ยกเลิกประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 57

คกก.ประกาศยกเลิกประกวดวรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า" ปี 2557 ระบุ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

2 ก.ค. 2557 เว็บรัฐสภาไทย http://www.parliament.go.th/ เผยแพร่ประกาศจากคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2557 เรื่อง ยกเลิกการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ปีที่ 13 ลงวันที่ 1 ก.ค.2557 เนื้อความระบุว่า เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2557 จึงขอยกเลิกการประกวดวรรณกรรมเมืองประเภทเรื่องส้ันและบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ปีที่ 13 และขออภัยที่เสียสละเวลาส่งผลงานวรรณกรรมการเมืองเข้าประกวดในครั้งนี้

ประกาศดังกล่าวลงนามโดย บุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการฯ และรองประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2557 ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2557

ทั้งนี้ ตามกำหนดการเดิม มีการเปิดให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ 25 เมษายนจนถึง 30 มิถุนายน โดยจะประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง ในวันที่ 8 มิถุนายน และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสิน ในวันที่ 29 สิงหาคม

สำหรับรางวัลพานแว่นฟ้า มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธา และส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี 3. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่า ให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย 4. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์