กสทช.เปิดรับฟังความเห็น ปชช. 'ราคาคูปองทีวีดิจิตอล' พรุ่งนี้วันสุดท้าย

9 ก.ค.2557 สุภิญญา กลางณรงค์  พร้อมด้วย ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ร่วมกันเป็นประธานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา

สุภิญญา กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เฉพาะประเด็นเรื่อง แนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี วิศวกรรม กฎหมาย และผู้บริโภค รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี 24 ช่อง มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ สำหรับการประกอบการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน

สุภิญญา กล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้จากการโฟกัสกรุ๊ปวันนี้ สำนักงาน กสทช.จะรวบรวมสรุป พร้อมกับความคิดเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์อีก 4 ภูมิภาค เพื่อเสนอที่ประชุม กสทช. และสาธารณะต่อไป ก่อนที่บอร์ดจะลงมติตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ราคาคูปอง จำนวนครัวเรือน และจะแจกอย่างไรได้บ้าง เพื่อเป็นหลักประกันบนประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก่อนหน้านี้ ใบแถลงข่าวของสำนักงาน กสทช. เผยแพร่ข่าววันที่สามของการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ของสำนักงาน กสทช. (8 ก.ค.57) รับฟังที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น ว่า ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ โดยพบว่า สองครั้งที่ผ่านมาประเด็นราคาคูปอง และประเด็นคูปองแลกอะไรได้บ้างเป็นประเด็นที่พี่น้องภาคเหนือและภาคใต้ให้ความสนใจ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน 2 ครั้งที่ผ่านมาที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา นับว่าประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนภาคเหนือและภาคใต้เข้าร่วมจำนวนมาก 

โดยประเด็นที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นได้แก่ ประเด็นราคาคูปอง และประเด็นคูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าราคาคูปองที่ 1,000 บาทเป็นราคาที่เหมาะสม และอยากให้คูปองสามารถแลกได้ทั้ง เซ็ตท็อปบ็อกซ์ ทีวีดิจิตอล เสาอากาศ กล่องดาวเทียม กล่องเคเบิล โดยเห็นว่าประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะนำคูปองไปแลกซื้ออะไร นอกจากนั้นยังมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น อาทิ จำนวนครัวเรือน คูปองจะแจกทุกครัวเรือนหรือไม่

ฐากร ระบุว่า ในวันที่ 8 ก.ค. 57 สำนักงานฯ จะทำการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอีสานในประเด็นสำคัญคือ 1.จำนวนครัวเรือน  2.ราคาคูปอง ว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด 4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง  5.คูปองจะแจกทุกครัวเรือนหรือไม่  6.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

อนึ่ง พรุ่งนี้ (10 ก.ค.) จะเป็นเวทีสุดท้ายที่จัดรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมสวิสโซเทล ถ.รัชดา ผู้ที่ประสงค์จะให้ความคิดเห็นสามารถไปร่วมงานได้ พร้อมทั้งยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ เวลา 16.30 น. ทางอีเมลที่ hearing.dtv@nbtc.go.th ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493 หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 –16.30 น.) และทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)  ส่งถึง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่  “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” วงเล็บมุมซองว่า "แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล"
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์