คสช. ตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมการปกครองดัน ‘อำเภอยิ้มเคลื่อนที่’

คสช. ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป เพื่อการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดความสามัคคี กรมการปกครอง สั่งทุกอำเภอดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2557 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะนี้ได้เพิ่มเติม "กลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูป" ขึ้น และกำหนดให้จัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป" โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทำแผนการเสริมสร้างความปรองดอง

นอกจากนี้ ยังตั้ง "คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ" เป็นหน่วยขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากแนวความคิดของทั้งพรรคการเมือง นักวิชาการและประชาชน รวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้สภาปฏิรูปใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของศปป. ปัจจุบันกำหนดให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป และมีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ เพื่อการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และคืนความสุขแก่คนในชาติอย่างยั่งยืน

ดันอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมานฉันท์

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า เพื่อให้ดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของกรมการปกครอง และโรดแม็ป ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมกรมการปกครอง จะให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวนโยบายภาครัฐในเชิงบวกกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การร้องทุกข์ ร้องเรียน การแก้ไขกรณีพิพาท ปัญหาการบุกรุกที่ดิน งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม ตามรอยพ่อ ปวงประชาเป็นสุข ตามแนวทางศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เป็นต้น

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยด้วยว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้อำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน แก้ปัญหาเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่นในทุกอำเภอทั่วประเทศ

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวแห่งชาติ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์