มนุษย์ในฐานะเหยื่อ, บทวิพากษ์ความคิดบางด้านต่อปรากฏการณ์ขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

เห็นในเพจมุสลิม รวมทั้งการแสดงความเห็นในสเตตัสของเพื่อนพ้องมุสลิมที่พูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล หลายคนแสดงความเห็นถึงขั้นยกวาทะของฮิตเลอร์ที่กล่าวถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุคนยิวในลักษณะการยกย่องและมอบความชอบธรรมให้อดีตผู้นำนาซี เป็นการแสดงความจงเกลียดจงชังจนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของคนยิว

เดี๋ยวก่อน ..อย่าเพิ่งมีอารมณ์

ผมพยายามหาคำตอบว่า ยิวคิดอะไร และคนปาเลสไตน์คิดอะไร ก่อนที่เราจะวิพากษ์ปรากฏการณ์ปัจจุบัน

เรามักจับต้องปฏิกิริยาของสถานการณ์ผ่านการแสดงออก และนำมาสร้างเป็นชุดวาทกรรม ผลิตซ้ำชุดความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อสนับสนุนจุดยืนของเรา นัยหนึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อเพื่อร่วมโลก ร่วมชาติพันธุ์หรือศาสนาของเรา แต่อีกนัยหนึ่ง มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องไปเช่นเดียวกัน พูดกันภาษาบ้านๆ คือเราต่างก็เด็ดยอดกันไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้สนใจรากเหง้ากันสักเท่าไหร่
 

ยิวคิดอะไร?

ในนครเยรูซาเล็มมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า ยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเอาข้อมูลและรูปภาพของคนที่เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ของนาซีมาจัดแสดงไว้ มีคนตั้งคำถามว่า ยิวจัดแสดงไปเพื่ออะไร เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด ควรจะลืมๆ มันไปเสีย คนยิวบอกว่า มันคือการจดจำอดีตเพื่อสร้างอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบ คนยิวขณะนั้นไม่ได้มองว่าฮิตเลอร์(ในฐานะบุคคล)คือต้นเหตุของการสังหารโหด แต่การสังหารหมู่เกิดจากสังคมเยอรมันประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 1920-1930 ผู้คนไม่มีความสุข และมีชีวิตที่ยากลำบาก ทุกคนเฝ้ามองหาทางออก กระทั่งฮิตเลอร์ได้เสนอทางออกนั้น โดยใช้ "คนยิว" เป็นผู้รับผิด ซึ่งคนเยอรมันก็เห็นด้วยกับฮิตเลอร์ มองว่าคนยิวซึ่งเป็นชนส่วนน้อยแต่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ สมควรเป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดของสังคมเยอรมันขณะนั้น

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฺคนยิว จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฮิตเลอร์เป็นเจ้าของแนวคิด แต่เพราะแนวคิดนั้นดำรงมาก่อนแล้วจากสังคมที่มองเห็นปรากฏการณ์ของปัญหา แต่ไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆ คืออะไร

 

มองให้ไกลกว่านั้น

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุส่วนใหญ่มาจากการพยายามยึดครองที่ดินและทรัพย์สินของคนที่ถูกคิดว่ากำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยิวอาศัยอยู่ในยุโรปมานานกว่าสองพันปี (ถ้านับช่วงเวลาหลังจากที่โรมันเข้ามายึดครองดินแดนแถบเยรูซาเล็มแล้วยิวต้องอพยพโยกย้ายไปตั้งรกรากในดินแดนแถบอื่นของโลก) หลายครั้งที่ดินแดนยุโรปมีปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ มักโทษคนยิว อาจเป็นเพราะคนยิวมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าคนท้องถิ่น มักดำรงตำแหน่งสำคัญทางสังคม และประกอบอาชีพที่ถูกย่องย่องถือหน้าถือตา เป็นนักคิด พ่อค้า นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ หลายๆ ครั้งที่ยิวถูกสังคมอนุญาตให้ฆ่าเพราะเชื่อว่าถ้าฆ่าล้างคนยิวจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

ประวัติศาสตร์สอนว่าฮิตเลอร์คิดผิด คนเยอรมัน(ขณะนั้น) คิดผิด

รูปของเหยื่อในพิพิธภัณฑ์ยาด วาเช็มคือเครื่องเตือนใจของคนยิวว่า อย่าเดินไปข้างหน้าเพื่อเจออดีตอีกครั้ง พวกเขาจึงพยายามสร้างชาติของตนเองให้เข้มแข็ง พยายามบุกเข้ายึดครองพื้นที่ของคนปาเลสไตน์ทั้งในเขตเวสแบงค์และฉนวนกาซ่า ขับไล่คนอาหรับออกไป เพราะไม่อยากปล่อยให้เป็นไข่แดงทิ้งไว้ ซึ่งอาจสร้างความไม่มั่นคงให้กับรัฐอิสราเอล ข้อเท็จจริงนี้ ถ้าอิสราเอลผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด ใครหนุนหลัง ใครออกใบอนุญาตก็ว่ากันไป

แต่การโจมตีขบวนการยิวไซออนนิสต์ โดยเหมารวม "ความเป็นคน" ยิว คือสิ่งที่ผิด เพราะขบวนการยิวไซออนนิสต์เกิดขึ้นมาก่อนยุคที่ยิวถูกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่มีการแสวงหาพื้นที่สร้างรัฐมานานแล้ว สุดท้ายก็ชี้เป้าหมายกลับมาในพื้นที่ของปาเลสไตน์ในปัจจุบัน เพราะหลักฐานและความเชื่อว่านั่นเป็นดินแดนดั้งเดิมของคนยิว การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเพียงแรงกระตุ้นเท่านั้น

คนปาเลสไตน์คิดอะไร?

เชื่อไหมว่า...กอ่นปาเลสไตน์จะถูกขับไล่ออกจากดินแดนที่กลายเป็นอิสรเอลปัจจุบันจนพื้นที่อาศัยหดแคบอยู่ในฉนวนกาซ่าและเขตเวสแบงค์ในปัจจุบัน คนปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นชนชาวอาหรับสามารถอยู่ร่วมกับคนอาหรับที่เป็นคริสต์ และยิว

คนปาเลสไตน์รับรู้ข้อเท็จจริงนี้กันมานานแล้วว่า คนยิวกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนดั้งเดิมอาศัยอยู่ในดินแดนนี้มานานแล้ว ไม่เคยอพยพไปไหน อาศัยอยู่ท่ามกลางชาวอาหรับและชาวคริสต์ ความเกลียดชังที่ถูกส่งต่อกันมาของคนหนุ่มสาวปาเลสไตน์รุ่นใหม่ไม่ใช่ความเป็น "ยิว" แต่คือรัฐอิสรเอล

พวกเขาไม่ได้เกลียดชังยิว แต่พวกเขาต่อสู้กับผู้ยึดครอง

ผมไม่แน่ใจว่า "มุสลิมไทย" บางกลุ่มเข้าใจ "ขอบเขต" ความเกลียดชังนี้มากน้อยเพียงใด 

คนปาเลสไตน์ไม่ได้มองว่านี่เป็นปัญหาของเชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ แต่เป็นปัญหาทาง "การเมือง"

ไม่ได้แตกต่างจากปัตตานี(ปาตานีดารุสซาลาม) ที่ปรากฏหลักฐานการอยู่ร่วมกันของคนพุทธ มุสลิม และคนจีนกับคนท้องถิ่น แต่เป็นปัญหาเพราะผู้ยึดครองไม่อาจมอบนโยบายที่เหมาะสมกับคนมุสลิมมลายู

ทุกวันนี้ในพื้นที่ปาเลสไตน์ก็ยังปรากฏชาวคริสต์และชาวยิวดั้งเดิมอาศัยอยู่ และคนยิวหลังกำแพงที่ล้อมรอบฉนวนกาซ่าและเวสแบงค์ก็ไม่ได้เกลียดชังคนปาเลสไตน์ไปทั้งหมด แต่เป็นนโยบายทางการเมืองที่คนยิวจำนวนมากส่งเสียงต่อต้าน หลายๆ คนพยายามแสดงออกผ่านโลกไซเบอร์ว่าเป็นยิวที่ไม่ต้องการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะคนยิวเคยเป็นเหยื่อ จึงไม่ต้องการส่งต่อความเกลียดชังนี้ไปสู่คนปาเลสไตน์

ข้อเขียนนี้ไม่ได้ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับอิสราเอล อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า อิสรเอลกำลังทำสิ่งที่ผิด ก็ต้องประณามไปที่ความผิดพลาดนั้น จะแสดงออกอย่างไร จะต่อสู้อย่างไร แต่โปรดอย่าก้าวล่วงไปสู่ความเป็นมนุษย์

เพราะสุดท้าย, ในจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีคำตอบสำเร็จรูปให้แล้วว่า การก้าวล่วงไปสู่ความเป็นมนุษย์ของคนบางกลุ่ม ทำให้การสู้รบและความสูญเสียมันบานปลายจนยากยิ่งเกินควบคุมเพียงไร. 
 

 

อ้างอิง:
http://www.thecitytraveler.com/2011/04/jerusalem-yad-vashem-the-memory-keeper/http://en.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem
http://www.truetorahjews.org/whatiszionismhttp://youtu.be/m95nWUgAwuU  รายการพื้นที่ชีวิต  ตอน อิสราเอล แห่งพันธะสัญญา 2May12

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์