คสช.คง VAT 7% ต่ออีกปี

 
17 ก.ค.2557 เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุว่า โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ด้าน อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง คอลัมนิสต์ชื่อดัง อธิบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่ออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด โดยระบุว่า "ผู้ที่เข้าใจว่า คสช.ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม "เหลือ 6.3" เนี่ยเข้าใจผิดนะครับ ที่จริงคือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิมนั่นแหละ แต่เวลาออกพระราชกฤษฎีกาเขาระบุว่า 6.3% (ดูเหมือนบวกภาษีท้องถิ่น ฯลฯ มันเลยเป็น 7% พอดี ส่วน 9% นั่นก็คือ 10%)"

"ต้องดูพระราชกฤษฎีกาปี 2555 จะเห็นถ้อยคำชัด http://www.rd.go.th/publish/46812.0.html

"มาตรา ๔ ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๐ แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ร้อยละหกจุดสาม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ร้อยละเก้า สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป"

"คำว่า "ลด" ในคำสั่ง คสช.หมายถึงลดจากที่จะขึ้นวันที่ 1 ต.ค.57 แบบเดียวกับคำว่า "ลด" ในพระราชกฤษฎีการัฐบาลยิ่งลํกษณ์คือลดจากที่จะขึ้น 1 ต.ค.55 พูดอีกอย่างก็คือเป็นการ "ต่ออายุ" ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่ออายุ 2 ปี คสช.ต่ออายุ 1 ปี (ซึงไม่ได้แปลว่าปีหน้าจะขึ้น 10% แต่ คสช.รอให้รัฐบาลขณะนั้นตัดสินใจ ซึ่งก็คงต่ออีกนั่นแหละ)

"สรุป ข่าวนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่ได้ลด ไม่ได้เพิ่ม รัฐบาลไหนมา หรือสมมติไม่มีรัฐประหารยังเป็นรัฐบาลรักษาการ ก็ต้องออกพระราชกฤษฎีกาต่ออายุเหมือนกัน" อธึกกิต ระบุ

ประกาศ คสช. มีรายละเอียดดังนี้

 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ.2555
 
ข้อ 2 ให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
 
(1) ร้อยละหกจุดสาม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
 
(2) ร้อยละเก้า สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
 
ข้อ 3 ให้ประกาศคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534
 
ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้
 
ข้อ 5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์