รายงาน iLaw: 50 วันหลังรัฐประหาร มีผู้ถูกดำเนินคดีแล้วไม่น้อยกว่า 87 ราย

ไอลอว์รวบรวมคดีต่างๆ ทางการเมืองหลังการรัฐประหารเป็นต้นมา ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว นำเสนอโดยละเอียด

  • คดี ม.112 (หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ) มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 11 คน ประกันตัวแล้ว 2 คน และยังอยู่ในเรือนจำอีก 9 คน
  • คดีฝ่าฝืนประกาศ ฉบับที่ 7/2557 มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 46 คน ประกันตัวแล้ว 22 คน และยังอยู่ในเรือนจำอีก 24 คน
  • คดีฝ่าฝืนประกาศคสช. ฉบับที่ 41/2557 มีผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 10 คน และทั้งหมดได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
  • คดี ม.116 (ปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความไม่สงบสุข) มีผู้ถูกดำเนินดคี 3 คน
  • คดี พ.ร.บ.อาวุธปืน มีผู้ถูกดำเนินคดี 7 คน

ดูรายละเอียดในตาราง

รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557

  สามารถคลิกที่ชื่อ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหา ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ห้ามชุมนุมทางการเมือง 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 อภิชาติ* ทำกิจกรรมต้านรัฐประหาร
หน้าหอศิลป์
 
ศาอาญากรุงเทพใต้ 23พ.ค.57 30พ.ค.57 ปล่อยตัว
ศาลยกคำร้อง
ฝากขังผลัด 3
2 วีระยุทธ ทำกิจกรรมต้านรัฐประหาร
หน้าหอศิลป์
ศาลแขวงปทุมวัน 23พ.ค.57 29พ.ค.57 ศาลพิพากษา
รอลงอาญา 1ปี
ปรับ 3,000
3 ภิญโญภาพ ชุมนุมต้านรัฐประหาร
หน้า McDonald's
ราชประสงค์
ศาลทหารกรุงเทพ 25พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 10,000
4 ชายชาว
เชียงราย 1
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
 
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 1 มิ.ย. 57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
5 ชายชาวเชียงราย 2 ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
6 ชายชาว
เชียงราย 3
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
7 ชายชาว
เชียงราย 4
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
8 ชายชาว
เชียงราย 5
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
9 หญิงชาว
เชียงราย 1
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
10 สุรีรัตน์
(เจี๊ยบแม่ลาว
)
ร่วมกิจกรรมกิน McDonald's 
ต้านรัฐประหาร
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
25พ.ค.57 31พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
11 พรรณมณี* ฉีดสเปรย์ใส่รถทหาร ศาลทหารกรุงเทพ 30พ.ค.57 30พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 40,000
12 วรภพ ร่วมกิจกรรมต้านรัฐประหาร
หน้า McDonald's 
ราชประสงค์
ศาลทหารกรุงเทพ 31พ.ค.57 6มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 40,000
13 สุเมธ โพส facebook ชวนคน
ไปทำกิจกรรม ชูสามนิ้ว
ที่ฟอร์จูน ทาวเวอร์
ศาลทหารกรุงเทพ 1มิ.ย.57 4มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 40,000
14 สราวุทธิ์ ถือป้ายตามสถานที่สำคัญ
ของ จังหวัดเชียงราย
เรียกร้องให้ปล่อยแกนนำ
เสื้อแดงที่ถูกจับก่อนหน้านี้
ศาลจังหวัด
ทหารบกเชียงราย
1มิ.ย.57 7มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
15 สมบัติ ก.* มีรูปเหมือนไปเจาะลมยาง
รถทหาร
ศาลทหารกรุงเทพ 2มิ.ย.57 3มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 40,000
16 ชัยนรินทร์* เรียงกระดาษA4และอ่านบทกวี
ต้านรัฐประหารที่ลาน
หน้าห้างสยามพารากอน
ศาลทหารกรุงเทพ 3มิ.ย.57 9มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์100,000
17 สุรสิทธิ์ ร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
ที่อนุสาวรีย์ฯ และ ห้างสยามพารากอน
ศาลทหารกรุงเทพ 8 มิ.ย.57 14มิ.ย.57 ได้ประกันตัว 
หลักทรัพย์ 10,000
18 อนุรักษ์ โพส facebook ชวนคนไป
ชุมนุม ต้านรัฐประหาร
และโพสรูป ชูสามนิ้วใน facebook
ศาลทหารกรุงเทพ 9มิ.ย.57 14มิ.ย.57 ได้ประกันตัว 
หลักทรัพย์ 10,000
19  ชายชาว นนทบุรี 1 ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร
บริเวณท่าน้ำนนทบุุรี
ไม่มีข้อมูล 26พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
20 ชายชาว นนทบุรี 2 ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร
บริเวณท่าน้ำนนทบุุรี
ไม่มีข้อมูล 26พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
21 ชายชาว นนทบุรี 3 ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร
บริเวณท่าน้ำนนทบุุรี
ไม่มีข้อมูล 26พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
22 ชายชาว นนทบุรี 4 ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร
บริเวณท่าน้ำนนทบุุรี
ไม่มีข้อมูล 26พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
23-44 ชาวขอนแก่น
22 คน*
อยู่รวมกันที่อพาร์ทเม้นต์
แห่งหนึ่ง
ศาลมณฑลทหารบก
ที่23 (ขอนแก่น)
23พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้ประกันตัว
45-46 ชาวขอนแก่น 
2 คน*
ขยายผลจากการจับกุม
22คน ก่อนหน้า
ศาลมณฑลทหารบก
ที่23 (ขอนแก่น)
27พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้ประกันตัว

 

 

 รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหา ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 ไม่มารายงานตัวตามกำหนด 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 จาตุรนต์
ฉายแสง
*
ฝ่าฝืนประกาศ คสช.
ฉบับที่ 41/2557
ศาลทหารกรุงเทพ  27 พ.ค.57 28พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์400,000
2 สมบัติ
บุญงามอนงค์*
ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 3/2557
ศาลแขวงดุสิต 5มิ.ย.57 11มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์300,000
3 เยี่ยมยอด ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 14/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 9 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์100,000
4 ธานัท
(ทอม ดันดี)
*
ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 53/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 9 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
5 สำราญ ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 14/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 11มิ.ย.57 12มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
6 จิตรา คชเดช ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 44/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 13มิ.ย.57 14มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
7 วรเจตน์
ภาคีรัตน์
ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 5/2557, 57/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 16มิ.ย.57 18มิ.ย.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์ 20,000
8 กัญญาภัค* ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 65/2557
ศาลจังหวัดเชียงราย ไม่มีข้อมูล 13มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
9 ณัฐ ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 5/2557
ศาลแขวงดุสิต 30มิ.ย.57 30มิ.ย.57 ไม่รับฝากขัง
เพราะไม่มี
พฤติการณ์หลบหนี
10 สงวน ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 5/2557, 57/2557
ศาลทหารกรุงเทพ  25มิ.ย.57 25มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
11 สิรภพ* ไม่มารายงานตัวตาม
คำสั่งที่ 44/2557
ศาลทหารกรุงเทพ 25มิ.ย.57 1 ก.ค.57 ได้ประกันตัว

 

รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาตาม ป.อาญา มาตรา 112 (หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ) 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 อภิชาติ* ทำกิจกรรมต้านรัฐประหาร
หน้าหอศิลป์,
ตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายในมือถือ
ศาอาญากรุงเทพใต้ 23พ.ค.57 30พ.ค.57 ปล่อยตัว
ศาลยกคำร้อง
ฝากขังผลัด 3
2 จ่าประสิทธิ์
ไชยศรีษะ

ขึ้นปราศรัยบนเวที
หยุดล้มล้างประชาธิปไตย
ที่ห้างอิมพีเรียล ลาดพร้าว

ศาลอาญารัชดา 24พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้ประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
3 เฉลียว อัพไฟล์เสียงงานเสวนารายการ
วิทยุเสื้อแดงขึ้น4shared
และถูกกล่าวหาว่าเสียงเหมือน
คนจัดรายการวิทยุเสื้อแดง
ที่มีเนื้อหาหมิ่นฯ
ศาลอาญารัชดา 3มิ.ย.57 9มิ.ย.57 ไม่ได้ประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
4 คฑาวุธ  จัดรายการวิทยุที่มีเนื้อหาอาจมี
เนื้อความล่อแหลมหมิ่นฯ
ศาลอาญารัชดา 3มิ.ย.57 10มิ.ย.57 ไม่ได้ประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
5 ยุทธศักดิ์ เป็นคนขับแท็กซี่พูดคุยเรื่องการเมืองกับผู้โดยศาล ศาลอาญารัชดา 2มิ.ย.57 2มิ.ย.57 ไม่ได้ประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
6 นศ.เทคโนโลยี (สงวนชื่อ) โพสข้อความลงใน facebook ศาอาญารัชดา 18มิ.ย.57 18มิ.ย.57 ไม่ได้ประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
7 สิรภพ* โพสข้อความลงใน facebook
และกลอนลงเว็บไซต์ 
ศาลอาญารัชดา 2ก.ค.57 3ก.ค.57 ยังไม่ได้ขอประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
8 สมบัติ
บุญงามอนงค์*
โพสรูปภาพตัดต่อลงใน facebook ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 5มิ.ย.57 2ก.ค.57 ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
9 ชายไม่เปิดเผยชื่อ โพสข้อความลงในเว็บไซต์ ศาลอาญารัชดา 25พ.ค.57 ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้ขอประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
10 สมัคร ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ ศาลจังหวัดทหารบกเชียงราย 9ก.ค.57 9ก.ค.57 ยังไม่ได้ขอประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
11 ธานัท
(ทอม ดันดี)*
ปราศรัยบนเวทีและมีการโพส
คลิปลงยูทูป
ศาลทหารกรุงเทพ 9ก.ค.57 9ก.ค.57 ยังไม่ได้ขอประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

 

 รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาตาม ป.อาญา มาตรา 116
(ปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความไม่สงบสุขในราชอาณาจักร) 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 จาตุรนต์
ฉายแสง
*
ฝ่าฝืนประกาศ คสช. 
ฉบับที่ 41/2557
ศาลทหารกรุงเทพ  27 พ.ค.57 28 พ.ค.57 ได้ประกันตัว
หลักทรัพย์400,000
2 สมบัติ
บุญงามอนงค์*
โพสต์ facebook เชิญชวน
ให้ประชาชนคัดค้านการรัฐประหาร
ท้าทายให้เจ้าหน้าที่ตามจับ
ศาลทหารกรุงเทพ 5มิ.ย.57 11มิ.ย.57 ได้ประกันตัว 
หลักทรัพย์600,000
3 ออด ทำป้ายข้อความขอแบ่งแยก
ประเทศ (ล้านนา)
ศาลจังหวัดเชียงราย ไม่มีข้อมูล 13มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
4 ถนอมศรี ทำป้ายข้อความขอแบ่งแยก
ประเทศ (ล้านนา)
ศาลจังหวัดเชียงราย ไม่มีข้อมูล 13มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
5 สุขสยาม ทำป้ายข้อความขอแบ่งแยก
ประเทศ (ล้านนา)
ศาลจังหวัดเชียงราย ไม่มีข้อมูล 13มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
6 กัญญาภัค* ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวในพื้นที่ ศาลจังหวัดเชียงราย ไม่มีข้อมูล 13มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล

 

รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาตาม ป.อาญา มาตรา 135/1
(
ก่อการร้าย) หรือ 135/2 (ส่วนหนึ่งของแผนก่อการร้าย) 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1-22 ชาวขอนแก่น
22 คน*
อยู่รวมกันที่อพาร์ทเม้นต์
แห่งหนึ่ง
ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
23พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้ประกันตัว
22-24 ชาวขอนแก่น
2 คน*
ขยายผลจากการจับกุม
22คน ก่อนหน้า
ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
27พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้ประกันตัว

 

  รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาตาม พรบ. อาวุธปืนฯ 
(มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 มาลัยรักษ์ ไม่มีข้อมูล ศาลจังหวัดนครนายก 28พ.ค.57 2มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
2 อภิรัฐ พบอาวุธปืนขนาด 11 มม.
พร้อมกระสุนรวม 70 นัด
ภายในรถยนต์
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 24มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
3 สมเจตน์  รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของ
อาวุธสงครามหลายรายการ
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยึดได้ภายในบ้าน
ไม่มีข้อมูล 24มิ.ย.57 24มิ.ย.57 ไม่มีข้อมูล
4 ฐิติพงษ์
(จัมโบ้ดอกจิก)
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ศาลทหารกรุงเทพ 11มิ.ย.57 12มิ.ย.57 ไม่ได้
ประกันตัว
5-26 ชาวขอนแก่น
22 คน*
อยู่รวมกันที่อพาร์ทเม้นต์
แห่งหนึ่ง
ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
23พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้
ประกันตัว
27 ชาวขอนแก่น
2 คน*
ขยายผลจากการจับกุม
22คน ก่อนหน้า
ศาลมณฑลทหารบก  
ที่23 (ขอนแก่น)
27พ.ค.57 29พ.ค.57 ไม่ได้
ประกันตัว
28 ชาย ชาวขอนแก่น
คนที่ 25
ขยายผลจากการจับกุม
24คน ก่อนหน้า
ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
11มิ.ย.57 17มิ.ย.57 ไม่ได้
ประกันตัว
29 ชาย ชาวขอนแก่น
คนที่ 26
เข้าตรวจค้นและพบอาวุธ
ทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ในท่อประปา
ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
18มิ.ย.57 24มิ.ย.57 ไม่ได้
ประกันตัว
30 ชายชาวขอนแก่น 
คนที่ 27
ไม่มีข้อมูล ศาลมณฑลทหารบก 
ที่23 (ขอนแก่น)
26มิ.ย.57 2ก.ค.57 ไม่ได้
ประกันตัว

 

รายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากตารางด้านบน 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ข้อหา ศาล วันที่ถูกจับกุม วันที่ถูกตั้งข้อหา สถานะปัจจุบัน
1 อภิชาติ*   ตรวจมือถือพบว่า
เคยโพส facebook
เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ป.อาญา 215, 216  
(เป็นแกนนำก่อความวุ่นวาย)  
ศาอาญา
กรุงเทพใต้
23พ.ค.57 30พ.ค.57 ปล่อยตัว
ศาลยกคำร้อง
ฝากขังผลัด 3
2 พรรณมณี*    ฉีดสเปรย์ใส่รถทหาร ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
โดยใช้กำลัง
ประทุษร้าย  และ
ทำลายทรัพย์สินราชการ
ศาลทหารกรุงเทพ 30พ.ค.57 30พ.ค.57 ให้ประกันตัว 
หลัทรัพย์40,000
3 สมบัติ ก.*    มีภาพเหมือน
ปล่อยลมยางรถทหาร
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
โดยใช้กำลัง
ประทุษร้าย  และ
ทำลายทรัพย์สินราชการ
ศาลทหารกรุงเทพ 2มิ.ย.57 3มิ.ย.57 ให้ประกันตัว 
หลัทรัพย์40,000
4 ชัยนรินทร์* เรียงกระดาษA4
และอ่านบทกวี
ต้านรัฐประหาร
ที่ลานหน้า
ห้างสยามพารากอน
ป.อาญา มาตรา 215
(เป็นแกนนำในการชุมนุม)
ศาลทหารกรุงเทพ 3มิ.ย.57 9มิ.ย.57 ให้ประกันตัว 
หลัทรัพย์100,000
5 สิรภพ โพสข้อความลงใน facebook
และกลอนลงเว็บไซต์ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
มาตรา 14(3) 
ศาลอาญารัชดา 2ก.ค.57 3ก.ค.57 ยังไม่ได้
ขอประกันตัว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

 

*หมายเหตุ* 
เครื่องหมาย * (ดอกจัน) หลังชื่อ แปลว่า เป็นคนที่โดนตั้งข้อหาหลายข้อหา  อาจมีชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งตาราง 

ข้อมูลตามตารางนี้ เป็นความเคลื่อนไหวเท่าที่ทราบและสามารถยืนยันได้เท่านั้น

หากผู้อ่านมีข้อมูลเพิ่มเติมจากตารางนี้ ช่วยกันแจ้งมาได้ที่ ilaw@ilaw.or.th หรือแจ้งวิธีการติดต่อกลับไว้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเติมเต็มการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์

ที่มา: http://ilaw.or.th/node/3119

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์