ศิลปะกับความจริง ตอนที่ 1 : คุยกับบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ - ถนอม ชาภักดี

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘คืนความจริง’ โพสต์วิดีโอคลิป ‘ศิลปะกับความจริง ตอนที่ 1’ กับประเด็นทางเดินของศิลปะ จากรับใช้พระเจ้าสู่การเป็นสื่อสะท้อนสังคม ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และถนอม ชาภักดี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

/p>

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์