คสช. สั่งเด้ง ‘วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ’ พ้นอธิบดีกรมบังคับคดี

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92 เด้ง ‘วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ’ พ้นอธิบดีกรมบังคับคดี ตั้ง ‘รื่นวดี สุวรรณมงคล’ รับตำแหน่งแทน
 
16 ก.ค. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศคำสั่งฉบับที่ 92 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้พ้นตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
 
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้พ้นตำแหน่ง
 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังนี้
 
ข้อ 1 ให้นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล พ้นจากตำแหน่งกรมคุมประพฤติ และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี
 
ข้อ 2 ให้นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
 
ข้อ 3 ให้นางกรรณิการ์ แสงทอง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 
ข้อ 4 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป
 
ข้อ 5 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำกราบบังคมทูลฯ ถวายฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์