สมัชชาคนจนอัด กอ.รมน.ขัดคำสั่ง คสช.กรณีผลักดันคนออกจากพื้นที่พิพาทป่าโนนดินแดง

สมัชชาคนจน( สคจ.) ออกแถลงการณ์เชิญสื่อมวลชน นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การอพยพไล่รื้อชาวบ้านที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ออกจากที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ในวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2557 นี้ ว่าเป็นการกระทำอันขัดต่อคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ที่ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงาน โดยการดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม

ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า การประชาสัมพันธ์กับสาธารณะว่าได้มีการผลักดันให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ด้วยความสมัครใจนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธครบมือ เข้าไปข่มขู่ บีบบังคับ เอากับชาวบ้าน และได้มีการจับกุมแกนนำชาวบ้าน

แถลงการณ๋ของ สคจ.ได้เรียกร้องให้ สื่อมวลชน นักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการเข้าร่วมสังเกตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น

๐๐๐๐

จดหมายเปิดผนึก

6 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ การอพยพไล่รื้อชาวบ้านที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน สื่อมวลชน นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน และพี่น้องประชาชนที่รักความเป็นธรรมทุกท่าน

ตามที่ กอ.รมน. จ.บุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตามแนวทางคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 โดยชุดปฏิบัติการร่วม 4 ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.บ.ร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนดินแดง ได้ออกปฏิบัติการเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ด้วยความสมัครใจ และกำหนดแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1. วันที่ 1–7 กรกฎาคม 2557 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ด้วยความสมัครใจ

2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เชิญแกนนำกลุ่มผู้บุกรุกทุกกลุ่มมาชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการที่กำหนด

3. ดำเนินการคัดกรองผู้บุกรุกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 กรกฎาคม 2557

4. ดำเนินการจัดสถานที่พักพิงชั่วคราวและจัดทำแผนการดูแลผู้ที่ถูกผลักดันออกจากป่าดงใหญ่ เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อพักคอยการช่วยเหลือ ให้ อ.โนนดินแดงเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการและประสานงาน ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) แปลงที่กรมพัฒนาที่ดินขอใช้ประโยชน์ จำนวนประมาณ 90 ไร่ ณ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

5. วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ดำเนินการผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นที่บุกรุกทุกกลุ่มและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งพืชผลอาสินของกลุ่มผู้บุกรุก

6. วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ดำเนินการจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่บุกรุกเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกซ้ำ ทั้งนี้ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้บุกรุก ดังนี้

1) กลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้ผลักดันกลับจังหวัดที่มีภูมิลำเนาเดิม
2) กลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ไม่ได้อยู่ในอำเภอโนนดินแดงให้ผลักดันกลับอำเภอที่มีภูมิลำเนาเดิม
3) กลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอโนนดินแดง ในเบื้องต้นให้กลับบ้านหรือภูมิลำเนาเดิม หากอ้างว่าเดือดร้อนไม่มีที่ไป ก็จัดเข้าที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการคัดกรองดำเนินการคัดกรองฯ ต่อไป

สมัชชาคนจนเห็นว่า การกระทำของ กอ. รมน. จ.บุรีรัมย์ เป็นการกระทำอันขัดต่อคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ที่ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงาน โดยการดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ประกอบกับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ด้วยความสมัครใจนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธครบมือ เข้าไปข่มขู่ บีบบังคับ ให้ชาวบ้านรื้อบ้านออกภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ถ้าหากไม่รื้อบ้านออกหรือรื้อบ้านไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2557 ทาง กอรมน. จ.บุรีรัมย์จะเข้ามารื้อถอนเอง อีกทั้งมีการจับกุมแกนนำที่เห็นแย้งไปควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ด้วย และนอกจากนี้ยังจะเอาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ไปจัดเพื่อรองรับการอพยพในครั้งนี้ด้วย โดยไม่ยอมรับฟังการคัดค้านของชาวบ้านและผู้ปกครองท้องที่ การปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจจะเกิดเหตุรุนแรงต่อชาวบ้านในพื้นที่

สมัชชาคนจน จึงใคร่ขอเชิญสื่อมวลชน นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน และพี่น้องประชาชนที่รักความเป็นธรรมทุกท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการอพยพไล่รื้อชาวบ้านที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2557 นี้ ซึ่งสามารถติดต่อและขอข้อมูลการเดินทางได้ที่กองเลขานุการสมัชชาคนจน โทรศัพท์ 09 – 2289 – 6875

ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์