เตรียมออกใบอนุญาตวัดเรทติ้ง-กำกับการควบรวมกิจการสื่อ

เตรียมออกใบอนุญาตวัดเรทติ้ง-กำกับการควบรวมกิจการสื่อ พร้อมเตรียมสรุปความคิดเห็นร่างส่งเสริมรวมกลุ่มวิชาชีพตามกรอบจรรยาบรรณ
 
26 ก.ค. 2557 สำนักข่าวไทยรายงานว่านางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ค. นี้จะมีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 31/57 โดยวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวข้องกับร่างประกาศและนโยบายของ กสทช. ได้แก่ การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ...
 
ทั้งนี้ หลังจาก กสท. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีสักระยะหนึ่งแล้ว จากนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงจังของการกำกับดูแลการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่กังวลกันมากคือ เรื่องการวัดเรทติ้ง ที่ผ่านมามีความเห็นแตกต่างเกี่ยวข้องกับร่างฯ ฉบับนี้ อาทิ ร่างฯ นี้จะเป็นเครื่องมือช่วยกำกับบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ หรือจะเป็นการกีดกันให้เกิดการผูกขาดในระบบของผู้ทำกลุ่มเดิม รวมถึงประเด็นข้อระวังทางกฎหมายว่า กสทช. มีอำนาจหน้าที่มากำกับเอกชนในเรื่องของการวัดเรทติ้งได้หรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงอย่างเข้มข้นต่อไป ก่อนนำเข้าพิจารณาอีกครั้งในบอร์ดใหญ่ อย่างไรก็ดี กสทช. ควรมีมาตรการอื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการวัดเรทติ้งจากเอกชนรายอื่นๆ ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรายใหม่
 
“ส่วนร่างประกาศฯ ที่ภาคสื่อรอคอย ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... หลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าหลังประกาศใช้จริงจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นของการส่งเสริมให้สื่อกำกับดูแลกันเองตามกรอบจริยธรรม และยังเป็นการช่วยงาน กสทช. ในการกำกับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น” น.ส.
สุภิญญา กล่าว
 
อย่างไรก็ตาม กสท. เตรียมพิจารณาร่างประกาศ เรื่องการกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ซึ่งร่างฯ นี้จะเป็นการวางแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคต หากการดำเนินกิจการเอกชนในระยะหนึ่งประสบปัญหาปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจทำให้เกิดการควบรวมกิจการ ซึ่งตอนนี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นมากในต่างประเทศ ถ้าปล่อยให้มีการควบรวมกิจการง่ายเกินไปอาจทำให้เกิดการเอาเปรียบกับผู้ชม ผู้บริโภคที่จะไม่มีทางเลือกที่รับชมอย่างหลากหลาย เพราะไม่มีการแข่งขัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ กสท. จะเริ่มออกประกาศฯ เพื่อใช้กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต
 
นอกจากนี้ยังมีวาระการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาฯ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด รอบที่ 2 จึงฝากถึงรายอื่นๆ ที่ยังไม่ส่งให้เร่งส่ง และฝากถึงผู้บริโภคควรศึกษาสัญญามาตรฐานก่อนเซ็น จากนั้นรักษาสิทธิตนเองที่ระบุไว้ในสัญญา หากพบปัญหาสามารถร้องเรียนได้ที่ กสทช. 1200 ซึ่งเร็วๆ นี้ทางอนุคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะไปเยี่ยมเพื่อหารือกับทางผู้บริหาร CTH หลังจากระยะหลังมีเรื่องร้องเรียนเรื่องสัญญาณและการบริการเข้ามามาก เหมือนที่เคยไปหารือกับผู้บริหาร True Visions ก่อนหน้านี้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีขึ้น
 
ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าติดตาม ได้แก่ การพิจารณาวาระผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และการรายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดลองแพร่ภาพต่อไป
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์