หัวหน้า คสช. จะปฏิรูปภายใน 300 วัน รธน.ชั่วคราวมีใช้กรกฎาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ์ แจงที่ผู้นำ กปปส. พาดพิงไม่เป็นความจริง ระบุใช้เวลา 3 เดือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากนั้นจะมี รธน.ชั่วคราว กรกฎา 57 มีสภานิติบัญญัติ-ครม. ทำการปฏิรูปทุกด้านใช้เวลา 300 วันให้ประชาชนมีส่วนร่วม จะมี รธน.ถาวร กรกฎา 58 หลังจากนั้นจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งสมบูรณ์ ดังนั้นขอให้ใจเย็นๆ พร้อมวอนให้สหภาพยุโรป-สหรัฐมีความเข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช. ออกรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย. 2557 (ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวชี้แจงในรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่าน วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในทุกวันศุกร์ เมื่อวานนี้ ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปการดำเนินการในด้านต่าง ๆ มาตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่เราต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปากท้อง และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เราได้สรุปมามีอยู่หลายด้านด้วยกัน

พี่น้องประชาชนบางท่าน ได้แสดงความห่วงใยและเป็นกังวลว่า คสช. จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความสลับซับซ้อนของปัญหามีหลายมิติ ซึ่งครอบคลุมเชื่อมโยง ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง จิตวิทยาและอื่น ๆ และเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานหลายปี หลายรัฐบาล ก็เป็นห่วงว่าเราจะทำได้สำเร็จหรือไม่

วันนี้จะมาเรียนให้ทราบว่า เราจะพยายามทำอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น ให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด ซึ่งวันนี้เรามีแผนการในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน มีการนำปัญหามาจัดอันดับ จัดความเร่งด่วน จัดได้เป็นระยะ ดังนี้

ระยะแรก คือระยะเฉพาะหน้า เราจะดำเนินการภายในห้วง 3 เดือนของการดำเนินการ ซึ่งเราได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยทันที แก้ไขรายวัน เช่น เรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การพนัน ยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การปราบปรามจับกุมอาวุธสงคราม การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ผู้ประกอบการรถรับจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว มาตรการชั่วคราวต่างๆในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องค่าครองชีพ การช่วยเหลือเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อปลดล็อคปัญหาอุปสรรคในด้านการค้า การลงทุน

ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 โดยได้มีการตรวจสอบมาตามลำดับ ในทุกโครงการที่เป็นของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในด้านความจำเป็น ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ก่อนการอนุมัติจะต้องผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง อีกชั้นหนึ่ง ในส่วนของการดำเนินการระยะแรก อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ เรื่องของการเตรียมการในการปฏิรูปเพื่อเข้าสู่การปรองดองสมานฉันท์ และการปฏิรูปในระยะที่สอง

ส่วนของระยะสั้น เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเร่งด่วน ซึ่งมีความเดือดร้อนโดยตรง ระยะสั้น เราจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 300 วัน เพื่อดำเนินการปฏิรูปในทุกด้าน ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่น ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การปฏิรูปการเมือง กระบวนการการเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ กระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ การปฏิรูปพลังงาน สื่อสารมวลชน การศึกษา ระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ การเข้าถึงทรัพยากร และอื่น ๆ อีกมากมาย ในขั้นนี้เราจะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาล สภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูป

สำหรับปัญหาสำคัญอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนละเอียด และคำนึงถึงผลได้ผลเสีย ที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนส่วนใหญ่ในวงกว้าง

3.ในระยะยาว คงหลังจากการเลือกตั้ง จะนำปัญหาจากระยะที่ 1 และ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 ปัญหาใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ คงต้องไปดำเนินการให้ต่อเนื่อง และแก้ไขโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิรูปที่เราทำมาทั้ง 2 ระยะนั้น มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป

เรื่องประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการบริหารประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ คสช. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

วันนี้เรารับฟังนโยบายและเสียงจากประชาชน และได้เสนอแนะนโยบายต่าง ๆ ที่ประชาชนได้เสนอมา นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การพบปะพูดคุยกับสภาหอการค้าไทย สภาหอการค้าต่างประเทศ เร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์ ลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย้ำให้กระทรวงต่าง ๆ เร่งรัด แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน

ทั้งนี้ เราจะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของทุกกลุ่ม เพื่อให้การบริหารงานเหล่านั้น เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันนี้ได้มีการจัดตั้งหลายหน่วย เพื่อจะนำคำร้องทุกข์และคำแนะนำต่าง ๆ มาสู่การพิจารณาแก้ไขทั้ง 3 ระยะ

จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ของโพลล์เมื่อไม่นาน ได้ระบุว่าความพึงพอใจของประชาชนอยู่ที่ 8.82 เต็ม 10 ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม คสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือยินดีกับผลสำรวจมากนัก ผมเห็นว่างานต่าง ๆ ยังมีอยู่อีกมากมาย เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำให้ทุกคนมีความสุข ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ ความทุกข์กลับมาอยู่ที่ คสช. เราก็ยินดีและเต็มใจที่จะทำให้กับพวกท่าน เราจะต้องแก้ไขอีกมาก หลายเรื่อง หลายประการ วันนี้ได้เร่งให้กระทรวง ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ไปจัดหาและจัดทำความคิดเห็นของประชาชน ความคาดหวังต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งหมด

เรื่องของการจัดกลุ่ม จัดระเบียบ วันนี้ดำเนินการมาเป็นลำดับ วันนี้เรารู้ว่าต้องทำอะไรในระยะที่ 1 และอะไรต้องไประยะที่ 2 และต้องเตรียมอะไรในระยะที่ 3 เราทำทั้ง 3 อย่างไปในเวลาเดียวกัน มีคณะทำงานมากมายในขณะนี้

เรื่องของความมั่นคงนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ความเร่งด่วน เราจะต้องนำความมั่นคงเข้ามาบูรณาการ เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกมิติ ในทุกด้าน ในส่วนของงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา หรืออื่น ๆ ยังขาดมิติงานทางด้านความมั่นคง จะทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความขัดแย้งกันทางการเมือง จนนำไปสู่ความแตกแยก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่เน้นในเรื่องผลกำไร แรงงานราคาถูก ส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรง เกิดแรงงานนอกระบบ ผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน

เรื่องของการท่องเที่ยว โดยมองที่ปริมาณเป็นหลัก มีรายได้อย่างเดียว จะทำให้เกิดปัญหามาเฟียและกลุ่มก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้ามุ่งหวังอย่างเดียว ก็จะเกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับด้านการพัฒนาการค้าการลงทุน ตามแนวชายแดน ระเบียบประเทศเพื่อนบ้านตลอดระยะทาง 5,800 กิโลเมตร ถ้าหากเราไม่คำนึงถึงความมั่นคง ปัญหาเขตแดน ปัญหาเรื่องการหลั่งไหลของอาชญากรรม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะเข้ามา เพราะว่าเราไม่ได้มีรั้ว วันนี้ก็ต้องเพิ่มวิธีการ ทำอย่างไรเราจะเฝ้าระวังให้เต็มที่ในพื้นที่แนวชายแดน

สิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลงานด้านความมั่นคงด้วย และเสริมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น กล้อง หรืออุปกรณ์ในการดักจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่เป็นที่รกทึบ

สำหรับการสร้างความมั่นคง นอกจากเราจะมีความเข้มแข็งของทหาร หรือกองกำลังที่เข้มแข็งแล้ว ผมว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ประชาชน ภาคประชาสังคม นิสิตนักศึกษา นักเรียนที่ต้องมีจิตสำนึก ในเรื่องความมั่นคง มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ว่า เราจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติปลอดภัย ทุกคนต้องถือว่าเป็นงานของทุกคน จะต้องยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายว่าอย่างไร ผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นสำคัญแค่ไหน อันนี้ต้องยึดถือเป็นที่ตั้ง ปัญหาต่าง ๆ จะได้ลดลำดับลงไป ถ้าหากเราเข้มแข็งเพียงพอ ปัญหาเหล่านั้นจะไม่สามารถลุกลามบานปลายได้ในระยะต่อไป

วันนี้ต้องร่วมมือกัน เราก็พยายามสร้างความเข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ที่เห็นต่างกันก็จะได้รับรู้ความเป็นไป และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ยอมรับกันได้ เห็นต่างแค่ไหนก็ตาม แต่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีกติกาของสังคม คือกฎหมายที่จะทำให้สังคมนั้น เป็นสังคมที่ปลอดภัย ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศชาติ ให้ต่างชาติเขายอมรับเรา ปัญหามากมายในเรื่องของต่างชาติในปัจจุบัน เพราะเรายังพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก รายได้ของประเทศในปัจจุบันประมาณ 70 เปอร์เซ็นเราต้องพึ่งพาการส่งออกทั้งสิ้น และเป็นการส่งออกในส่วนของวัตถุดิบ ที่มีมูลค่าต่ำเป็นจำนวนมาก ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปในเรื่องนี้

ความมั่นคง

สำหรับท่าทีนานาชาติในปัจจุบันที่พวกเราทุกคนเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็น ที่ประชุมคณะมนตรีต่างประเทศของ อียู ประจำเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย และได้พิจารณาทบทวนความร่วมมือกับไทยบางประการ เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ผมได้เรียนให้ทราบถึงปัญหาว่า ปัญหาของเราคืออะไร การเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์นัก จะเป็นอันตรายต่อทั้งเราและเขาด้วย เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำตามที่สังคมโลกจับตามองอยู่ให้ดีที่สุด

วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบัน ถ้าหากเรายังจัดอยู่ จะเป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และประเทศชาติจะกลับไปสู่วังวนเดิม ในเรื่องของการขัดแย้งกัน ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทุจริตคอรัปชั่นของกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมือง การก่อการร้าย การใช้อาวุธสงคราม เราคงยอมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้ว ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คงเข้าใจ และไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น

ถ้าเราดูต่างประเทศวันนี้ หลายประเทศในโลกมีการสู้รบกัน มีการใช้อาวุธสงคราม มีการแบ่งพวก แบ่งฝ่าย รบกันในเมือง และต่างชาติก็เข้าไปแก้ไข ผมคิดว่าเราไม่น่าจะไปถึงจุดนั้น ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปฏิรูปให้ได้โดยเร็ว และทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อียูหรือสหรัฐอเมริกา จะมีความเข้าใจที่เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศในปัจจุบัน ที่เข้าใจสถานการณ์ดี และมีความพึ่งพอใจในการแก้ไขปัญหาของพวกเราในวันนี้

วันนี้สมาคมผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศอียูเอง จากสหรัฐอเมริกาเอง ก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันอยู่แล้ว และวันนี้ยังคงดำเนินความสัมพันธ์ในเรื่องการค้าการลงทุนกับไทยอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

ในส่วนมาตรการต่าง ๆ ของสากล หรือประชาคมโลก ผมอยากให้พี่น้องคลายกังวล เราจะพยายาม เราไม่อยากจะไปแก้ตัว หรือไปโต้ตอบให้เกิดความรุนแรงต่อกัน เราเป็นมิตรประเทศกันมา บางประเทศเป็น 100 กว่าปี บางประเทศก็ 50 ปี 30 ปี ตามลำดับ เราต้องสร้างความเข้าใจให้เขา และให้เขารู้ว่าเรามีความมุ่งหมายอย่างไร มีเจตนารมณ์ในการบริหารครั้งนี้อย่างไร

เมื่อที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้การต้อนรับท่านทูตสหรัฐฯ ในการเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน รับทราบแนวทางโรดแมป หรือการบริหารงานของ คสช. ในขั้นต้นไปแล้ว ท่านก็ได้กล่าวว่ามียินดีที่ไทยมีแนวทางชัดเจน และแก้ไขในเรื่องของการปราบค้ามนุษย์ ท่านก็เห็นดีด้วย ขณะเดียวกันก็จะแก้ปัญหาในระบบของเราอื่น ๆ ไปด้วย และเรียนให้ท่านทราบไปแล้ว

ในส่วนของวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้พบปะพูดคุยกับสภาหอการค้า กลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ของต่างประเทศ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบจากมาตรการดังกล่าว ของอียูและของสหรัฐอเมริกาด้วย และผู้ประกอบการเหล่านั้น จากต่างประเทศก็มีความเข้าใจ ในสถานการณ์ของเราดีขึ้น และพยายามจะช่วย คสช. แก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทุกคนต้องช่วยกันในองค์กรแต่ละระดับ ทางภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ก็ต้องดำเนินการในส่วนของเขาไปด้วย

ทั้งนี้ หากเราแก้ไขทุกอย่างได้ ในระยะเวลาอันสั้น มาตรการต่าง ๆ เหล่านั้น ก็น่าจะลดลำดับลงในอนาคต ปัญหาหนัก ๆ ตอนนี้ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือเรื่องของแรงงาน การค้ามนุษย์และปัญหาในเรื่องประชาธิปไตยของไทย อันนี้ผมเรียนไปแล้วว่าต้องใช้เวลาในการปรับทั้งคนและระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กติกาต่าง ๆ ให้เป็นสากล และป้องกันการใช้อำนาจรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้จ่ายงบประมาณ การลงโทษ มาตรการในการลงโทษของการทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้น

ส่วนของการทำงานของข้าราชการในวันนี้ ผมคิดว่าเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามในอนาคตที่มีมากขึ้นตามลำดับ หลังจากเราเปิดประเทศเป็น AEC ประเทศเราก็จะเปิดมากขึ้น เพราะฉะนั้นภัยคุกคามก็จะเข้ามาในบ้านเมืองของเรามากขึ้น เราต้องปรับวิธีการทำงานของข้าราชการให้เป็นมาตรการเชิงรุก และป้องกัน มากกว่าเชิงรับหรือแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาเราทำมาแบบนั้นตลอด ฉะนั้นเราต้องปรับยุทธศาสตร์ในการทำงานใหม่ และกำหนดยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจนทั้งในประเทศ และต่างประเทศว่า เราจะเดินหน้าประเทศไทยไปอย่างไร ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน เศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ต้องปรับให้ได้ เพื่อรองรับกับคนที่จะมากขึ้น และการเปิดประเทศที่จะมีมาในระยะเวลาอันใกล้นี้

ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของทุกส่วนนั้น เราต้องปรับปรุงในระบบต่าง ๆ เหล่านี้ให้เกิดความโปร่งใส เราจะนำไปแก้ในระยะที่ 2 เรามีเรื่องต้องแก้มากมาย

เรื่องกฎหมายเร่งด่วน วันนี้เราได้แก้โดยการเชิญ ผู้แทน 20 กระทรวง ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเร่งด่วนที่ค้างอยู่ วันนี้ผมเรียนให้ทราบว่า ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีมากกว่า 400 เรื่อง เช่น กฎหมายฟอกเงิน ในเรื่องการอนุญาตการนำเงินเข้า-ออกประเทศ การพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านทุจริต ปีพ.ศ.2546 ที่เสนอโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเรายังไม่เรียบร้อย ถ้าหากเราทำได้ก็จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักกฎหมายสากล

เรื่องของการพิจารณาทบทวนการมีกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำจังหวัด วันนี้ก็มีการหารือกันว่าจะเดินกันอย่างไรต่อไป ผมเกรงว่าหลาย ๆ อย่าง มักจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น และเพิ่มภาระต่าง ๆ ด้านงบประมาณ หลายหน่วยงาน ไม่ใช่เฉพาะ ป.ป.ช. อย่างเดียว วันนี้จะต้องเพิ่มขั้นตอนในการดำเนินการให้ชัดเจนขึ้น ใครทำที่ไหน อย่างไร และมีในทุกพื้นที่อันนี้ต้องแก้ไขในระยะที่ 2

เรื่องการจับกุมอาวุธสงคราม อันนี้เป็นอันตราย ผมเรียนมาทุกครั้ง วันนี้ก็มียอดมากกว่า 2,000 กระบอก ที่หน้ากลัวคือ ปืนสงคราม ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด อาวุธต่อสู้รถถัง ลูกกระสุนคอ ลูกระเบิดขว้าง และเครื่องกระสุนเป็นจำนวนมาก วันนี้ก็มีการจับกุมทุกสัปดาห์ และต่อไปก็จะสรุปในรอบเดือน ท่านจะได้เห็นว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างไรและอันตรายแค่ไหน ท่านจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราทำอะไรกันอยู่ ถ้าเราไม่ทำ อาวุธเหล่านี้ก็จะมาฆ่าฟันพ่อแม่พี่น้องพวกเรากันเอง

ส่วนเรื่องการพนัน เป็นอันตรายต่อผู้ปกครอง พ่อแม่ ครอบครัว มีผลของการจับกุมกวาดล้างบ่อนการพนัน ตู้ม้า และสิ่งผิดกฎหมาย วันนี้ได้สั่งการแล้ว สิ่งใดก็ตามที่หลุดจากการดำเนินการทางคดีแล้ว จะต้องนำไปทำลาย เหมือนกับยาเสพติด เช่น ตู้สล็อต ตู้ม้า ประมาณ 1,000 ตู้ และอุปกรณ์การพนันเป็นจำนวนมาก ต้องขอร้องกันให้ลดปัญหาสังคม ลดการเล่นการพนันในลักษณะนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด เด็กอาจไม่มีอนาคต เหมือนกับปัญหายาเสพติด รุนแรงเช่นกัน

การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ วันนี้เรากำหนดเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะเป็นไปตามโรดแม็ป ของ คสช. วันนี้ได้มีการเริ่มจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้รวดเร็ว ถูกกฎหมาย ลดขั้นตอน และประหยัด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ การขออนุญาตทำงาน มีแผนการดำเนินงานในรายละเอียด ดังนี้

จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน ใน 4 พื้นที่ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในการออกใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อให้นายจ้างสามารถนำแรงงานกัมพูชาไปจดทะเบียนขออนุญาตทำงาน ณ จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ ภายใน 60 วัน โดยให้ซักซ้อมและรายงานผลการปฏิบัติใน 25 มิถุนายน 2557 และเปิดดำเนินการใน 26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) วันนี้เราได้มีการเตรียมการเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตกลับเข้าทำงานใหม่ วันนี้ใช้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดนำร่อง พร้อมเปิดดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงาน

จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมประมงใน 22 จังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

สำหรับจังหวัดอื่นที่เหลือ จะเริ่มดำเนินการให้ได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รูปแบบการดำเนินการ คือจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใช้แนวทางของจังหวัดสมุทรสาครเป็นแนวปฏิบัติ วันนี้ก็แจ้งเตือนและประสานกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ เตรียมดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้แล้วนี้

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คสช. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ของเขาเหล่านั้นมีมาตรฐานอย่างไรมีสวัสดิการอย่างไรให้เป็นมาตรฐานสากล วันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ

สำหรับแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ วันนี้เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาทำงานตามลำดับ ได้ประสานงานกับกัมพูชาว่าให้ร่วมจัดตั้งศูนย์รับแรงงาน ทั้งสองฝ่าย เพื่อลดขั้นตอน ทั้งนอกประเทศและในประเทศให้ได้ ลดค่าใช้จ่าย ดูแลความเป็นอยู่ให้ดีที่สุด ให้มีการพบกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยตรงเพื่อตัดอิทธิพลจากกลุ่มมาเฟีย หรือกลุ่มอิทธิพลรีดผลประโยชน์ต่าง ๆ

เศรษฐกิจ

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในปีการผลิต 2557/58 คสช. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปพิจาณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะเชื่อมต่อการดำเนินงาน ของทุกหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการ มีการติดตามกำกับดูแลทุกมาตรการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ศูนย์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ถ้าเป็นไปได้ก็ทุกอำเภอ เกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถจะเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเรา ในการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันนี้ได้มีการสั่งการให้ทบทวนมาตรการการประกันภัยนาข้าว เรามีการดำเนินการมาทุก ๆ ปี วันนี้ก็จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนไร่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือ โดยการจัดสรรพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม ดูแลระบบชลประทาน ระบบป้องกันอุทกภัย จัดทำโซนนิ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกให้มีความเหมาะสม พื้นที่ใดที่มีปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นประจำซ้ำซาก จะต้องทำให้ชาวนาไม่ทนลำบากในการปลูกต่อไป ก็ต้องหาพืชที่ทนแล้งได้ หรือต้องการน้ำน้อยได้ แต่มีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของข้าว คล้าย ๆ กับการโซนนิ่งในอนาคต เพราะวันนี้เราต้องดูคนเหล่านี้ก่อน เช่นพื้นที่ที่อยู่นอกชลประทาน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ถ้าปลูกข้าวทั้งหมด เท่าไหร่น้ำก็ไม่พอ จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เขาได้ทำอย่างอื่นแทน แต่เขาต้องมีความพึงพอใจด้วย เพราะคนไทยทราบดีไม่ชอบถูกบังคับอยู่แล้ว แต่ก็ลำบากมาตลอดคงต้องแก้ไขกัน

เรื่องการระบายข้าว ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่า คสช. ไม่ได้มีนโยบายให้ระงับข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้วกับผู้ประกอบการต่าง ๆ ในเรื่องการระบายข้าว ก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถดำเนินการตามสัญญาเดิมต่อไปได้ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของ ป.ป.ช. เข้าใจ การค้าขายก็มีปัญหาไม่ต่อเนื่อง และขอความกรุณาอย่าไปอ้าง คสช. ไม่ให้ขายข้าว ไม่ใช่แบบนั้น ตรงไหนที่ทำสัญญาแล้วก็ต้องดำเนินการไปให้โปร่งใส

คสช.เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2556 - 2557 อัตราตันอ้อยละ 160 บาท จะจ่ายตรงกับชาวไร่อ้อยทุกตันอ้อย ที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทราย รวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น 103.70 ล้านตัน เป็นเงินมูลค่าประมาณ 16,592 ล้านบาท และให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุม ไปตรวจสอบกำกับดูแล การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือ ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้คงการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ. และ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในระยะยาว เพื่อนำเสนอ คสช. พิจารณาต่อไป

การอนุมัติงบประมาณให้กับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหากุ้งตายด่วน ที่วันนี้เป็นปัญหากับผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมาก วันนี้เราได้อนุมัติเงินจากงบกลางเป็นจำนวนหนึ่งประมาณ 90 กว่าล้านบาท จากวงเงินที่ขออนุมัติมากว่า 200 ล้าน เป็นระยะแรกจะใช้งบกลางให้ไปเพราะมีระยะเวลาดำเนินการเพียงช่วง 3 เดือน ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ 57 ในส่วนของที่ยังขาดจะไปปรับแก้ในงบประมาณของกระทรวง งบประมาณปี 2558 และทำให้ครบถ้วนต่อไป วันนี้ต้องปรับปรุงทั้งเทคโนโลยีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการผลิตและส่งออก คือต้องเพิ่มกำลังผลิต สำหรับกุ้งขาวเพราะวันนี้มีราคาที่สูง และวันนี้เรายังไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้ วันนี้เราได้ซื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เข้ามาจำนวนหลายร้อยคู่ก่อน กรมประมงของเรามีความสามารถสูงในการดำเนินการเหล่านี้ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท จะให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

คสช. ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีปัญหาที่ต้องการให้ คสช .แก้ไข ได้เดินทางไปยังส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ได้สั่งการให้กระทรวงและส่วนราชการจัดเตรียมช่องทางพิเศษ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชนทุกคน และ คสช. จะคอยติดตาม รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

นอกจากนั้น ได้สั่งการในที่ประชุมให้กระทรวงและส่วนราชการต่าง ๆ ไปสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พลเรือน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีปัญหาที่ต้องการให้ คสช. แก้ไขช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่ขัดกับระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนในเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศและเราเราจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนในระยะเวลาต่อไป

เรื่องการปฏิรูป ทุกคนมีความห่วงใยว่า จะเดินไปได้อย่างไร ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระยะที่หนึ่ง ในปัจจุบันนั้นเราได้เน้นให้มีการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เชิญคู่ขัดแย้ง ผู้นำทางการเมือง ภาควิชาการ ผู้นำชุมชน เข้ามาหารือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปสู่ระยะที่สอง ในสภาปฏิรูป ให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ในส่วนภาคประชาสังคมจะเชิญมาให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นกัน

สำหรับความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่หน้าฝน วันนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนถึงฤดูฝน และได้สั่งการให้กองทัพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เมื่อมีเหตุให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันที วันนี้ผมเห็นคูคลองต่าง ๆ มีผักตบชวา จอกแหน เป็นจำนวนมาก ซึ่งขีดขวางการระบายน้ำและไม่สวยงาม สกปรก ต้องรีบดำเนินการเนื่องจากสั่งการไปแล้ว ต้องเรียบร้อยภายใน 3 เดือนนี้

เรื่องอื่น ๆ

ด้านพลังงาน ไฟฟ้า ประปา ภาษี ระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวไปก่อน สำหรับการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบ ซึ่งมีความสลับซับซ้อน ต้องดำเนินการในระยะที่สอง เช่น การให้สัมปทาน การแข่งขันอย่างเสรี รัฐจะไม่อุดหนุนได้อย่างไร สัดส่วนค่าตอบแทนรัฐที่เหมาะสม ตรงนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงาน ถ้าเรากำหนดมากเกินไปก็จะไม่มีคนลงทุน กำหนดน้อยเกินไป ประเทศชาติ รัฐจะเสียประโยชน์ต้องหาทางแก้ไขในระยะที่สองให้ได้ ในส่วนของค่าตอบแทนต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ของบอร์ด ผมเรียนไปแล้วจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ทุกคนพอใจ ให้ประชาชนมั่นใจ

การบริหารจัดการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่ยังไม่สามารถเลือกตั้งได้ในช่วงเวลานี้ ทาง คสช. ได้สั่งการให้มีการจัดผู้รักษาการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณที่ยังค้างอยู่ในปี 2557 และเตรียมการจัดทำงบประมาณปี 2558 เพื่อให้การใช้จ่ายเหล่านั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในลักษณะสอดคล้องเกื้อกูลกันในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สศช. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำไว้แล้วจะต้องดำเนินการตามนั้น วันนี้ถ้าส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทำไปแล้วและท้องถิ่นไม่ทำตามนี้จะเกิดการซ้ำซ้อนกันเช่นเดิม ไม่เป็นเอกภาพ ไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และไม่ทั่วถึง ส่วนการบริหารจัดการจะมุ่งสู่ประโยชน์ทางฝ่ายการเมืองบ้าง กลุ่มการเมืองบ้าง หรือผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การบริหารงานของทั้งประเทศไปได้อย่างล่าช้า

เรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันนี้กำลังปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนวิธีการหารายได้ การใช้จ่ายงบประมาณ การส่งคืนคลัง กำลังเร่งดำเนินการ วันนี้เรื่องสำคัญคือการแจกจ่ายกล่อง Set Top Box กำลังเร่งดำเนินการ วันนี้อยู่ในช่วงของการทำประชาพิจารณ์ว่าจะถึงมือทุกครัวเรือนหรือไม่ จะถึงอย่างไร ถ้าไม่ถึงจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการ

ภาคอุตสาหกรรม ขยะ ของเสีย ควันพิษ เป็นอันตรายต่อทุกคนทั้งสิ้น วันนี้กำลังเร่งดำเนินการให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปกำกับดูแล ฉะนั้นต้องมีประสิทธิภาพกวดขัน ทุกโรงงาน ทุกพื้นที่ จะต้องไม่มีการระบายน้ำเสียหรือปล่อยควันพิษขึ้นสู่อากาศ จะต้องถูกลงโทษ บางพื้นที่ ถ้าไม่แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องปิดโรงงาน ต้องว่ากันไป แต่ทั้งนี้ต้องมีความเป็นธรรม ท่านต้องเร่งดำเนินการเสียก่อน ท่านต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่ผ่านมา อาจจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง วันนี้ท่านต้องช่วยเรา ไม่เช่นนั้นจะเกิดการเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดตั้งโรงงานไม่มีคุณภาพ เป็นโรงงานที่ระบบไม่ครบ ดังนั้นภาระต่าง ๆ จะกลับเข้ามาสู่รัฐบาล กลับมาสู่ประเทศต้องใช้ภาษีต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือมากมาย ท่านต้องดูแลส่วนของท่านให้ได้ก่อน รัฐบาลพร้อมที่จะทำในส่วนของรัฐบาล

ส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทั้งข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน เราก็จำเป็น เพราะปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศเราเป็นแหล่งทรัพยากรและเป็นแหล่งที่ประเทศเพื่อนบ้านมุ่งหวังจะเข้ามาหางานทำ มาหาเงินกลับประเทศ หาเงินกลับไปดูแลครอบครัว ฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาบุคลากรของเรา ทั้งการศึกษา การเรียนรู้ รับรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยดูตัวอย่างจากนานาอารยประเทศ มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิต ดูจากทีวี เคเบิ้ลทีวี ผมไม่ห้ามท่าน และท่านต้องดูสารคดีเหล่านี้บ้าง ท่านจะได้เห็นว่าต่างประเทศที่มีความเจริญแล้ว เขาทำอย่างไร บ้านเมืองเขาสะอาดอย่างไร คนมีระเบียบอย่างไร เข้าคิว เข้าแถวอย่างไร คูคลองบ้านเมืองเขาสะอาดอย่างไร ผู้คนเขามีระเบียบวินัย บ้านเมืองเราคงไม่ต้องทำขนาดนั้น เนื่องจากบ้านเรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีประเพณีที่งดงามและคนไทยเป็นคนที่อยู่ง่าย ๆ ซึ่งต่างชาติอยากจะมาดูความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของไทยเช่นกัน ไม่ได้หมายความถึงว่า เราต้องรื้อ จัดระเบียบใหม่ สร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเรามีวัฒนธรรมเก่าแก่สวยงาม ฉะนั้นคนต่างชาติต้องการที่จะมาท่องเที่ยว แต่จะทำอย่างไรเขาถึงจะมาปลอดภัย ทำอย่างไรบ้านเมืองเราจะสะอาด ทำอย่างไรคนไทยถึงจะมีระเบียบวินัย เรื่องรอยยิ้มสยามเลื่องลือไปทั่วโลก วันนี้ต้องนำกลับคืนมาให้ได้ ทำให้คนไทยยิ้มให้กันและกัน ไม่ใช่ยิ้มแต่กับชาวต่างชาติอย่างเดียว แต่กับคนไทยไม่ยิ้ม ไม่ได้ ทะเลาะกันไม่ได้ เราจะดึงคนเข้ามาสู่เราด้วยรอยยิ้มและมาตรการการบริหารประเทศทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่มีอะไรที่ทำให้เสียชื่อเสียง อะไรที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่ต่างชาติอยากจะมาเมืองไทยเพราะได้ทำอะไรที่สามารถทำผิดกฎหมายได้ง่ายๆ ต่อไปนี้ต้องไม่ใช่ ต้องเข้ามาเพราะต้องการอยากจะมาดูชีวิตง่ายๆ ของคนไทย ดูรอยยิ้มของคนไทย ไม่ใช่เหมือนช่วงที่ผ่านมา ผมคิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้นมาบ้างในอนาคตนี้

เรื่องที่มีการกล่าวว่า มีการกักขังทางการเมือง เรียนว่า ไม่ใช่การเมืองที่ทำในวันนี้ พวกเราไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ได้เป็นศัตรูของใคร เราต้องการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติ หลายมิติเนื่องจากบ้านเมืองมีปัญหาซับซ้อนมากมาย วันนี้ที่เราเรียกมาทั้งหมดนั้น ถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายเราต้องปล่อยกับไป ซึ่งผมเรียนไปหลายครั้งแต่ยังมีความกังวลกัน วันนี้ที่เรียกมาได้ปล่อยกลับไปหมดแล้ว ที่เหลือได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เพราะมีการถือกฎหมายอื่น ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายปกติ มีหมายเรียก หมายศาล จึงต้องส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เขาสามารถไปต่อสู่คดีได้ แม้กระทั่งคดีที่ส่งศาลทหาร คสช. ยังสามารถให้ประกันตัวสู้คดีได้ ตรงนี้ก็เหมือนกับวิธีการปกติใกล้เคียงกันมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นศาลทหารก็ตาม แต่อย่าไปกังวลกับศาลทหาร คดีตัวอย่างเช่น จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ, จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งมีคดีอยู่มากมาย หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านและเรียนว่าให้กลับมา ถ้ากลับมาเราจะดูแลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความชอบธรรมตามที่ท่านต้องการ วันนี้ถ้าท่านยังต่อสู้อยู่แบบนี้ ผมว่าคดีท่านคงมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทมากมาย ท่านต้องถูกดำเนินคดีต่อไป ฉะนั้นอย่าให้คนเหล่านี้เป็นคนชี้นำประเทศไทยโดยเด็ดขาด ถ้าเรื่องใดเชื่อว่าเป็นคดีทางการเมือง ต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันและนำไปแก้ไขในระยะที่ 2 ว่า จะต้องทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ชอบธรรม การเมืองต้องเป็นเรื่องของการเมืองและไปว่ากันต่อไป แต่เรื่องใดที่ผิดกฎหมายคดีอาญา การใช้อาวุธสงคราม สั่งการ การทำให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถือว่าอันตราย คนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งที่ผ่านมา และถ้าหากว่าเราทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งในอนาคตอีกด้วย ฉะนั้นต้องทำอย่างระมัดระวัง สื่อต่าง ๆ ต้องระมัดระวังในการส่งข่าว การลงข่าว ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ถ้าเขียนไปเอง จิตนาการไปเอง จะทำให้เสียหายในอนาคต เพราะว่าการพูดจาของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในอดีต ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึง หน.คสช. ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ในระหว่างนั้น 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีบทบาทหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีการบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติตาม และปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลในขณะนั้น ไม่ได้ไปร่วมคิดร่วมปฏิบัติกับฝ่ายใดทั้งสิ้น เราต้องแยกแยะตัวเราให้ออก ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน อะไรเป็นเรื่องของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กลไกของรัฐ ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ก็ต้องทำตามนั้น ฉะนั้นที่ผ่านมาจะไม่เข้าใจ ผมจะไม่ทำให้กองทัพเสียหายแบบนั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงต้องมี คสช. วันนี้หลายฝ่ายหรือบางฝ่ายได้ทำไปแล้ว และจะพยายามจะทำต่อ ขอห้ามไว้ตรงนี้ว่า ห้ามการจัดงานลักษณะเช่นนี้อีก เช่น การจัดการพูดคุยทางการเมือง รับประทานอาหารระดมทุน ไม่ว่าจะไปช่วยเหลือใคร สิ่งนี้ยังไม่ถึงเวลา ถ้ามีการระดมได้เมื่อไหร่ พูดคุยได้เมื่อไหร่ เป็นกลุ่มเรื่องการเมืองก็จะไปหารือว่าจะทำอะไรต่อไป ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งต้องมา ต้องมาทุกพวกทุกฝ่าย ต้องกลับไปสู่วงจรเก่า ๆ อีก ซึ่งขอความร่วมมืออย่าทำอีก ฉะนั้นถ้าอยากพูดคุยต้องไปคุยที่บ้านเงียบ ๆ สองคน ถ้าออกมาจัดการชุมนุมหรือจัดงานเลี้ยงข้างนอกไม่ได้ เพราะผิดข้อกำหนดของ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ถ้าทำอีกจะถูกเรียกตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี ฐานะผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. สื่อก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบให้ดีก่อนลงข่าว ต้องตรวจสอบกับทาง คสช. ก่อน

การปฏิบัติต่อผู้เห็นต่าง หรือการชุมนุมอื่น คสช. พยายามที่จะใช้มาตรการที่ละมุนละม่อม วันนี้ได้เชิญนิสิต นักศึกษาที่ยังขัดแย้ง ยังมีความเห็นไม่ตรงมาพบ ได้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 เชิญมา พูดคุยกันซึ่งต่างคนต่างเข้าใจในเหตุผล ในปัญหา ความเข้าใจในแต่ละฝ่าย วันนี้ดีขึ้นแล้ว เราไม่ต้องการให้มีการบังคับการใช้กฎหมายอย่างรุนแรง มีแต่ว่าจะลดอย่างไรให้ได้มากที่สุด ช่วงนี้จึงต้องขอให้มีความอดทนไปก่อน ถ้าตามใจท่านวันนี้ก็ยังไม่ทำให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อย จึงต้องขอเวลา ในส่วนการจำกัดเสรีภาพแทบจะไม่มี ความคิดผมคงไปห้ามความคิดท่านไม่ได้ คิดแล้วปฎิบัติออกมาบางทีมันขัดแย้ง คิดไว้ก่อนได้แต่ปฎิบัติอย่าขัดแย้งไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหามากมาย

การจัดระเบียบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องขออภัยทุกภาคส่วนไว้ด้วย ทั้งแก้ปัญหายาเสพติด การพนัน ตู้ม้า ผู้มีอิทธิพล คงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดระเบียบต่าง ๆ ต้องต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาหนี้สิน ให้กับครอบครัวในทุกระดับ

เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการชุมชน เมือง โฉนดชุมชน ที่เคยดำเนินการมา เราได้พยายามทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้น เพื่อความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่ในประเทศไทย ที่กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาหาวิธีการดำเนินการ โดยไม่ให้มีผลกระทบกับระบบการเงิน การคลังของประเทศ

การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางบก ทางทะเลอย่างยั่งยืน กำลังให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่อเนื่อง โดยใช้ทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประกอบกันด้วย เพราะมีผลกระทบกับประชาชนบางส่วน และมุ่งเน้นไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเด็ดขาด เพื่อเพิ่มเติมผืนป่าให้ได้โดยเร็ว ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนและป่าชุมชน และธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

การดำเนินการต่อสื่อ บางครั้งได้มีการดำเนินการเรียกร้องมากมาย และได้เกิดการเรียกร้องให้ คชส. เปิดสถานีให้ดำเนินการโดยปกติ ซึ่งท่านย่อมรู้ว่าสถานีที่ คสช. ได้ปิดไปผิดกฎหมาย ฉะนั้นได้มีหลายฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง และรวมทั้งหมดกว่า 8,000 สถานี วันนี้เราได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ วันนี้ได้เปิดไปกว่า 3,000 สถานีซึ่งเหลืออีก 4,000 กว่าสถานี และจะเปิดได้ในระยะแรกประมาณ 1,000 กว่า ๆ สถานีและจะทยอยเปิดอีก 3,000 สถานี อีกส่วนหนึ่งซึ่งผิดกฎหมายไปเลยตรงนี้เปิดไม่ได้อย่างแน่นอน ฉะนั้น 8,000 กว่าสถานีโดยกำลังทยอยดำเนินการ ถ้าทำตามระเบียบได้ ก็ต้องเปิดไม่มีใครสามารถมาห้ามท่านได้ ปัญหาของเราคือผลประโยชน์ทับซ้อนกัน บางคนเป็นเจ้าของ 4 - 5 สถานี และมีไปขัดแย้งเรื่องอะไรต่าง ๆ มากมาย

ปริมาณสถานีกับคนบริโภค ไม่ได้สัดส่วนกัน ฉะนั้นต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ ซึ่งได้ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจว่า จะเดินหน้าไปได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องปัญหาได้เรียนไปแล้ว เราแก้เป็น 3 ระยะ Road map/กำหนดเวลาในการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันนี้ ขอเรียนอีกครั้งคงจะแน่นอนมากยิ่งขึ้น

ระยะที่ 1 มองกลับไปวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ถึงวันนี้นับได้ 37 วัน (นับถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557) วันนี้ได้ดำเนินการคู่ขนานการแก้ปัญหา นั้นคือสิ่งที่เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ได้จัดทำรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) เพื่อใช้ในการบริหารประเทศตามหลักนิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยยึดถือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นหลักการสำคัญ

การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น ได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว และผ่านการพิจารณาตรวจแก้โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยู่ในขณะนี้ และสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาของ คสช. ว่าจะต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขอะไรมากก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นจะดำเนินการให้รวดเร็ว หากมีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการบริหารประเทศซึ่งต้องใช้อำนาจพิเศษให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือน กรกฎาคม ศกนี้ นี่คือขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ระยะต่อไป (ระยะที่ 2 ) หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน หรือเกินกว่านั้นเล็กน้อย ในการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในเดือนกันยายน 2557

ส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น เนื่องจากต้องใช้กระบวนการในการสรรหา เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากทุกภาคส่วน จากทุกจังหวัด มาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป จึงต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คาดว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในต้นเดือนตุลาคม 2557

การปฏิรูปโดยสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กำหนดให้มีการปฏิรูปในทุกๆ ด้าน ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน กระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาในการปฏิรูประยะที่ 2 ประมาณ 10 เดือน ต้องใช้เวลาในการจัดตั้ง 2 เดือน หลังจากวันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมดคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม 2558

ระยะที่ 3 เมื่อรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรมีผลบังคับใช้ ย่อมถือได้ว่าประเทศไทยมีการปกกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลของ คสช. จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา แต่ก็ถือว่าเป็นการบริหารประเทศในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน และ คสช. ก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบอบประชาธิปไตยไทยที่สมบูรณ์ เป็นระบบการเมืองที่สร้างสรรค์ มีความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ไม่ใช่การเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งดังที่ผ่านมา ภายในปี 2558 ใจเย็น ๆ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิรูป ทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 ท่านจะได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์ ต้องช่วยกัน ในช่วงที่ผ่านมานั้น คสช. พยายามที่จะแก้ไขปัญหา พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าด้วย ในเวลาเดียวกันและมุ่งสู่อนาคต

ฉะนั้นเราทุกคนต้องคิดเหมือนที่ผมคิด เหมือนที่ คสช. คิดว่า เราต้องอยู่เพื่อปัจจุบัน โดยนำอดีตมาเป็นบทเรียน และเดินไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่าเราจะมีประชาธิปไตยกันอย่างไร และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศชาติดำเนินการไปได้อย่างไรในอนาคต วันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ผมต้องการเรียนให้บรรดาพ่อแม่ พี่น้องต่าง ๆ ได้ทราบไปแล้วตามลำดับ

ในส่วนของการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่ราคาแพง ทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้ว ใจเย็น ๆ ขอเวลาเล็กน้อย ถ้าไปรื้อทั้งระบบก็จะวุ่นวายหมด พยายามที่จะแก้ปัญหาล็อตเตอรี่ ให้ได้โดยเร็วในระยะที่ 1 ก่อน รอฟังอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ได้มีการประกาศไปแล้ว แต่ได้สั่งการไว้ โดยขอให้ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรต่อไป วันนี้ใครจะเป็นผู้รับบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และจะทำอย่างไร เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะต้องดำเนินการเรื่องปัญหาล็อตเตอรี่

การปรับปรุงระบบข้าราชการ ศาล กระบวนการยุติธรรม เรื่องอยู่ในสภาปฏิรูป จะเร่งดำเนินการในระยะที่ 1 เรื่องอะไรที่ต้องถกแถลง ต้องทำความเข้าใจตามลำดับ อยู่ในระยะเวลา 1 ปี ในช่วงของการปฏิรูป 10 เดือน และ 12 เดือนในระยะที่ 2 ทั้งนี้ เรื่องการปฏิรูปได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องหลัก ๆ ซึ่งได้สั่งการเพิ่มเติมในส่วนของสำนักงานในรูปแบบของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปว่า นอกจากการนำคนมา นำคู่ขัดแย้ง หรือใครที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ ต้องการให้นำ 3 เรื่องหลัก ๆ ด้านวิชาการ สถาบันพระปกเกล้ารับดูแลในภาคประชาชน

ในส่วนของเศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ จะให้กลุ่มสมาคมทั้ง 7 สมาคมที่ทำไว้แล้วเดิมเข้ามาชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับผิดชอบในกลุ่มดังกล่าว เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มของอธิการบดี 3 กลุ่มหลัก ๆ จะเริ่มเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนเกี่ยวข้องในสภาปฏิรูป ได้ถกแถลง ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งหมดยังไม่ได้ข้อยุติใด ๆ ทั้งสิ้น จะเข้าดำเนินการตอนที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป ก็ให้มานำเสนอ มาถกแถลงกันให้ได้ข้อยุติในช่วงที่ 2
วันนี้ได้มีการสั่งการอย่างชัดเจนและจะเร่งดำเนินการ วันนี้ทุกอย่างยังเดินไปข้างหน้า ปัญหาข้างหลังยังมีปัญหาทั้งในและนอกก็ยังมี แต่ยอมรับว่าพวกเราพร้อมที่จะแบกรับปัญหาเหล่านั้น ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน ขอความร่วมมือเท่านั้นเอง บางคนอาจจะหงุดหงิดไปบ้าง อาจจะทำให้ดูละครช้าไปเล็กน้อย ต้องขออภัยด้วย แต่ได้ดูแน่นอน

สุดท้ายวันนี้ เนื่องจากว่าเดือนนี้กำลังจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันอวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ได้สามารถบำเพ็ญกุศลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จ ตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน คงจะต้องเผื่อแพร่ถึงกันและกันด้วย คนไทยทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้แล้วว่า ทุกศาสนาในโลกสามารถอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี ขอขอบคุณอีกครั้ง และขอให้เข้าใจในเรื่องการทำงานของ คสช. ในขณะนี้ ขอบคุณ สวัสดี

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์