กรรมการสิทธิชี้สมัครงานบังคับตรวจ 'เอชไอวี' เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

25 ก.ค. 2557 สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการกำหนดให้บุคคลตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสมัครเข้าทำงาน รวมทั้งได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โดยพบว่าปัจจุบันผู้ติดเชื้อเอชไอวีถูกเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพในหลายรูปแบบ  ที่สำคัญคือการกำหนดให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี และใช้ผลตรวจเลือดเป็นส่วนหนึ่ง ในการพิจารณาจ้างงาน  
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาและมีมติว่า การที่นายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดให้มีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีและใช้เป็นเงื่อนไขในการจ้างงานถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเป็นการละเมิดต่อสิทธิในร่างกายหากไม่ได้รับการยินยอมของบุคคล  ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การตีตราตัวเอง (self-stigma) และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อครอบครัว   
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จึงขอให้นายจ้างทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ  คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่กำหนดให้มีการตรวจเลือดเพื่อหา  เชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการรับสมัครงาน  และหากบุคคลใดได้รับการกระทำในกรณีเช่นดังกล่าวนี้สามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน 1377 หรือทางอีเมล์ help@nhrc.or.th

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์