'สกอ.' จี้มหาลัยจับตา นศ.เคลื่อนไหวต้าน 'คสช.' ด้านคณะทำงานปฎิรูปขอข้อมูลจากจุฬา

สกอ.ร่อนหนังสือถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้จับตานักศึกษาจัดกิจกรรมต้าน คสช. หากพบให้สร้างความเข้าใจเจตนารมณ์และนโยบายของ คสช. ด้าน 'คณะทำงานเตรียมการปฏิรูป' ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูลจากนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
27 มิ.ย. 2557 สำนักข่าวประชาธรรมรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 โดยเนื้อความของหนังสือระบุว่า ด้วยพล.อ.อุดมเดช สีหบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเรื่องการดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช.โดยขอให้ดูแลกวดขันนิสิตนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน
 
เนื้อหายังระบุอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ดูแลนิสิตนักศึกษาในสถาบันอย่างใกล้ชิด หากพบนิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้าน คสช. ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดประกาศ คสช.ได้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์และนโยบายของ คสช.ที่ชัดเจนโดยอาศัยหลักเหตุผลนำไปสู่การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่เข้าร่วมการชุมนุมสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือแนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเสนอแนะความคิดเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างเป็นระบบต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามไปยังกลุ่มนักศึกษาที่มีความตื่นตัวทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด และยังไม่ถูกมหาวิทยาลัย หรือหน่วยกิจการนักศึกษาเรียกไปพูดคุยหรือขอความร่วมมือเป็นพิเศษ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา หากเปิดเทอมแล้วก็จะจัดกิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตยต่อไป
 
 
'คณะทำงานเตรียมการปฏิรูป' ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูลจากนายกสภาจุฬา
 
 
วันนี้ (27 มิ.ย.) ได้มีการเปิดเผยหนังสือ "ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" โดยหัวหน้าคณะทำงานเตรียมการปฎิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ส่งถึงนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2557
 
เนื้อหาของเอกสารระบุว่าด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อการปฎิรูปคืนความสุขให้คนในชาติ โดยประสานกับทุกภาคส่วนเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการในการปฎิรูป เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ที่จะต้องใช้ในการสนับสนุนสภาปฏิรูปในอนาคต โดยขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับหน่วยงานของท่านที่ควรจะปฏิรูป ในเรื่องดังต่อไปนี้
 
1. แนวทางการปฏิรูปการเมือง
2. แนวทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ อันได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ
3. แนวทางการปฏิรูป ขบวนการยุติธรรม
4. แนวทางการปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การกระจายอำนาจ หรือความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
5. แนวทางการปฏิรูป การทุจริต คอรัปชั่น
6. แนวทางปฏิรูปการศึกษา
7. แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
8. แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร
9. แนวทางการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
10. แนวทางปฏิรูปด้านอื่นๆ
 
ทั้งนี้ในเอกสารยังระบุว่านอกจากจะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้แล้ว ก็ยังจะมีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความเห็น สัมภาษณ์เชิงลึก และเสวนาวิชาการ ในโอกาสต่อไป
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์