สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดประชุม สนช.พรุ่งนี้

สนง.เลขาธิการวุฒิสภาเตรียมนำร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ปี 2557 เสนอต่อที่ประชุมนัดที่ 2 ก่อนที่จะมีการกำหนดวันเลือกนายกฯ ต่อไป ด้าน ‘จรัญ ภักดีธนากุล’ แนะ สนช.เร่งผลักดันกฎหมาย ‘อุ้มบุญ’

6 ส.ค.2557 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพฤหัสบดี ที่ 7 ส.ค.นี้ ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในเวลา 15.00 น. สำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมีขึ้นหลังจากการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงอาศัยตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 และมาตรา 43 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557

อนึ่ง รัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2476 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ.2475

 

สำนักงานเลขาฯ 2 สภาประชุมเตรียมความพร้อมรัฐพิธี

การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาวุฒิสภาในวันนี้ (6 ส.ค.) โดยมีนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาฯ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมพร้อมสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุม สนช. ในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) และยังได้พิจารณารายละเอียดในร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ปี 2557 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม  สนช.ด้วย  ซึ่งมีรายงานว่าร่างดังกล่าวได้พิจารณาเสร็จแล้วในชั้นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่ยังมีรายละเอียดบางประการที่จะต้องพิจารณาร่วมกันใน 2 สภา

ทั้งนี้ ในการประชุมนัดแรกของ  สนช.ในวัน  8 ส.ค. จะมีเพียงวาระการเลือกประธาน และรองประธาน สนช.เท่านั้น จะไม่มีการเสนอร่างข้อบังคับการประชุมปี 2557 เข้าสู่การพิจารณา และจะอนุโลมให้ใช้ข้อบังคับการประชุมปี 2549 ไปก่อน แต่เมื่อมีการเลือกประธาน  สนช.แล้ว  จะมีการนัดประชุม สนช.นัดที่ 2 โดยจะมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี 2557 ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบในร่างฉบับปี 2557 แล้ว จึงจะสามารถกำหนดวันที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป

 

‘จรัญ’ แนะ สนช.เร่งผลักดันกฎหมาย ‘อุ้มบุญ’

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงมุมมองในข้อกฎหมายกรณีอุ้มบุญว่า ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับปัญหาการอุ้มบุญ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่ง โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการทำธุรกิจการค้า ดังนั้น จึงควรใช้กฎหมายด้านปราบปรามการค้ามนุษย์มาดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการเหล่านี้  

ส่วนกรณีเด็กที่เกิดจากแม่อุ้มบุญนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะตามกฎหมายแล้วสิทธิในการดูแลเด็กก็จะเป็นของแม่ผู้ตั้งครรภ์หรือผู้ให้กำเนิด ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถรับเด็กไปเลี้ยง หรือพาเด็กออกนอกประเทศได้ หากแม่อุ้มบุญไม่ยินยอม ขณะที่ตัวแพทย์จะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและไม่ทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ สำหรับขบวนการอุ้มบุญนั้นแม้จะมีกฎระเบียบทางแพทย์สภาเข้ามากำกับดูแลจรรยาบรรณของแพทย์ แต่ไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับใครได้ แม้ว่าแม่อุ้มบุญจะยินยอมสมัครใจรับว่าจ้างในการตั้งครรภ์ แต่ก็ถือว่าไม่มีความผิดทางอาญาและทางปกครอง ยกเว้นแต่จะต้องเกิดความเสียหายต่อแม่อุ้มบุญหรือตัวเด็กจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเท่านั้นถึงจะเอาผิดทางอาญาได้ แต่ก็ดำเนินคดีได้ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เท่านั้น

นายจรัญ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาว่า รัฐควรออกกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการรับตั้งครรภ์แทน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือกฎหมายอุ้มบุญให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ไม่สามารถมีบุตรได้และต้องการมีบุตรโดยการอุ้มบุญ จะสามารถกระทำได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการดูแลครอบครอบครัวให้เด็กมีความสมบูรณ์ เมื่อเด็กคลอดมาแล้วบิดาและมารดาจะต้องมีสิทธิในการดูแลเด็ก ซึ่งจะต้องเกิดจากความยินยอมของทุกฝ่ายและต้องไม่มีคนนอกเข้าไปแทรกแซง ซึ่งจะทำให้เด็กที่เกิดมามีความแน่นอนในชีวิตและไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง นอกจากนี้ควรจะต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องการดูแลแม่อุ้มบุญด้วย ทั้งในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย ซึ่งรัฐควรจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เท่าที่ทราบกฎหมายฉบับนี้มีการร่างขึ้นมาแล้ว แต่ยังค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภา  โดยขอให้ สนช. เร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อนำมาบังคับใช้ให้เร็วที่สุด

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์