลาการทำงานให้ชัดเจน เช่น มีการต่ออายุทุกปี หากอาชีพใดที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถทำได้หรือเกินความต้องการจึงผลักดันกลับประเทศ

นายยงยุทธกล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่สะสมมานานอย่างเป็นระบบ และจะเป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาแรงงานก่อสร้าง เพราะจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากการเดินทางกลับเข้ามาใหม่ จะต้องเสียค่านายหน้าคนละกว่า 10,000 บาท ซึ่งจะตกเป็นภาระกับแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกว่า 60,000 คน

ที่มา สำนักข่าวไทย

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์