กรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชียเรียกร้อง คสช. ปล่อยตัว 'พรม จาระณะ'

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียร้อง คสช. ปล่อยตัว นายพรม จาระณะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินสมาชิกสมัชชาคนจน 

 

อัพเดท: เพจสมัชชาคนจน รายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. ได้รับแจ้งจากญาติของนายพรม จาระณะ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจนำตัวไปควบคุมไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางกลับถึงบ้านแล้ว

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION) ได้ออกแถลงการณ์ "ประเทศไทย: การจับกุมนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
Statement: AHRC-STM-138-2014
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ประเทศไทย: การจับกุมนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกิน
 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียขอแสดงความกังวลใจอย่างยิ่งต่อการจับกุมนายพรม จาระณะ (อายุ 64 ปี) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินสมาชิกสมัชชาคนจน ในกรณีบ้านเก้าบาตร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามข้อมูลที่รับทราบจากองค์กร Protection International และสมัชชาคนจนนายพรมถูกจับกุมตัวโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่บ้านพักในตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 10.30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหารในจังหวัดบุรีรัมย์ การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการคุกคามและการข่มขู่ไล่ที่ดินชุมชนเก้าบาตรเป็นเวลายาวนานหลายสัปดาห์ปัจจุบัน ครอบครัวของนายพรมยังไม่รับทราบถึงสถานที่หรือเหตุผลที่ถูกนำตัวไป
 
การจับกุมคุมขังนายพรม จาระณะโดยพลการถือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนภายหลังเกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้ยึดอำนาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันหลังการยึดอำนาจโดยคณะทหารพบการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและเสรีภาพทางการเมืองอย่างร้ายแรง, การเรียกพบรายงานตัวกับคณะทหารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ, การควบคุมตัวโดยพลการอย่างกว้างขวาง, การบังคับใช้ศาลทหารเพื่อดำเนินคดีกับพลเรือน, การมุ่งโจมตีประชาชนผู้ยากไร้และการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ภายใต้กฏอัยการศึกซึ่งถูกบังคับใช้สองวันก่อนการรัฐประหาร กฏดังกล่าวได้ให้อำนาจทหารในการคุมขังและสอบสวนบุคคลใดๆ เป็นเวลาเจ็ดวันโดยไม่ต้องมีหลักฐานการกระทำผิดหรือข้อกล่าวหาประกอบประชาชนจะถูกจับกุมและควบคุมตัวในสถานที่คุมขังซึ่งไม่เป็นปกติรวมถึงในป้อมค่ายถาวรและชั่วคราวของทหารหรือในสถานที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นที่คุมขังการคุมขังในสถานที่ซึ่งไม่เป็นปกตินั้นอาจหมายถึงความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันได้แก่ การซ้อมทรมาน การบังคับให้สูญหาย รวมถึงการฆ่านอกกฏหมาย
 
นายพรมจาระณะเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสมัชชาคนจนผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยสันติในกรณีการยึดคืนที่ดินในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำหรับชุมชนเก้าบาตรมีการต่อสู้ยาวนานกับรัฐไทยในสิทธิการอยู่อาศัยกับป่าอย่างไรก็ตาม การยึดคืนที่ดินจากชุมชนถูกรับรองโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบ (คสช.) จำนวนสองฉบับที่ระบุนโยบายป่าไม้ของรัฐ คำสั่งคสช. ฉบับที่ 64/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ได้ให้อำนาจกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, และเจ้าหน้าที่ปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว แม้ว่า คสช.จะยืนยันว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ทำร้ายประชาชนผู้ยากไร้นโยบายดังกล่าวกลับดำเนินการขัดกันอย่างชัดเจน
 
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ทหารติดอาวุธจำนวน 50 นาย, ตำรวจ,และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าไปในชุมชนโดยสมาชิกชุมชนได้รับแจ้งว่าทางกองทัพต้องการที่จะยึดคืนที่ดินและสมาชิกชุมชนจะต้องรื้อถอนบ้านพักอาศัยพร้อมทั้งออกจากหมู่บ้าน หากปฏิเสธที่จะดำเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะกลับเข้ามาดำเนินการและยึดที่ดินคืนด้วยตนเอง การควบคุมตัวนายพรม จาระณะโดยพลการและนโยบายการยึดพื้นที่บ้านเก้าบาตรมิใช่เหตุการณ์ที่แปลกแยกออกจากกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการโจมตีที่สร้างผลกระทบแก่ประชาชน 300 ครัวเรือนและผู้คนกว่านับพันชีวิต
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียได้รับการรายงานว่าระหว่างวันที่ 27มิถุนายนและวันที่ 2 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ,และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดำเนินการตามแผนเดียวกันในการคุกคามและข่มขู่ไล่ที่ส่วนอื่นๆของจังหวัดบุรีรัมย์ อันได้แก่ บ้านเสียงสวรรค์, บ้านตลาดควาย, บ้านป่ามะม่วง, บ้านคลองหินใหม่,และบ้านสามสลึง โดยผู้นำชุมชนสิบคนจากบ้านเสียงสวรรค์ถูกควบคุมตัวโดยพลการและปราศจากข้อกล่าวหาเป็นเวลาเจ็ดวันในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยที่สมาชิกชุมชนเหล่านี้มิได้รับทราบสาเหตุการควบคุมตัวแต่อย่างใดนอกจากนี้ ชาวบ้านในชุมชนข้างต้นยังได้รับแจ้งให้รื้อถอนบ้านพักและออกจากชุมชนภายในวันที่ 7-10 กรกฎาคม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกลับมาและใช้กำลังยึดครองที่ดินในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่กลับมาดำเนินการดังกล่าวยังปรากฏการลาดตระเวนและการคุกคามสมาชิกชุมชนโดยที่สมาชิกชุมชนยังคงใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกยึดคืนที่ดิน
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียขอประณามคณะรัฐประหารอย่างร้ายแรงและขอแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐประหารก่อให้เกิดขึ้น และขอให้ปล่อยตัวนายพรม จาระณะ รวมถึงผู้ที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการโดย คสช.สืบเนื่องจากการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียขอให้ คสช.รวมถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในประเทศไทยยุติการใช้การรัฐปรหารและการบังคับใช้กฏอัยการศึกเพื่อสร้างความชอบธรรมในการลดทอนสิทธิมนุษยชนเพราะการปกป้องสิทธิมนุษยชนนั้น มิใช่อาชญากรรม

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์