คสช. เห็นชอบขยายระยะเวลาสิทธิในการแปลฯ ไป 10 ปี ยืดเวลาปรับลดภาษีอีก 1 ปี

ที่ประชุม คสช. เห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้สิทธิว่าด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิในการแปล ออกไป 10 ปี และขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อไปอีก 1 ปี

2 ก.ค. 2557 รอ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช. ) แถลงว่า ที่ประชุม คสช. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอเรื่องขยายระยะเวลาการใช้สิทธิว่าด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิในการแปลภายใต้บทบัญญัติที่ 2 ของเอกสารแนบท้ายอนุสัญญากรุงเบิร์นฯ ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ออกไป 10 ปี จากวันที่ 10 ต.ค. 57 โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 10 ต.ค. 67

โดบระบุด้วยว่า การขยายเวลาดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประเทศกำลังพัฒนา ที่ประสงค์จะจัดทำคำแปลงานภาษาต่างประเทศเป็นภาษาของตน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่แสวงหาผลกำไร และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับอนุญาตดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น และสิทธิที่ได้รับอนุญาตไม่มีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาด เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคม บนฐานความรู้ในอนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์ ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เพื่อใช้ประโยชน์จากการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิในการแปลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อไปอีก 1 ปี

รอ.นพ. ยงยุทธ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม คสช. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง เสนอเรื่องมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งการขยายระยะเวลาการปรับลดภาษี เป็นมาตรการด้านการคลังที่สำคัญในการช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 57 ผ่านการบริโภคและการลงทุน ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 58
 
สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58 มี 7 ขั้นอัตรา เริ่มที่อัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 เพื่อความสมดุล และเป็นธรรม โดยให้ผู้มีรายได้น้อยชำระ ภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากควรชำระภาษีมาก
 
ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 แต่ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค. 58 ร้อยละ 20 (อัตราเดิมร้อยละ 30) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 
ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 ร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่น จากอัตราเดิมร้อยละ 10 เพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชน และลดภาระค่าครอง

 

เรียบเรียงจาก กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์