กรณีฉนวนกาซา: กระทรวงการต่างประเทศขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจ-หยุดมุ่งร้าย

กระทรวงการต่างประเทศแถลงกรณีอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดการกระทำมุ่งร้ายต่อกันทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ และให้ทุกฝ่ายหาข้อยุติโดยเชื่อว่าจะบรรลุได้ด้วยการเจรจาโดยสันติเท่านั้น

19 ก.ค. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์โจมตีโต้ตอบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นั้น ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความเป็นปรปักษ์ที่ลุกลามเพิ่มขึ้นระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอล ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหยุดการกระทำที่มุ่งร้ายต่อกันทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและสตรีที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการแสวงหาข้อยุติที่ยั่งยืนต่อความขัดแย้งที่มีมายาวนานนี้ ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยการเจรจาโดยสันติเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์