10 เหตุผลที่ทำให้คนอยากเป็นอธิการบดี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

กระแสการแข่งขันและการสรรหาอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัย กำลังมาแรง  มีความขัดแย้งและเป็นประเด็นสาธารณะมากมาย จึงได้เกิดความสงสัยว่า ทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงอยากเป็นอธิการบดี  จึงได้สอบถามในสังคมออนไลน์ถึงมูลเหตุจูงใจ  มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยากมาทำงานเป็นอธิการบดี ถึงขนาดแข่งขันกันสูง มีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันมากมาย ซึ่งก็ได้ข้อคิดเห็นจากเครือข่ายศูนย์ประสานงานฯ ที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังหลักๆ 10 เหตุผลที่ทำให้คนอยากเป็นอธิการบดี คือ 

1.ตำแหน่งอธิการบดีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่ได้  "อาสา" เข้ามาทำงานรับใช้ประชาคม

2.ได้ใช้ประสบการณ์และผลงานด้านบริหารเป็นที่ประจักษ์ของสังคม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและได้แสดงศักยภาพด้านบริหาร เป็นผู้แทนองค์กรได้อย่างสมศักดิ์ศรีในเวทีทั้งในและต่างประเทศ

3.ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงปฏิบัติด้านผลงานทางวิชาการที่มีมาเป็นที่ยอมรับต่อบุคลากรในองค์กร เช่นอธิการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์

4.ได้แสดงถึงการมีความโปร่งใส    ตรวจสอบได้ ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตของพวกพ้อง  และการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ

5.ได้ใช้ความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน  และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้บรรลุเป้าหมาย

6.อธิการบดีบางแห่งจะได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย เดือนละไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาท  ไม่รวมค่ารถประจำตำแหน่งและเงินเบี้ยประชุมจากการเป็นประธานกรรมการต่างๆในมหาวิทยาลัย และเงินจากโครงการพิเศษต่างๆ

7.ได้เอาพรรคพวกเข้ามาเป็นคณบดีและตำแหน่งบริหารสำคัญในมหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อการสรรหาอธิการบดีสมัยหน้าจะได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

8.ได้เครือข่ายต่างมหาวิทยาลัย โดยการเป็นกรรมการสรรหาโควตาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้มหาวิทยาลัยอื่น  และจะได้มีโอกาสเชิญมาเป็นกรรมการสรรหาของมหาวิทยาลัยตนเองในสมัยการสรรหารอบหน้า หรือเมื่อครบเวลา 8 ปี 2 สมัยก็สามารถย้ายสลับมหาวิทยาลัยกันได้โดยใช้เครือข่ายกรรมการสภาเดิมของตนเองที่เคยวางตำแหน่งไว้

9.ได้สิ่งสมนาคุณนานัปการจากภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ที่เข้ามาทำธุรกรรมเป็นคู่สัญญาในมหาวิทยาลัย

10.ได้เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย มีค่าตอบแทนสูง และเป็นแหล่งพักเงินรายได้ที่ยากต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

เป็นต้น จึงถึงบางอ้อว่า .......10 เหตุผลนี่เองที่ทำให้คนอยากเป็นอธิการบดีกันอย่างมาก มหาวิทยาลัยไทยจงเจริญ

 

เกี่ยวกับผู้เขียน: ปัจจุบัน  รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ เป็นอาจารย์ ม. เกษตรศาสตร์ และ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์