'สหภาพพยาบาล' ระบุ 'งานหนัก-เงินน้อย-สวัสดิการต่ำ' วอนเพิ่มสิทธิ์บรรจุข้าราชการ

 
4 ส.ค. 2557 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องสิทธิ์ของพยาบาล โดยระบุว่ามาจากสถานการณ์ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไม่มีความเป็นธรรม ทำงานหนัก ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม เสี่ยงเจ็บป่วยจากการทำงานและเสียชีวิต ทั้งยังต้องทำหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรม อาทิเช่น บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้เป็นธรรม ปรับค่าตอบแทนการอยู่เวร ส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มสวัสดิการ และเพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดได้ในทุกระดับ มีใจความรายละเอียดดังนี้
 
แถลงการณ์สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การเรียกร้องสิทธิ์ของพยาบาล         
 
จากสถานการณ์ที่พยาบาลยังขาดเสรีภาพและความเป็นธรรม ทำงานหนัก เสี่ยง ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม เจ็บป่วยจากการทำงาน เสียชีวิต บาดเจ็บในขณะส่งต่อผู้ป่วย เงินเดือนน้อย การทำงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน อยู่เวร On call แบบไร้ค่าตอบแทน ทำหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น เกิดเหตุฉุกเฉินที่ขาดระบบช่วยเหลือ พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลคนชายขอบของสังคมและวิชาชีพ โอกาสในการพัฒนาวิชาการน้อย ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพไม่ได้รับความเป็นธรรม จบปริญญาโท เอก เป็น APN ( Advanced Practice Nurse ) แต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม จากเหตุปัญหาดังกล่าว สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย (Nursing Union of Thailand, NOUT) จึงได้ร่วมประชุมปรึกษา หารือเรียกร้องขอความเป็นธรรม ดังนี้
 
1. การบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
1.1 ให้มีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง
1.2  ให้มีการบรรจุพยาบาล หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคคลที่มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
 
2. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
2.1 ปรับระดับเงินเดือนให้มีความเป็นธรรม เทียบเท่ากับสายงานในกระทรวงอื่นๆ
2.2 วิชาชีพพยาบาลควรได้รับค่าวิชาชีพ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน  เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่ากับข้าราชการกลุ่มวิชาชีพอื่น เช่น ข้าราชการครู ตำรวจ ข้าราชการศาลปกครองฯ
2.3 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพขาดแคลน ต้องได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ กรณีไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวนอกเวลาราชการ เช่นเดียวกับแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร
2.4 ปรับระดับเงินค่าตอบแทนเวรผลัดบ่าย-ดึก
2.5 ปรับระดับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT)
2.6  ปรับระดับค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้
2.6.1 ค่าตอบแทนการส่งต่อผู้ป่วย เป็นภาระงานที่มีความเสี่ยงสูง  
2.6.2 ค่าตอบแทนการออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่บริการ เป็นงานที่ยาก ซับซ้อน และเสี่ยงภัยจากภายนอก
2.6.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากผู้รับบริการ
2.6.4  ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าปกติ
2.6.5 กรณีถูกเรียกขึ้นปฏิบัติงานเวรเสริม วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายค่าตอบแทน 2 เท่า
2.6.6 การอยู่เวร on call กรณีไม่ถูกเรียกมาปฏิบัติงานควรได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการอยู่เวรปกติ
 
3. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3.1 ให้ใช้ระบบเงินเดือนแบบแท่งที่ไม่มีเพดาน ให้ประเมินผลงานเพื่อปรับตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ได้ทุกตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการครู เงินเดือนลื่นไหลทุกระดับ
3.2 การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาเอกทางสายการพยาบาล, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced  Practice Nurse: APN) ต้องมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าอื่นๆ ที่เพิ่มจากเดิม
 
4. สวัสดิการในการทำงาน/สิทธิมนุษยชน : เช่น
4.1 เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น การไปส่งต่อผู้ป่วย ถูกทำร้าย การติดโรคจากการทำงาน ฯลฯ ต้องได้รับการดูแลและจ่ายค่าชดเชยที่คุ้มค่า
4.2 มีกองทุนสวัสดิการ เมื่อเกษียณอายุ เสียชีวิต
4.3 ให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย การขึ้นเวรบ่าย ดึกให้กับพยาบาล
 
5.ปรับโครงสร้าง
5.1 ปรับโครงสร้างให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 
5.2 ทำงานตรงตามหน้าที่ ไม่ใช้ผิดประเภท และไม่ Overload
5.3 เพิ่มบุคลากรทางการพยาบาลหลายระดับ (staff-mix) เพื่อรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน
 
จาก คณะกรรมการสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย.
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์