'ประยุทธ์' ย้ำเร่งดำเนินคดีขบวนการละเมิดสถาบัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คสช. เร่งติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่อยู่ในขบวนการละเมิดสถาบัน วอนประชาชนช่วยกันประณามการกระทำของขบวนการดังกล่าวด้วย
 
8 ส.ค. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวใน รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่านอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังระบุว่า คสช. ได้ติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่อยู่ในขบวนการละเมิดสถาบันฯ อาทิ นายชูพงษ์ ถี่ถ้วน / นายเอนก ชัยชนะ / นายเสน่ห์ ถิ่นแสน / นายอำนวย แก้วชมภู / นายองอาจ ธนกมลนันท์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ได้หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ และ คสช.กำลังดำเนินคดีความผิดทางอาญาในเรื่องการยุยง ปลุกปั่นด้วย และจะเร่งนำส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ได้ สำหรับคลิปวีดีโอ หรือข้อความ ซึ่งขบวนการดังกล่าวยังโพสต์ เผยแพร่ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย นั้น คสช. กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยอมรับว่ายังติดปัญหาทางเทคนิคบางประการ และขอให้ประชาชนช่วยกันประณามการกระทำของขบวนการดังกล่าวด้วย
 
โดยรายละเอียดทั้งหมดของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 8 ส.ค. 2557
 
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ครั้งที่ 9 เราพบกันมาเป็นระยะเวลาที่พอสมควร วันนี้ขอรบกวนเวลาเร็วขึ้นและเราได้มีการพูดคุยกันมาตลอด อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการติดตามฟังคำชี้แจงและได้ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ ทราบด้วย ผมทราบจากในสื่อ ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีการนำคำพูดของผมไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อันนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง ที่ผ่านมาในอดีตนั้นอาจจะไม่มีการพูดคุยในลักษณะนี้มากเท่าที่ควร
 
วันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมไม่ได้มุ่งหมายจะบังคับให้ใครต้องเชื่อ ต้องคิดเหมือนกัน เหมือนกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกอย่าง ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะแยกแยะออกได้ว่าที่ผมพูดไปแล้วนั้น อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรที่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ เว้นแต่จะไปตีความหมายเป็นอย่างอื่น
 
อย่างที่เรียนไปแล้วว่า ระยะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวันอันเป็นมงคลยิ่ง สำหรับคนไทย คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นี้ อยากให้ทุกคนช่วยกันทำสิ่งดี ๆ ตั้งจิตปรารถนาดี ๆ ให้กับประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระมหามิ่งมงคลของชนชาวไทยอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้อยากจะขอให้มากขึ้นอีก วันนี้ทั้ง 2 พระองค์ ได้เสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราช
 
ผมจะกล่าวถึงเรื่องการสื่อสารทั้งในระบบ นอกระบบ ในโซเชียลมีเดีย หรือในโลกส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งมีความเชื่อคนละอย่างกัน ผมขอทวนเล็กน้อย ในอดีตที่ผ่านมา แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวอ้างทำให้สถาบันเสียหาย ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ทำความชี้แจงเข้าใจ การที่มีคำกล่าวอ้างว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่มีศักดินา มีไพร่ มีอำมาตย์  ความเป็นจริงเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราเลิกใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานเลิกทาสมาเป็นเวลานานแล้ว
 
ฉะนั้น ใครที่ยังใช้คำเหล่านี้อยู่ ถือว่าดูถูกคนไทยทั้งประเทศ เราทุกคนมีความเท่าเทียม เสมอกันในความเป็นคน อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างด้วยชาติกำเนิด อาชีพ รายได้ ระดับคุณภาพชีวิต ที่แตกต่างกัน อาจด้วยเหตุผลหลายประการ
 
ประการสำคัญคือ ประเทศของเราเป็นประเทศที่เป็นเสรี ประชาธิปไตย ไม่ได้เป็นระบบสังคมนิยม หรือการปกครองแบบอื่นใด ดังนั้น ขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอาจไม่เท่าเทียมกัน เรามีพื้นฐานต้นทุนที่ต่างกัน แต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาล ต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นให้ได้ ถ้าไปอ้างว่าเป็นเพราะสิ่งต่าง ๆ หรือโทษสถาบันฯ หรือเรื่องของอำมาตย์ ไพร่ หรืออะไรก็แล้วแต่ ผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง
 
ปัจจุบันอำมาตย์มีอยู่ คือ ข้าราชการ ทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลแผ่นดิน ดูแลประชาชนแทน สถาบันฯ สถาบันฯ ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ท่านได้ทรงมอบพระราชอำนาจ ทั้งบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ให้กับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อมาใช้ในการบริหารประเทศ พระองค์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานอะไรก็ตามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งน้อยมาก
 
เพราะฉะนั้น ขอความร่วมมือ ขอความเข้าใจกรุณาอย่านำสถาบันลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอีก อย่าไปโทษในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ผู้รับผิดชอบทุกรัฐบาลที่เข้ามา บริหารประเทศ ต้องมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น สิ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหา เราถึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้การบริหารราชการ โดยใช้พระราชอำนาจเหล่านั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวประกอบด้วยหลัก การ 6 ข้อ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม จะเห็นว่าครบที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินให้ได้ตามนั้น ก็จะไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมาอีก
 
วันนี้รัฐบาลหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ฉบับที่ 11 ได้เพิ่มเติม โดยนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบรรจุในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย   การปฏิรูปในครั้งนี้ก็น่าที่จะเป็นการนำทุกเรื่องที่ต้องปฏิรูปให้ไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงเพื่อดูแลให้การบริการทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 
การปฏิรูปคนนั้นมีความสำคัญมากที่สุด เพราะคนประกอบไปด้วย หลายพวก หลายฝ่าย หลายศาสนา หลายระดับความเป็นอยู่ ฉะนั้น แต่ละคน แต่ละฝ่ายก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป มีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ผมเคยเรียนไปแล้วว่า การศึกษาเป็นบ่อเกิดของปัญญา หากการศึกษาไม่สร้างคน ครอบครัวไม่มีเวลา ขาดความอบอุ่น ครูไม่มีกำลังใจในการสอน ไม่มีประสิทธิภาพ เราก็จะได้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่จบไปเป็นคนที่คิดไม่ทัน ไม่มีวิสัยทัศน์ รับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ไม่ได้ ก้าวไม่ทันตามวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยู่ตรงไหน ต้องกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาในโลกใบนี้อยู่ตลอดไป ถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ไม่สุจริต แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฯลฯ ผมคิดว่า ทุกคนน่าจะคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ให้ดีมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 
คนทุกคนมีทั้งส่วนดีและ ไม่ดี ทำอย่างไร จะเอาส่วนที่ดีออกมาพบกัน ออกมาเจอกัน คนเลว คนผิด คนไม่ดี เราจะเอาอะไรมาตัดสินเขา บางอย่างอาจต้องใช้กฎหมาย บางอย่างสังคมช่วยกันตักเตือน ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ เราคงใช้การไล่ล่าฆ่าฟันกัน เพราะผิดกฎหมาย และเราคงฆ่ากันได้ไม่หมด ฆ่าคนไม่ดี ต้องใช้กฎหมาย และใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่  กระบวนการยุติธรรมต้องชัดเจน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่ลำเอียง สร้างความไว้วางใจ และประชาชนต้องร่วมกระบวนการนั้นด้วยให้การยอมรับ เราอยากให้ทุกคนมุ่งตรงนี้ ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
 
ผมได้ยินคำกล่าวว่า เราต้องทำลายระบอบต่างๆ จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ ผมถามว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดระบอบเหล่านั้น ที่เกิดขึ้นมาก็เกิดด้วยคน ด้วยระเบียบ ด้วยข้าราชการ หรือบางภาคส่วน บางคน รวมกับประชาชนที่อาจจะไม่ดี คิดไม่ดีกับประเทศ กับผลประโยชน์ ฉะนั้นก็ทำอะไรที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำก็ตาม ถ้าคนเหล่านี้มาร่วมมือกันทำในสิ่งที่ไม่เป็นความผิด นั่นก็คือระบอบอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ระบอบเหล่านั้นเกิดขึ้น เราต้องไม่ยอมรับในกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตนเอง จะได้ไม่เกิดขึ้นมาใหม่
 
วันนี้หากเราต้องการขจัดระบอบที่ไม่ดีให้ยั่งยืน ต้องมาช่วยกันหาทาง หามาตรการที่เหมาะสม โดยการเป็นประชาธิปไตยแบบไทย ที่ใช้สติปัญญาของคนไทยร่วมกันแก้ไข เพื่อไม่ให้มีใครมาทำให้เกิดขึ้นมาอีกในอนาคต วันนี้เรามาแก้ไขในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปและไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต
 
วันนี้อยากให้ทุกคนแยกกันให้ออกระหว่างอะไรที่เป็นความผิด อะไรที่เป็นความไม่ดีของบุคคล กลุ่มบุคคลที่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปตามปกติ แต่ในส่วนของประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าด้วย ถ้ามัวทำข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างเดียวก็แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้ ประเทศชาติก็เดินต่อไปไม่ได้ แต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะไปช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไปแก้ปัญหาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเราออกมาทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนคนไทย ถ้าเรื่องใดที่เป็นความผิดถึงแม้จะมีเจตนาดีก็ตาม ส่วนไหนที่ผิดก็ไปว่ากันตามกฎหมาย ส่วนไหนที่ถูกก็ไปว่ากันตามถูก ถ้าผิดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น ผมไม่ไปก้าวล่วงกฎหมาย ถ้าท่านก้าวล่วงมาก ๆ กฎหมายไม่ทำตามใจ และความเชื่อถือก็ไม่เกิดแล้วจะนำอะไรมาตัดสิน ถ้ากฎหมายตัดสินไม่ได้และจะนำอะไรมาตัดสิน อย่าทำให้องค์กรเสียหายเพราะอำนาจในการปกครองประเทศมีอยู่ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ไม่มีอำนาจอย่างอื่นอีกแล้ว
 
คสช. ต้องการมายุติปัญหาเหล่านั้น และเดินหน้าประเทศไปให้ได้ ยุติการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งแยกของทุกระดับทั้งบริหารราชการ ประชาชนให้ได้ บางคนอาจจะหาว่าช่วงนี้ผมพูดซ้ำๆ บางอย่างจำเป็นต้องพูดซ้ำ เพราะเป็นปัญหามายาวนาน ถ้าไม่พูดซ้ำก็ไม่สนใจ ไม่แก้ไข และถ้าหากมองว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้เป็นประชานิยม ผมไม่เห็นว่าจะเป็นตรงไหน ในการที่เราจะทำตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามคำร้องเรียน ตามความต้องการของประชาชน มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเดือดร้อนของประชาชน ผมไม่เข้าใจว่าจะเป็นประชานิยมตรงไหน ต้องการให้คนมารัก คสช. มากขึ้น ผมไม่ต้องการอย่างนั้น
 
ผมต้องการแต่เพียงว่า ทำอย่างไรประชาชนมาร่วมมือกับ คสช. ให้มากขึ้นในการที่จะเดินไปสู่เป้า หมายที่เราต้องการ อะไรที่ทำได้ เราก็ทำก่อน อาจจะดูว่าจะอย่างไรต่อไปก็ไปแก้ระยะสั้น ระยะยาวต่อไป เรื่องใดทางกฎหมาย กฎหมายก็ไปว่ามา อะไรช้าบ้าง เร็วบ้าง ก็ไม่ต้องเร่งรัดกันมากนัก เราต้องเร่งรัดการปฏิรูปประเทศชาติให้ได้ก่อน จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างไร ทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันนี้มีเวลาจำกัด เหลือน้อยเต็มทีแล้ว ถ้าเอาทุกอย่างมาปนกันแล้วเร่งรัดทำ ทำไม่ได้หรอก ไม่มีใครทำได้ และเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้ซักอย่าง ก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิม ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วย
 
การให้ข้อมูลข่าวสารของ คสช. ผมเรียนแล้วว่า ทุกวันนี้เราต้องการให้ทุกคน ทราบถึงความก้าวหน้า ที่สำคัญ และเราต้องการข้อมูลกลับมาว่า สิ่งที่เราทำมีปัญหาอะไร อย่างไร ทำได้หรือไม่ หรือทำได้แล้วยังมีปัญหาอยู่อีกเรื่องตามมา บางเรื่องก็ต้องฟังจากท่าน ถ้าผมไม่พูด ไม่แถลง ไม่ชี้แจง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ออกเป็นข่าว ผมก็ไม่ทราบว่าที่ทำไปถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ผมถือว่าเป็นการรับฟังข้อมูลจากท่านด้วย
 
การบริหารราชการของ คสช. ในวันนี้ หลายคนบอกว่าเป็นทหารจะรู้หรือเรื่องการบริหารราชการ การบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่ ผมเรียนท่านแล้วทุกวันนี้ เราทำตามกฎกลไกของรัฐปกติ ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน ผมไม่เห็นจะยากตรงไหน ในการที่จะบริหารให้คนทำงาน แต่จะก้าวหน้าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้ เราทำตามระเบียบการบริหาร ราชการแผ่นดิน ที่มีกฎ มีระเบียบ มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีกฎหมายเขียนไว้มากมาย บางอย่างก็ทำบ้าง บางอย่างก็ไม่ทำบ้างในอดีตที่ผ่านมา
 
วันนี้เรามากำกับดูแลให้เขาขับเคลื่อน ให้เขาสร้าง ให้เขาริเริ่ม ให้เขาคิด ให้เขาทำเป็นกระบวนการ ให้เขาเกิดการบูรณาการร่วมกัน นั่นเป็นสิ่งที่ คสช. ทำ ทหารทำได้ เพราะทหารเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วในกองทัพ ไม่เช่นนั้นกองทัพอยู่ไม่ได้ กองทัพมีคนหลายแสนคน
 
 ฉะนั้น เราจะทำอย่างไรให้งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้ เป็นคนที่มีคุณค่ากับประเทศ ไม่ใช่จะอยู่เฉยๆ ไม่ว่าจะฝึกหัดเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชน เราต้องเตรียมให้พร้อม ผมก็นำประสบการณ์ตรงนี้ไปขับเคลื่อนตรงโน้นให้เกิดการบูรณาการให้เกิดขึ้นให้ได้เท่านั้นเอง ผมว่าไม่น่าจะยากมากนักในเรื่องของอื่นๆ
 
เรื่องของความรู้และเรื่องต่างๆ ผมต้องพึ่งพาอาศัยข้าราชการ พึ่งพาอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ อาศัยที่ปรึกษารับฟัง อ่านเอกสาร และเราก็จัดระเบียบเขาให้สามารถทำงานได้ เขาเรียกว่าการบริหารจัดการ กองทัพบกทำมานานแล้ว เรื่องการบริหารจัดการในกองทัพบก แต่ละปีจะมีนโยบายของเรา ปีนี้พัฒนาคน ปีหน้าพัฒนาทุกระบบ ปีต่อไปบริหารระบบบริหารจัดการ ปีต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนากองทัพไปสู่ความทันสมัย เรามีกรอบกำหนดเวลาไว้ชัดเจน ผมจะนำสิ่งเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงานของรัฐบาลที่จะมีในอนาคต และจะส่งต่อไปอันไหนที่ดีก็ทำต่อกันไป อันไหนคิดว่าไม่ดี ทำได้ดีกว่าท่านก็นำไปทำ
 
วันนี้ ขอให้ คสช.ทำ ขอให้ไว้ใจกัน ผมไม่ได้ไปดูถูกภูมิปัญญาใคร ผมอาจจะรู้น้อยกว่าท่านด้วยซ้ำ แต่ผมมีความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจในการบริหารราชการและต้องการแก้ปัญหาของประเทศนั้น คือ ประเด็นสำคัญที่จะเรียนให้ทุกคนทราบ ถ้าเราไม่ยึดถือหลักการต่างๆ ใช้วิธีการเดิมๆ ต่อสู้กันต่อไป ใช้ทั้งกฎหมายบ้าง ใช้กระบวนการประชาธิปไตยบ้าง และท้ายสุดก็ต้องไปเข่นฆ่ากัน ถ้าใช้วิธีนั้นแก้ปัญหา ใครแข็งแรงกว่า ใครมีอาวุธมากกว่า ใครได้รับความนิยมชมชอบมากกว่าแล้วชนะ อีกฝ่ายก็ไม่ยอมสู้ข้างบนไม่ได้ ก็ไปสู้ใต้ดิน
 
ผมว่าวันนี้ต้องลดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ คนที่คิดว่าจะไปสู้ใต้ดิน ประเทศชาติเสียหาย ประเทศชาติเสียหายผมพยายามจะมาแก้ให้ท่านก็จะกลับไปแบบเก่า ไม่น่าจะถูกต้อง แล้วเราจะกลับไปสู่ยุคโบราณ ซึ่งใช้อาวุธใช้กำลังสู้กัน ต้องกลับไปสมัยสักร้อยปีมาแล้ว วันนี้คงไม่ได้ ฉะนั้น ใครที่ไปต่อต้านตั้งกระบวนต่างๆ ผมว่าไม่ใช่เวลา เพราะเราไม่ได้ไปไล่ล่าฆ่าฟันใครในเวลานี้ ใช้กฎหมายอย่างเดียว
 
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไป คือ หลายๆ คนอาจจะโกรธเคืองผมอยู่บ้าง ต้องขอโทษด้วย หากคำกล่าวใดๆ ที่ผ่านมา อาจทำร้ายความรู้สึกของคนบางกลุ่มบางพวกโดยไม่ตั้งใจ ผมจำเป็นต้องหยุดเลือดที่ไหลอยู่ให้ได้ก่อน บางอย่างอาจจะพูดแรงไปบ้าง พูดเบาไปบ้าง เพราะทุกฝ่ายนั้นเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ผมต้องทำให้ทุกคนสงบลง บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปว่าทางนั้นทางนี้
 
สรุปว่าผมจำเป็นต้องว่าทุกพวกให้สงบลงแล้วนำกฎหมายมาแก้ไข เพราะบางกลุ่มต่อสู้ด้วยกฎหมาย ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความชอบธรรม  บางกลุ่มอาจต่อสู้ด้วยวิถีทางทางการเมืองหรืออื่นๆ การให้ร้ายซึ่งกันและกันต้องยุติ เหลือกฎหมายไว้ทำงาน ที่ผ่านมาลดลงได้ระดับหนึ่งแล้ว คราวนี้ก็เป็นการเริ่มต้นสร้างกระบวนการทางความคิดใหม่ รวมทุกคนให้ได้ แยกคนที่ผิดออกไป จะไปสู้คดีดำเนินคดีก็ว่ากันไป ในส่วนของที่เหลืออยู่ต้องมาพัฒนาประเทศไทย ช่วงที่ผ่านมาเราประสบวิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง และขยายตัวลุกลามไปสู่การเผชิญหน้า มีทั้งผิดและถูก และนำมาซึ่งความรุนแรงใช้อาวุธ ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บล้มตาย หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คสช. เข้ามาควบคุมและทำให้บ้านเมืองสงบลงได้จนปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน
 
สำหรับนักการเมืองที่ดี ๆ มีมากมาย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และผมคิดว่าอนาคตก็มีนักการเมืองหน้าใหม่ๆ อีกมาก ซึ่งเขาอยากจะเข้ามาดูแลบ้างเมืองบ้าง ผมถือว่าช่วงนี้ถ้าเรามีการปฏิรูป ทุกภาคส่วนทั้ง 11 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง คนดีๆ ก็จะเข้ามา ซึ่งมีอำนาจมากอยู่แล้ว คนไม่ได้มีน้อย อย่าไปเหมาเข่งกันไปมาว่าใครดีหรือไม่ดี ต้องแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันต่อไป สรุปคือให้กฎหมายตัดสิน ให้มาช่วยกัน
 
สำหรับความคืบหน้าของ คสช. ผมเรียนไปแล้ว นอกจากเรื่องยุติความรุนแรงต่างๆ ก็มีเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องเดินหน้าไปตลอดเวลา การใช้จ่ายงบประมาณยังคงต้องทำอยู่ วันนี้ คสช. และทุกส่วนราชการพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ  
 
สำหรับประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น เยอรมัน ได้มีการทำความเข้าใจในสถานการณ์ด้านต่างๆ และด้านแรงงาน และความชัดเจนของ คสช. และรัฐบาลในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจกับกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจเยอรมันประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และได้ทราบว่าภาคธุรกิจขายปลีกของเยอรมัน มีความเข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบรับในทางบวก
 
กลุ่มประเทศอาเซียนห้วงที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของอินโดนีเซียได้แสดงความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไป รวมทั้งมุมมองจากการสัมมนาของอดีตเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ซึ่งพอจะสรุปที่เขากล่าวไว้ว่า แนวทางประชาธิปไตยในรูปแบบตะวันตกอาจไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่มีความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม แต่ละประเทศควรหาแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตยของสังคมโลกมากนัก อันนี้ผมเคยเรียนท่านแล้วคนไทยต้องใช้สติปัญญาในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยว่าจะเดินหน้ากันไปอย่างไร ในขณะเดียวกันต้องได้รับการยอมรับจากโลกสากลด้วย
 
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี  5 แผนงาน คำว่าแผนยุทธศาสตร์ คือ วางแผนระยะยาวเอาไว้ ทั้ง 5 แผนงาน 8 ปี ไม่ใช่สร้างทั้งหมดกี่ล้านๆ บาท ไม่ทราบเรื่องตัวเลข ตัวเลขตั้งแต่ 8 ปี ถ้าทำทีเดียวก็ต้องเป็นแบบนั้น จากนั้นจะนำแผนที่วางมาตัดตอนว่าจะปีไหน งบประมาณมาจากที่ไหนยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น ก็บอกว่าเหมือนกันเหมือนเดิม เดี๋ยวก็มีการทุจริตตรงนั้น ตรงนี้ คนละขั้นตอน ขั้นตอนที่ไปทำ ไปจัดซื้อจัดจ้าง ไปตรวจสอบการทุจริต ไปว่ากันตรงโน้น ตรงนี้เป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของการอนุมัติแผนงานโครงการระยะยาว ก็เหมือนที่เราวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เดินไปทุก 5 ปี ก็เหมือนกันให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
 
วันนี้เราจะมีการเชื่อมโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้าเมืองหลัก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ต้องเข้าใจทั้งชายแดน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 
เรื่องต่อไปที่เราเร่งให้ดำเนินการ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ท่านทราบดีว่าไม่มีการขนส่งใดที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า การให้บริการทางราง ทั้งขนส่ง โดยสาร การบริการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกนั้นก็เป็นเรื่องของทางน้ำทางบกใช้สิ้นเปลืองใช้งบประมาณสูง แต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นทุกอย่าง ต้องทยอยทำไปตามแผนงาน จะไปหาเงินที่ไหนกันมา จะไปกู้หรือไม่ ใช้เงินงบประมาณในประเทศหรือไม่ ยังไม่ได้พูดถึง พูดถึงตัวเลขคร่าวๆ เท่านั้น ถึงเวลานั้นอาจจะถูกกว่านี้ แพงกว่านี้อีกก็ได้ ถ้าเราตีเส้นว่าจะเท่านี้เท่านั้น ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมด ไปแยกขั้นตอนให้เป็น คิดให้ออก ให้เหมือนที่พวกเราคิด ท่านคิดได้ดีกว่าผมอยู่แล้ว ถ้าท่านไม่ฟังผม ท่านก็จะพูดของท่านไปเรื่อยและกลับมาที่เก่า ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
 
ในห้วงที่ผ่านมา ตัวแทนหอการค้าสหรัฐฯ ในอาเซียน ได้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ทราบถึงแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากในอนาคต มีความพึงพอใจในสิ่งที่ คสช. ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องของการคมนาคมและขนส่ง และรับว่าจะมีการนำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อให้มีการลงทุนค้าขายเพิ่มเติมกับเราต่อไป นั้นคือสิ่งที่เราจัดทำ แผนงานเตรียมการยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องของประเทศวางกรอบไว้ ถ้าทำงานไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่ ก็ทำเป็นชิ้น ทำเป็นแผนย่อย เป็นโครงการย่อย ก็จะเป็นแบบเดิม ทุกเรื่องต้องมียุทธศาสตร์ 
 
การบริหารจัดการน้ำ เราได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ น้ำทั้งระบบของประเทศ ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำ ทุกมิติ ป้องกัน น้ำท่วม น้ำแล้ง หรือให้มีการกักเก็บน้ำ โดยทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ด้วย ที่ผ่านมาบางทีกะทันหัน ถึงเวลาประชาชนก็ไม่รู้ ไม่ทราบ และต่อต้านกันมานาน วันนี้ต้องไปทำความเข้าใจกันให้ได้ ถ้าท่านบอกว่าต้องการน้ำจะสร้างอะไรไม่ได้ ทำตรงนั้นก็ไม่ได้ ทำตรงนี้ก็ไม่ได้ และน้ำจะมาจากไหน ต้องรอฝนอย่างเดียว ปีนี้เข้าใจว่าฝนตกน้อยลง น่าจะมีการกักเก็บน้ำได้น้อย เพราะฝนตกน้อย จะทำอย่างไร ประชาชนต้องร่วมกันช่วยคิด อย่าต้านกันอย่างเดียว ตรงไหนทำได้ต้องให้ทำ ไม่เช่นนั้นจะค้างคาไปเรื่อยทุกเรื่อง สร้างก็ไม่ได้ พอสร้างได้ก็ทุจริตอีก ไปตรวจสอบให้เร็ว และคนทำก็อย่าไปทุจริต บ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้ ประชาชนกับข้าราชการต้องร่วมมือกัน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทำได้ทุกอย่าง
 
จากการไปตรวจโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี ผมได้ไปดูเรื่องโครงการกำจัดผักตบชวา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมเห็นมีมาก จะทำอย่างไรกับผักตบชวา ผมเห็นลอยเต็มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระ ยา ตลอดจนทุกคลอง ทุกซอย และคนที่อยู่ริมแม่น้ำทำอย่างไร จะช่วยกันได้หรือไม่ จะช่วยกันเก็บหรือไม่ ถ้าเก็บคนละ 10 หรือ 20 ต้น ก็ช่วยกันคนหลายล้านคนอยู่ริมแม่น้ำ ถ้าทำได้ก็ขอความร่วมมืออย่าไปปล่อยให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียว บางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอ เรือก็มีน้อยผมยกตัวอย่างง่าย ๆ
 
เรื่องขยะก็เหมือนกันตัวผมเองก็เคยทำตั้งแต่เด็กๆ ขับรถไปไหน เดินไปไหน เห็นอะไรไม่รู้ก็จอดรถเก็บมาใส่รถและไปหาที่ทิ้งขยะให้เขา ถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ไม่ใช่ใช้ในรถเปิดหน้าต่างโยนทิ้งออกไป เดี๋ยวคนมาเก็บขยะมาเก็บเอง ถ้าเป็นแบบนี้ก็สกปกอยู่แบบนี้ เท่าไรถึงจะพอ ทุกคนต้องช่วยกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลความสะอาด ทางน้ำไหลต่างๆ ท่านต้องดูเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ งบประมาณก็มีอาจจะน้อยบ้างมากบ้าง แต่อยู่ที่หัวใจท่าน หน้าที่ของเรา เราจะทำให้เกิดความตั้งใจอย่างไร ในการทำให้เต็มที่ ทหารคิดแบบนี้
 
ถ้าคิดแบบงบประมาณมีก็ทำ ไม่มีก็ไม่ทำ มีน้อยก็ทำน้อย ถ้าคิดแบบนี้ทหารอยู่ไม่ได้เหมือนกัน วันนี้ทหารคิดอีกแบบหนึ่ง ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ถ้างบประมาณในเรื่องนี้ ถ้าเพียงพอหรือเหลือ นำไปทำเรื่องอื่น ถ้าเราประหยัดได้ ก็ประหยัดไปทำเรื่องอื่น ฉะนั้นจะเห็นว่ากองทัพทำได้หลายอย่าง บางอย่างไม่มีงบประมาณส่วนใหญ่น้อย แต่เราต้องทำให้ได้ เพราะเราเป็นที่พึ่งของประชาชน เราต้องปลูกฝังคนทุกคนให้เป็นแบบนี้ ประชาชนก็มีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการก็ทำให้เต็มที่
 
ในส่วนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณฝนตกขณะนี้ที่วัดได้ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา และฝนตกส่วนใหญ่ตกใต้เขื่อน คือ ข้างล่างลงมา เหนือเขื่อนตกน้อย การกักเก็บน้ำก็ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับปีที่ฝนแล้ง ก็ต้องช่วยกันภาวนาให้ฝนตกมากขึ้น จากนี้ไปถึงอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะหมดหน้าฝน
 
ฉะนั้น ถ้าฝนตกอยู่แบบนี้จะเป็นปัญหาในการกักเก็บน้ำ ทำไม่ได้ การผลิตไฟฟ้า การปล่อยน้ำมาช่วยเหลือประชาชน และการเกษตร ต้องลดลง การทำนาข้าว การปลูก การเกษตรต่าง ๆ มีปัญหาหมด ก็เดือดร้อน และถ้าถามกลับไปว่าทำไมฝนถึงตกลงมาน้อย ขอเทวดามากๆ ท่านจะให้หรือไม่ ช่วยตัวเองก่อน ช่วยกันปลูกต้นไม้ ช่วยกันรักษาผืนป่า ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำ ทำคูคลองให้สะอาด ช่วยกันขุดลอกเมื่อมีงบประมาณ อะไรที่ช่วยตัวเองได้ก็ต้องช่วย
 
สมัยก่อนเรายังทำกันเองได้ สมัยก่อนผมเห็นบ้านนั้น บ้านนี้ รวมคนมาวันสำคัญหรือวันหยุดราชการ มาขุดบ่อ ลอกหนอง คลองบึงที่มีอยู่ในพื้นที่เล็กๆน้อยๆทำได้ แต่วันนี้ทำไม่ได้เลย ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรหมด ต้องกลับมาใหม่ เพราะเรามีคนอยู่ทุกที่ อะไรที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ก็ช่วยกันขุด ระดมแรงกัน ระดมกันมาทั้งหมู่บ้านมาช่วยกัน นำอาหารมาเลี้ยงกันสนุกสนาน ต้องกลับไปแบบนั้น ถ้าเรารอรัฐอย่างเดียว รองเครื่องจักรอย่างเดียวจน ทำอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่เป็น บางทีพอน้ำท่วม น้ำแล้ง ผมไปตรวจไปดู ตันแค่ไม่เท่าไหร่ 5-10 เมตร ก็ไม่แก้กันต้องรองบประมาณ ผมไม่ทราบว่าทำไมเป็นแบบนั้น ต้องแก้ไข ท่านรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนตัน ตรงไหนน้อยหรือแคบ ท่านก็ไปขุดกันเองบ้าง ถ้าใหญ่ๆ ก็รัฐเขามาใช้งบประมาณใช้เครื่องใช้ ต้องช่วยกัน แม้กระทั่งในบ้านในกรุงเทพฯ ด้วย ท่อตันต่างๆ ก็ไม่ดูต้องเรียกคนหมด และก็ทำไม่ทัน พอไม่ทัน พอมีน้ำท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น ก็ต้องหาจำเลยกันแล้ว ทุกคนเป็นจำเลยหมด ผมเองก็ด้วย ถ้าเกิดเรื่องทั้งประเทศ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ฉะนั้นต้องช่วยกันทำ
 
สำหรับเรื่องของฝนเทียม ฝนหลวง วันนี้เร่งรัดไปแล้วให้ไปทำก่อนเวลาด้วย ขณะนี้ทางกรมฝนหลวงก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้ว จริง ๆ ยังไม่ได้ทำในช่วงที่ผมสั่งไป ผมก็บอกว่าสั่งไปทางสังคมจิตรวิทยาไปประสานว่าไปทำก่อนได้หรือไม่ ต้องไปดูว่าความชื้นพอหรือไม่ เมฆมีหรือไม่ ไม่ใช่ว่านึกจะทำตรงไหนก็ทำ ก็ไม่ตก ไม่มีเมฆ ไม่มีความชื่น ความเกิดจากไหน เกิดจากป่า ถ้าท่านบุกรุกป่าไปเรื่อยๆ สร้างรีสอร์ทไปเรื่อยๆ ไปปลูกยาง ปลูกอะไรไม่ใช่ที่ส่วนบุคคล ป่าหายไปความชื้นไม่ได้ ฝนไม่ตก น้ำไม่มี แล้วจะไปโทษใคร
 
สำหรับสถานการณ์อุทกภัย วันนี้เท่าที่ได้รับรายงานมีทั้งหมดรวม 19 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเข้าใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเป็นคนเกิดที่นั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเข้าใจถึงพี่น้องชาวอีสานว่าทุกคน รอฝน รอธรรมชาติในการที่จะประกอบอาชีพ อากาศเวลาแล้งๆ มากๆ ฝนไม่ตก ไม่รู้จะทำอะไร ก็เป็นบ่อเกิดของเรื่องอื่นๆ อีกในอนาคต ทำอย่างไรจะมีน้ำ ทำอย่างไรน้ำจะไม่ท่วม ทำอย่างไรจะมีที่กักเก็บน้ำ
 
ผมพูดไปแล้วหลายอย่างเมื่อสักครู่ ผมได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกองทัพทุกกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทัพอื่นๆ ด้วยติดตามสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องสั่ง ทหารบอกไปแล้วว่าไม่ต้องสั่ง ถ้าตรงไหนท่วมให้ไปได้เลย งบประมาณเบิกทีหลัง อดทน ไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดของบประมาณเพิ่มเติม เบี้ยเลี้ยงเท่านั้นเองที่จะให้ทหาร ค่าน้ำมัน ไม่มีค่าจ้างไปทำให้ ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามความเรียบร้อย        
 
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่น ๆ ก็ต้องสำรวจความเสียหาย ตรงนี้ต้องขอความร่วมมือว่าต้องสำรวจอย่างจริงๆ เสียตรงไหน ตรงไหนไม่เสียก็เว้นให้ชัดเจน เดี๋ยวก็มีปัญหาอีก จ่ายไม่ได้อีก พอจ่ายไม่ได้คนเดือดร้อนก็ไม่ได้ ส่วนคนที่ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นปัญหา เพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนจริง ฉะนั้น ต่อไปนี้ต้องสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนต้องมีคนรับผิดชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันภัยฯ ไม่ใช่ประกาศทั้งจังหวัดไปแล้วปรากฏว่าท่วมไม่กี่อำเภอ อำเภออื่นก็จะเอาด้วย ก็เป็นบ่อเกิดของการทุจริต
 
ฉะนั้น ข้าราชการทุกคนต้องอย่าทำ พี่น้องประชาชนอย่าไปร่วมมือกับเขา อย่าไปเซ็นชื่อให้เขา ทำให้เกิดการเบิกจ่ายทำไม่ได้ พอทำไม่ได้ก็ล้าช้า บางอย่างต้องอนุมัติย้อนหลังปี 1-2 ปี เพราะอะไร เพราะไม่โปรงใสถ้าประชาชนทุกคนอยากได้อะไรได้เร็วๆ อย่าไปร่วมมือในเรื่องของการทุจริตจะเร็ว เพราะสามารถจะอนุมัติได้ในวงเงินที่เป็นจริง ไม่มากมายจนเกินไป ถ้ามากพออนุมัติไปก็เหมือนกับใช้เงินไปโดยที่ไม่เกิดอะไรเลย นอกจากเอามาบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวๆ อยู่แบบนี้ ความยั่งยืนไม่เกิด ที่เหลือก็ไม่มีเงินใช้ ขอร้องเรื่องความเสียหายเป็นพื้นที่ อย่าให้เกิดขึ้นอีกตามไปเซ็นชื่อรับเงินแบ่งกัน อย่าให้มี ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องถูกปลด
 
การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
 
ลองกอง ปีนี้ผลผลิตล้นตลาดแน่นอน มีการประชุมใน คสช. การประชุมในลักษณะ คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำทุกพืชผลมาพูดกัน ข้าว ลองกอง มังคุด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม พูดหมด เดี๋ยวจะน้อยใจว่าพูดแต่เรื่องข้าวไม่พูดเรื่องอื่น พูดทุกเรื่อง รู้ว่าทุกเรื่องคือปัญหาและทุกอย่าง ทุกเรื่องก็แก้มาทุกรัฐบาล ก็แก้ระยะยาวไม่ได้ เดือนร้อนก็สนับสนุนเงินอุดหนุนลงไป นำเงินไปช่วยก็เป็นอยู่แบบนี้ 10 ปีหน้าก็เป็นแบบนี้
 
วันนี้ทำให้เป็นระบบขึ้น ทุกอย่างต้องดูเรื่องการขนส่ง การจัดหาตลาด ควบคุมพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้น ส่งออกต่างประเทศได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพ ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีปลอมปน คืออย่าไม่โกงใครเขา เวลาค้าขายกับต่างประเทศ มีคนบางกลุ่ม บางพวก กะขายทีเดียว รวยแล้วเลิก แต่ประเทศชาติเสียหาย ไปกำจัดคนเหล่านี้ให้ได้ มีทุกกระบวนการ ส่งไปตรวจสอบดี แต่เวลาส่งจริงๆ ทั้งหมด มีปลอมปนลงไป มีคุณภาพไม่ได้ ผิดบริษัทหนีไปเลิก ผมว่าคนแบบนี้ใช้ไม่ได้ อย่าให้มีอีก  
 
ยางพารา ให้ไปดูความต้องการในประเทศ แต่วันนี้ในหลายประเทศปลูกยางมากขึ้น ประเทศใหญ่ๆ เขาไปปลูกที่อื่นแล้ว ไปสนับสนุนในประเทศอื่นๆ ประเทศไทยมีมากแล้ว ฉะนั้นถ้าไปปลูกที่อื่นค่าใช้จ่ายลดลง ถูกลง ราคายางต้องตกลง อยากให้พี่น้องสวนยางเข้าใจตรงนี้ด้วย และมาดูว่าจะทำอย่างไร เราจะลดต้นทุนลงไปได้ ท่านมีกำไรบ้างพอสมควร ไม่ใช่กำไรมากจนเกินไป อันนั้นเป็นการสร้างอุปสงค์เทียม ฉะนั้นต้องควบคุมทั้งอุปสงค์อุปทาน  ถ้าไปตัดทั้งอุปสงค์อุปทาน ต้องพอเพียงต่อกันและเป็นข้อเท็จจริง มีการสำรวจที่มีฐานข้อมูลที่ตรงกันที่ชัดเจนไม่โกหกกัน ถ้าแบบนั้นจะวางแผนได้ เราจะได้วางแผนและใช้เวลาแก้ไขวางโรดแมปว่า เราจะแก้เรื่องยางอย่างไร พื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกเพิ่มหรือไม่ ในเมื่อปริมาณที่ต้องการในตลาดไทย ตลาดโลก ลดลงและเราจะปลูกไปและจะทำอย่างไร วันหน้าถ้าปลูกไปเรื่อย ๆ เห็นรายได้ดีก็มารุมกันปลูกไม่ได้ ฉะนั้น ต้องมีการโซนนิ่ง แน่นอนโซนนิ่งนี้ ผมเตือนไว้แล้วว่าจะต้องมีการโซนนิ่งตั้งแต่วันนี้ แต่จะบังคับใช้เมื่อใดไปว่ากันอีกที
 
ขอสร้างความเข้าใจกันก่อนว่า ถ้าท่านบอกว่าอยากจะปลูกอันนี้ และท่านเรียกร้องว่าราคาต้องสูงแบบ นี้ ไม่มีใครทำได้ในโลกนี้ ไม่มี ฉะนั้น ค่อยคุยกัน ตรงไหนจะโซนนิ่งปลูกอะไร ตามความต้องการเท่าใด ตรงไหนจะต้องแปลงไปเป็นอะไร มีตั้งหลายอย่าง ปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชหมุนเวียนหรือไปทำอุตสาหกรรมอย่างอื่น หรือยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โรงงานขนาดเล็กแปรรูป ยกระดับเรื่องยางเหมือนกัน วันนี้ท่านดูแล้ว การที่จะยกราคาขึ้นมาค้าขาย ในประเทศอย่างเดียว โดยเฉพาะเรื่องการทำถนน ใช้ได้น้อยปริมาณเพียง 5% แต่ดีกว่าที่ไม่ได้ใช้ สำหรับเรื่องการทำถนนนี้ และราคาถนนจะสูงขึ้นบางส่วนอาจต้องใช้ แต่สิ่งที่ผมกำลังสั่งการไปคือ ไปขอข้อมูลจากบริษัทห้างร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำถุงมือยาง การทำอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ยาง การที่นำยางธรรมชาติไปทำไม่ต้องไปซื้อที่อื่น ซื้อจากไทย เรื่องการผลิตยางรถยนต์ เพราะว่าบริษัทเขามีกติกาของเขา ฉะนั้น ต้องดูทั้งระบบ บริษัทใดที่มาตั้งในเมืองไทย ถ้าทำเรื่องยางจะต้องมาซื้อผลผลิตยาง 75% เพราะแบบนี้จึงต้องไปดูทั้งระบบ ไม่ใช่มาขึ้นราคาขึ้นลงกำหนดราคา รัฐจะนำเงินไปอุดหนุนก็เป็นแบบนี้ทุกอย่าง ทั้งพืชอื่นๆ ด้วย
 
เรื่องโรงน้ำตาล เรื่องอ้อย ได้มีการขยาย เพราะอ้อยเป็นผลผลิตที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นแสนล้านบาทและมีพื้นที่เป็นจำนวนมาก วันนี้หลายภาคส่วนอยากจะตั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่ม ผมยืนยันไปว่าถ้าจะตั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่มต้องอยู่ในระยะ 80 กิโลเมตร ของเดิมที่ตั้งมาแล้วระยะยังไม่ได้ ท่านต้องไปหาแหล่งปลูกอ้อยของท่านเอง ไม่อย่างนั้นถ้าใครจะแย่งกันต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 60 และจะทำอย่างไร ก็ต้องไปกดราคาของผลผลิตจากเกษตรกรใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมยืนยันเหมือนเดิม 50 โรงให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจแล้วว่า ถูกกี่โรง ที่เหลือจาก 80 โรง ถ้าไม่ถูกไปหาวิธีการแก้ไขให้เขาให้ได้ จะไปรื้อทิ้งคงจะไม่ได้ต้องไปหามาตรการกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่าไป และจะทำอย่างไรให้ขยายไปเปลี่ยนที่เพาะปลูกอ้อยมาเป็นเพาะปลูกข้าวแทน และส่งเสริมโรงงานที่ไม่มีวัตถุดิบได้หรือไม่ ประเภทตั้งใหม่ต้อง 80 กิโลเมตร ยืนยันนะครับไม่ต้องตกใจของเก่าก็จะต้องโดนแย่งไป ของใหม่ก็จะต้องใหม่จะทะเลาะกันอีก อ้อย มันสำปะหลังก็เหมือนกันทุกอย่างต้องคิดเป็นระบบแบบนี้ ความต้องการตลาด วิธีการเพิ่มมูลค่า คิดให้ครบ อย่าคิดอย่างเดียว เกษตรกรต้องเข้าใจตรงนี้ ต้องเห็นใจรัฐบาลบ้าง เพราะมีหลายอย่างมีหลายพืชที่ต้องดูแล
 
สำหรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชในราคาถูกลง ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง เพื่อลดพื้นฐานการผลิต ฉะนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้น เราให้ไปตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ของร้านค้าที่จำหน่ายเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นนโยบายของ คสช. จำนวน 225 แห่ง พบว่า ผ่านการตรวจสอบและติดป้ายรับรอง 197 แห่ง  ไม่ผ่าน 28 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพไม่ได้หรือปลอมปน ปลูกก็ไม่ขึ้นอะไรทำนองนี้ และมีการตรวจสอบ พบว่า มีการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 2 แห่ง คือ นำของหลวงไปปลอมไปผสมไปปะปน จึงได้มีการสั่งอายัดของกลางและดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายแล้ว
 
เรื่องการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเดินทางไปเจรจาที่จีน  มีผลการเจรจากลับมาเป็นข่าวดี คือ การส่งมอบข้าวตามสัญญาที่เหลือ 9 แสนตัน ทางจีนแจ้งว่าจะยังคงดำเนินการต่อไป ทุกเดือน เดือนละ 8 หมื่น ถึงหนึ่งแสนตัน  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงกันยายน 2558  จริงๆแล้วต้องส่งเขาล็อตที่ 2 แล้ว สำหรับกติกาเดิม ล็อต 1 ล็อต 2 วันนี้ล็อต 2 จีนเขาให้แก้ราคาใหม่ได้ตามราคาท้องตลาดไม่อย่างนั้นราคาจะต้องต่ำกว่านี้ สำหรับล็อดแรก และนี่คือสิ่งที่เราทำ  
 
จีนสนใจการสั่งซื้อปลายข้าว โดยสั่งซื้อ 1 แสนตันในเดือนสิงหาคม 2557 และเปิดโอกาสให้เราส่งตัวอย่างข้าวที่เราไปตรวจมา แล้วที่ผ่านมาตรฐานดีที่สุด ดี ปานกลาง ต่ำ ให้เขาเลือกดูว่าเขาจะช่วยเราตรงไหนได้บ้าง ทางเราจะเสนอราคาให้จีนพิจารณาเพิ่มเติม ประเด็นสำคัญจีนมองว่าข้าวเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งน่าชื่นใจ
 
สำหรับหนี้สาธารณะ ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าวาง ใจได้  ร้อยละ 46.6  ของ GDP ถ้าอันตราย คือ 60 ขึ้นไป จะเอาตัวอย่างต่างประทศไม่ได้ บางประเทศเจริญมากแต่เรื่องหนี้ หนี้ตรงนี้เขายอมรับได้เป็น 100% เพราะเขามีรายได้ แต่เรารายได้น้อยและเรากำหนดไว้ไม่เกิน 60 วันนี้อยู่ใน 46.6 ถือว่ายังปลอดภัยอยู่
 
หนี้สินครัวเรือน น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกัน โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยไม่ระมัดระวัง มีความอันตราย เพราะว่าบางคนไม่ทราบว่ามีกี่ใบ ใบนี้หมดก็ใช้อีกใบ ไม่ได้นึกถึงเวลาที่จะใช้หนี้ให้เขาอย่างไร และมีปัญหาล้มละลาย ถูกตามทวงหนี้ ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาและการเป็นหนี้นอกระบบนี้คือสิ่งที่เราไม่ระมัดระวัง ฉะนั้นทุกคนต้องใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวินัยการเงินของตัวเอง รัฐต้องอยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลัง คนก็ต้องอยู่ในกรอบของตัวเองของครอบครัว ไม่เดือดร้อนและพยายามให้ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ต้องรู้จักการอดออมบ้าง มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย มีการวางแผนอนาคตไว้ด้วย มีภูมิคุ้มกัน ผมพูดไปหลายครั้งแล้ว
 
เรื่องหนี้สินนอกระบบเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่กับครอบครัว โดยเฉพาะกับคนที่มีฐานะระดับล่างยากจน ได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ไปดูว่าเราจะช่วยกันดูแลเรื่องนี้อย่างไร ประชาชนต้องเข้าใจสถานภาพการเงินของ ตัวเอง วันนี้ข้อมูลสรุปมาว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 53.8 ของครัวเรือนทั้งประเทศ ยังเป็นหนี้สถาบันการเงินอยู่ ทุกพวก ทั้งพลเรือน ทหารประชาชนเป็นหมด ทหารผมก็เป็นมาก เพราะรายได้เขาน้อย ประชาชนก็น้อย แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น สิ่งของต่าง ๆ มีความจำเป็นมากขึ้น รายได้กับรายจ่ายไม่พอกัน ต้องไปแก้กันต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไร ถ้าเปรียบเทียบรายได้ปัจจุบัน การเป็นหนี้ของบุคคลอาจจะถึงประมาณร้อยละ 128 ของรายได้ เพราะว่าถ้าเรื่องหนี้ครัวเรือน ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีหนี้สินครัวเรือนต่อรายได้สูง ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลอยากได้ ก็ขอให้ใช้จ่ายเงินด้วยเหตุด้วยผล ระมัดระวัง มีการเก็บออมไว้ในอนาคตบ้าง มีน้อยใช้น้อย และอย่าใช้จ่ายด้วยอารมณ์ บางคนบอกอารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ดีไป Shopping ดีกว่า
 
วันนี้ อารมณ์ดีก็ไปฉลองด้วยการ Shopping ดีกว่าและรูดการ์ดกันไป ถึงเวลาคราวหน้าก็กุมขมับ ไม่ทราบว่าจะนำเงินที่ไหนไปใช้ ฉะนั้นอย่าแก้ปัญหา อย่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ โดยแก้ปัญหาด้วยการ Shopping เพราะไม่มีประโยชน์ และไม่ได้ใช้ กองอยู่เต็มบ้าน ไม่ได้ใช้หรอกแต่ระบายความรู้สึกได้ อันตรายนะ
 
 
ด้านความมั่นคง
 
การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว วันนี้เราจะตั้งจุดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเกือบครบทุกจังหวัดแล้ว ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว  
 
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปจัดนั้น ก็ขอให้ไปดำเนินการให้ได้โดยเร็ว อันนี้เป็นนโยบายของ คสช. เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชน ให้การบริการประชาชนในทุกมิติ เดิมอาจจะทำหน้าที่อย่างเดียว ประชาสัมพันธ์อย่างเดียว รับเรื่องร้องเรียนอย่างเดียว วันนี้ที่ต้องทำ คือการ ให้ข้อมูล ข้อแนะนำ ในการติดต่อราชการเรื่องต่างๆ มีแบบฟอร์ม มีเอกสาร คำแนะนำว่า เรื่องนี้จะต้องไปที่ไหน ไปอย่างไร บางทีคนไปศาลากลางจังหวัดไม่ทราบจะไปไหน เพราะคนมากมาย หลายห้อง หลายส่วน หลายฝ่าย ทุกกระทรวง ทบวง กรม แยกไปหมด ตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมจะต้องมีหน่วยงานหลัก ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มานั่งอยู่ตรงนี้และเข้ามาเรื่องนี้ คนนี้อธิบายไปไหน ต่อไปให้ประชาชนกลับไปใหม่ ระหว่างนี้ยังไม่มาต้องประชาสัมพันธ์ถ้าทำเรื่องนี้ต้องนำอะไรมาด้วย พูดสักทีไป ไม่อย่างนั้น ประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธ์ไป เวลาทำก็อีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ต่อเนื่องกัน ฉะนั้นต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทุกเรื่อง ให้เร็วและเที่ยวเดียว One Stop Service เหมือนกันว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ และจบภายในวันเดียวต้องเป็นอย่างนั้น
 
การให้ข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ให้เขาได้ด้วย หาการจัดเชื่อมระบบอะไรก็ตาม จากกระทรวงทบวงกรมไป ทุกคนสามารถจะรู้ได้สงสัยเรื่องนี้ ใครตอบไม่ได้ มาถามที่ศูนย์นี้จะตอบได้หรือไม่ ราคาพืชผลการเกษตร  ข้อมูลน้ำจะมากจะน้อย ตรงนี้ปลูกได้หรือไม่  อันนี้เป็นเขตโซนนิ่งหรือไม่  อันนี้เขตพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ เขตอุทยานหรือไม่ จะได้ไม่ถูกไม่ผิดกันอีกต่อไป เป็นการตรวจสอบได้ด้วยต้อง Link ข้อมูลกันให้ได้
 
การให้บริการข้อมูลเรื่องกฎหมาย ถ้าประชาชนสงสัยว่ากฎหมายเรื่องนี้เป็นอย่างไร ตรงนั้นว่าอย่างไร ผังเมืองว่าอย่างไร อันนี้ถูกหรือไม่ ของผมจะทำอย่างไรต่อไป ต้องตอบได้ และกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เราต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนยุติธรรมให้เท่าเทียมกัน
 
การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน วันนี้จะเห็นได้ว่าแต่ก่อนนี้คนจะออกมาเดินขบวนและแช่อยู่ตรงนั้น กางมุ้ง กางเต้นท์อยู่ตรงนั้น เสียเวลา กลับไปอยู่บ้านดีกว่า ถ้ามาก็มาส่งหนังสืออธิบาย ส่งคนมาเจอกัน วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเขาทำแบบนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนก็คุยกัน ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และรับเรื่องกลับไป อย่างน้อยอธิบายเขาได้ ต่อไปถ้ามาแล้วไม่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมมาก่อนมีเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมต้องรับผิดชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นอกจากการรับเรื่องร้องเรียน แก้ปัญหาในชั้นต้น
 
การประชาสัมพันธ์นั้นสำคัญ ไม่ใช่ว่าประชาชนอยากจะพูดอะไรก็พูด พูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง ไม่ใช่พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูด ฉะนั้นต้องสร้างเครือข่ายให้ทุกอำเภอ มีความเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน บางทีมาศูนย์ดำรงธรรมไม่ไหวไกล ก็ไปแวะที่อำเภอ นายอำเภอต้องไปดูแล ติดต่อกับศูนย์ดำรงธรรมเรื่องนี้แบบนี้ จะต้องไปที่โน่นต่อและเตรียม อะไรไปบ้างไปทีเดียว ไม่ใช่ชาวบ้านไปสะเปะสะปะ ไปเรื่อยจะติดต่อทำสัญญา ทำอะไรสักทีเดินทาง 3-4 เที่ยว ค่ารถหมดแล้ว คนจนลำบาก นี่คือเรื่องศูนย์ดำรงธรรม คราวนี้กำลังเตรียมการให้คนเข้าไปตรวจเยี่ยม มีการนำล่องอยู่หลายที่ด้วยกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงเข้าใจ และในศูนย์ดำรงธรรมผมได้ออกคำสั่ง คสช.ไปแล้วว่า ให้มีข้าราชการกระทรวงอื่นๆ ด้วย เพราะจะบอกว่านี่คน กระทรวงมหาดไทยตอบไม่ได้ ผมให้อำนาจท่านไปแล้ว ท่านไปขอคนเขามา ไปนั่งทำงาน ไม่อย่างนั้นต้องแยกแผนก แยกกลับไปกลับมาไม่ได้ ไปตรงนี้ป่าไม้เรื่องทำกิน เรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามได้หมด จากนั้นจะไปไหน ก็มีแผนกรับเรื่องโดยตรงไป นี่เป็นการคัดกรอก ให้คนต้องเดินทางมาร้องเรียนในกรุงเทพมหานครไม่ได้ และเราถึงจะแก้ให้ ถึงจะเป็นระบบขึ้นในอนาคต
 
การช่วยเหลือคนไทยลิเบีย  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดตามและดำเนินการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราเร่งรัดไปให้สื่อกับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ยอดแรงงานไทยจากการสำรวจเพื่อเตรียมการอพยพ มี 929 คนเกือบ 1,000 คน ปัจจุบันแรงงานไทยออกจากลิเบียแล้ว 119 คน กลับถึงไทยแล้ว 39 คน ที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ใครที่ยังไม่กลับก็จะเน้นความปลอดภัย อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรส่วนใหญ่ต้องเห็นใจเขา อยากจะอยู่ต่อ เพราะเสียเงิน เสียทองมาแล้วในเรื่องของการเดินทาง กู้หนี้ยืมสิน อันนี้ต้องเห็นใจ
 
ฉะนั้น นายหน้าต่างๆ บริษัทต่างๆ ต้องดูว่าจะทำอย่างไร ครั้งต่อไปถ้าสถานการณ์ยุติลง และเขาจะไปทำงานใหม่ได้หรือไม่ ไปอย่างไร สัญญาว่าอย่างไร ท่านต้องรับผิดชอบด้วย ดูด้วย ผมเข้าใจ รัฐจะช่วยในส่วนของรัฐ พวกเราก็พี่น้องคนไทยด้วยกัน เขาไปกู้หนี้มาให้ท่าน กู้หนี้ยืมสินเป็นค่าเดินทาง เป็นค่านายหน้า และวันนี้ต้องกลับมาอาจจะด้วยเหตุผล สงครามอะไรก็ตาม ท่านจะช่วยเขาได้อย่างไร บางบริษัทก็ช่วย บางบริษัทก็เฉยๆ ผมว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน ถ้าเรารีดเลือดกับปู รีดเลือดคนไทย ไปด้วยกันเรื่อยๆ ผมว่าไม่เป็นกุศล ไม่มีความสุข รวยอย่างไรก็ไม่มีความสุข
 
การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล  วันนี้สถานการณ์การสู้รบการเจรจา การพูดคุยต่างๆ ถือว่าความเสี่ยงลดระดับลงบ้าง อย่างไรก็ตาม สถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟ ได้แนะนำให้คนที่อยู่ในฉนวนกาซ่าออก มาจากพื้นที่ปัญหา หรือหากใครต้องการยังจะอยู่ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สัญญาณเตือน ต้องไปหลบในที่ปลอดภัย คนไทยไม่ค่อยกลัว เวลามีสัญญาเตือนก็ยังชะโงกดูโน่นดูนี่ ตามปกติของคนไทย และอันตราย และเกิดขึ้นมาแล้วโดนสะเก็ดระเบิดโดนอะไรต่างๆ ใครให้ลงไปคนไทยชอบอยากรู้อยากเห็น
 
แผ่นดินไหวที่มณฑลยูนนาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ทางการไทย ประชาชนชาวไทย ทำหนังสือและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียจากภัยพิบัติในครั้งนี้  และขอยืนยันถึงความแนบแน่นในความสัมพันธ์ ไทย-จีน รวมทั้งพร้อมให้การสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างจริงใจ หากทางการจีนร้องขอ
 
 
ด้านสังคมจิตวิทยา
 
มีความสำคัญผมบอกแล้วว่า การศึกษาเป็นบ่อเกิดของปัญญา ได้รับการร้องเรียนจากเด็ก ผู้ปกครองเป็นจำนวนมากว่า หลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่บางประการ เช่น การให้ความรู้ในวิชาต่าง ๆ น่าจะปรับให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก มากกว่าที่จะเรียนนั้น ตั้งแต่เล็ก ๆ บางอย่างไม่สมควรที่จะเรียนแต่วัยเล็กๆ อาจจะเป็นวิธีการคิดแบบในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันคิดใหม่ พอให้เด็กเรียนตั้งแต่เล็กๆ สมัยก่อนเรียนแล้วก็จบไปเป็นเรื่องๆ เป็นวิชาตามวัย คือ เป็นเด็กรู้ก็รู้เท่านี้พอ พอโตขึ้นก็ไปเรียนวิชาอื่น เพราะบางวิชาไม่เหมาะสมที่จะเรียนตลอด
 
ผมก็ไม่แน่ใจว่าวิชามากมายสำหรับเด็กเล็กๆ นี้ มีวิชามากมายและเด็กจะต้องเรียนทุกวิชา เพียงแต่เรียนพื้นฐานและต่อไปก็เรียนเท่าเก่า ปีต่อไปก็เรียนเท่าเก่า แต่ยากขึ้น ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เด็กไม่มีเวลาว่าง ไม่มีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่  เรียนมากไม่เข้าใจ ไม่แน่น และเป็นภาระในการทำการบ้านมาก ไม่มีเวลาให้ผู้ปกครองอบรมสั่งสอน ช่วยงานบ้าน ฉะนั้นทำให้เด็กสมัยใหม่หยิบจับอะไร ไม่เป็น พ่อแม่ทำให้หมด ทำงานบ้านก็ไม่เป็นเป็น ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆ เหล่านี้ต้องระมัดระวัง ต้องเรียนรู้ เด็กโตต้องเรียนให้เหมาะสมกับวัย เราเข้าใจเตรียมเด็กไปสู่อนาคตต้องแข่งขันกับโลกภายนอก ต่างประเทศ แต่ถ้าเด็กฉลาดไม่กี่คนที่ไปชนะเหรียญมา แต่ที่เหลือโง่ทั้งประเทศผมว่าไม่ใช่
 
เรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาในเวลายังสูง  ยิ่งถ้าเรียนกวดวิชา ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงมาก ทำไมจึงบังคับให้เด็กไปเรียนกวดวิชา ถ้าเรียนในห้องดีพ่อแม่ไม่เดือดร้อน ครูก็ไม่เดือดร้อนกลับบ้านไปดูลูกตัวเองเหมือนกัน ครูต้องมาเสียเวลาไปกวดวิชา ลูกคนจนก็ส่งไปเรียนไม่ได้ก็สอบตก อันนี้กระทรวงศึกษาธิการไปหามาไปทำมา การศึกษาต้องสามารถไปเรียนต่อได้ แข่งขันได้เหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายต้องน้อยลงไม่เป็นภาระผู้ปกครอง
 
จากเหตุเดียวกันนี้ คนจบปริญญาตรีตกงานร้อยละ 53 ผมถามว่าเราจะเรียนปริญญาตรีไปอีกเท่าไหร่ก็ตกมาเรื่อย ๆ ต้องแก้ไข ต้องปรับค่านิยมใหม่และจะทำอย่างไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ถ้าผมเองคงสอนให้น้อยลงสำหรับเรื่องวิชาการ ให้น้อยลงได้หรือไม่ ให้เขาเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อตัวเองก็ได้ เรียนให้มีคุณภาพไม่ใช่เน้นปริมาณ สร้างคนด้านวิชาอาชีพให้มากขึ้น ต้องพอในความต้องการของตลาด ประเทศชาติขาดแคลน ต้องอาศัยแรงงานภายนอกมาบางอย่าง เพราะวิชาชีพเราไม่ได้ผลิตหรือคนไม่นิยม เพราะว่า อย่างเช่น ช่างกลดีก็มี ตีกันก็มาก พ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกมาเรียนไม่ปลอดภัย ถ้าอย่างนั้น รุ่นพี่รุ่นน้องต้องกลับไปคุยกัน ต่อไปนี้ผมต้องการยกระดับสถาบันวิชาชีพให้สูงขึ้นให้ได้รับความนิยม ให้ได้รับความปลอดภัย ผลิตสุภาพบุรุษออกมา สุภาพบุรุษช่างกล สุภาพบุรุษโรงเรียนวิชาอาชีพ
 
ฉะนั้น เราต้องสนับสนุนในเรื่องการศึกษาให้มากขึ้น ไปดูว่าวันนี้ผมเข้าประชุมมากไม่ทราบว่ากี่ร้อย กี่พันทุนและทุนไปตรงไหนทั่วถึงหรือไม่และมีผลสัมฤทธิ์หรือไม่ว่า ไปเรียนมาแล้วกลับมาทำอะไร ไปดูใหม่ ฉะนั้นต้องผลิตนักศึกษาให้สามารถที่จะป้อนตลาด ที่ต้องการอย่างแท้จริง การศึกษาต้องมีทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยต้องสอดคล้องกับระบบซึ่งกันและกัน กระทรวงศึกษาธิการพูดไปแล้วนะครับ ฉะนั้นต้องบูรณาการการศึกษาทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด               
 
เรื่องขอทาน  มีขบวนการทั้งขอทานคนไทยและต่างด้าว ได้รับการร้องเรียนมาอีก มีรายได้ดี ก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปแก้ไขให้ได้โดยเร็วทั้งระบบ ไม่เช่นนั้นจะสร้างความรำคาญและจะมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สังคมไม่เรียบร้อย ไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การร้องเรียนผมได้รับคำร้องเรียนมากว่า
 
ในท้องที่เมืองพัทยาและในพื้นที่ภูเก็ต มีการร้องเรียนว่าเวลาที่ไปลงเรือเช่าหรือที่ไปลงเล่นน้ำในทะเล จะมีเรือมีคนนำเรือมาชนมาเฉี่ยวและได้เรียกร้องค่าเสียหาย โดยหาว่าทำให้เขาได้รับบาดเจ็บ อย่าทำ เพราะจะจับกุมดำเนินคดี คนพวกนี้ทำให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ตรงนี้ต่างชาติบอกผมมา เล่นน้ำทะเลเวลาที่เช่าอะไรออกไป จะมีเรือพ่วงเข้ามาชนและเรียกค่าเสียหาย 5,000 -10,000 บาทบ้าง ไม่ได้ถือว่าทำลายการท่องเที่ยว หรือไม่อีกแบบเคยมีทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือศูนย์บาททำนองนี้ มาถึงไม่ต้องใช้เงิน ใช้บัตรเครดิตแทน บอกไม่ต้องนำเงินมา ใช้บัตรเครดิตและบังคับให้เขาใช้บัตรเครดิตที่โน่นที่นี่ คนแบบนี้มีอยู่ได้อย่างไร ฉะนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจ กระทรวงวัฒนธรรมไปดูว่า ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อย่าให้มีอีก ไปบังคับให้เข้าร้านโน่นร้านนี้และขึ้นราคา โก่งราคา ไม่ต้องใช้เงิน ให้ใช้บัตร บัตรก็บังคับใช้ที่นี่ได้ร้านนี้ได้ สรุปคือโกงเขาทั้งสิ้น และใครจะมาเที่ยวกับท่าน และวันนี้เราบอกว่าคนมาเที่ยวน้อยลง ก็ท่านทำกันเอง ไปกวดขันตรงนั้นด้วย ในภาคประชาชน ภาคการท่องเที่ยวไปดูกันเอง ที่โน่นที่นี้แพงเกินเหตุ เกิดการโกหกหลอกลวง ชี้เป้ามาตำรวจเขาจะได้ไปจับ ถ้าต่างคนต่างปล่อยกันไปกันมาแล้วมาโทษ ให้รัฐต้องไปดูทั้งหมดซึ่งดูไม่ไหว
 
เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา  อย่าไปตกใจกันมาก ตอนนี้ กระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วว่าดูแลได้ควบคุมได้ เข้มงวดการตรวจผู้โดยสาร ทุกคนต้องสังเกตอาการ วันนี้ผมได้สั่งการชัดเจนไปแล้วอย่าตื่นตระหนกกันเกินไป อย่าประมาท รักษาสุขภาพตัวเอง และสังเกตอาการของครอบครัวและบุตรหลานด้วย
 
การแก้ปัญหาขยะ  ตรงนี้ผมถือว่าเป็นความจำเป็นเร่ง ด่วน คสช. ได้สั่งการไปแล้ว ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงาน โครงการสร้างโรงงานกำจัดขยะ แปรรูปขยะ ที่ทิ้งขยะ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น แต่ปีนี้จะเกิดอยู่บ้างประมาณสัก 5-6 แห่ง มีที่ทิ้งขยะที่ทันสมัย มีที่แยกขยะ เพิ่มมูลค่าอะไรก็แล้วแต่ ดำเนินการนำร่องในปีนี้ก่อนและปีต่อ ๆ ไป ต้องทำให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบันต้องให้คุณภาพท้องถิ่นทำความเข้าให้กับประชาชนก่อน ถ้าประชาชนต้องการที่ทิ้งขยะ ประชาชนไม่ให้ไปทิ้งในพื้นที่ชุมชนของตัวเอง และผมถามว่าจะไปทิ้งตรงไหน ท่านต้องรู้จักว่าจะต้องทำอย่างไร พื้นที่ตรงไหนจะบริหารได้ ทำอย่างไรจะไม่มีพิษมีภัย เขาบอกเขาทำแล้วไม่มีปัญหา ท่านก็ต้องให้เขาทำ ถ้าท่านไม่ให้ทำ แต่ท่านจะทิ้งขยะจะทิ้งแล้วที่ไหน นอกโลกสามารถทิ้งได้หรือไม่ ทิ้งไม่ได้ต้องทิ้งที่ประเทศไทย ถ้าท่านไม่ยอมจะไปทิ้งที่ไหน
 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ตอนนี้ดำเนินการอยู่แล้ว กฎหมายที่อยู่ค้างในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เก่ามากก็จะเข้าไปก่อน เป็นการแก้ไขให้ทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้องกับหลักสากล วันนี้หลายกฎหมายไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ตั้งแต่ 2,400 กว่ายังอยู่อีกมากก็แก้เป็น พ.ศ. 2557-2558 จะได้ทันกับรอบบ้านที่เขาเปลี่ยนไปหมดแล้ว เรายังไม่ทำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับพันธะสัญญาต่าง ๆ การค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่มีผลกับเขตแดนอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องพวกนั้น
 
เรื่องกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับหลายองค์กรต้องพยายามรอบคอบและสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศในภาพรวม อันนี้ต้องไปอยู่ในการปฏิรูปและเข้าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาจจะต้องทำเร็วได้ ทำช้าได้ช้า ทำต่อไปในอนาคตต้องทำ เพราะผูกพันหลายส่วน หลายฝ่าย หลายงาน หลายผู้รับผลกระทบ 
 
กรณีเรื่องการอุ้มบุญก็มีมานานแล้ว ทุกเรื่องคือ สื่อผมเข้าใจว่า เรื่องอะไรที่จะยกขึ้นมาบางที บางครั้งจะขยายกันเองมาก มีก็นำสู่การดำเนินคดีจับกุม สร้างความเข้าใจ คือพูดกันในทุกวันจนกระทั่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ผิดไปกับทุกเรื่องทั้งหมดเลย ผมว่าไม่น่าจะอย่างนั้น ในเรื่องของการข่มขืนก็พูดกันอยู่อย่างนั้น พูดอยู่ 10 วัน จนคนที่ไม่มีใครอยากจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพราะอายเหมือนกับถูกทำซ้ำอีกที คิดให้ดีผมไม่ได้ตำหนิท่าน เข้าใจ แต่บางอย่างไม่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก พูดลงรายละเอียดมากจนเกินไปจนให้เขาอาย แต่คนที่ถูกจับยังไม่รู้สึกรู้สาอะไร คนที่เขาทำคิดถึงคนที่เขาเป็นผู้เสียหายด้วยจะเสนออะไรก็ตามโดยเฉพาะผู้หญิง
 
 
ด้านอื่น ๆ 
 
เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ สนามหญ้า ในบ้านพิษณุโลก  และการปรับปรุงในทำเนียบรัฐบาลนั้น มีมานานแล้ว ทำไม่ได้เพราะติดปัญหาทางการเมือง ฉะนั้น ทำเพราะงบประมาณตั้งมาหลายปีแล้ว ผมได้ให้เขาตรวจสอบมาอนุมัติและทำไปให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือจะปล่อยให้พังทลายไปหรือไม่ จนพังถึงซ่อมหรือไม่ แบบนั้นไม่ได้ บ้านพิษณุโลกผมก็ให้ไปปลูกต้นไม้ ไปตัดต้นไม้แต่งให้เหมาะสม ในนั้นมีอาคารมากมาย ที่ดินมี วันข้างหน้าอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ มาเก็บของได้ เป็นพิพิธภัณฑ์ และจะปล่อยให้พังทลายไปใช่หรือไม่ ไม่ได้เตรียมการให้ใครทั้งนั้น ใครจะไปทำงานยังไม่ทราบเลย
 
เรื่องการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  และอาคารไม้มีค่า เป็นการสร้างถวายฯ เฉลิมฉลองวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งหลายปีมาแล้ว และรัฐบาลได้อนุมัติโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้างวันนี้ คสช.มาดำเนินการให้สร้างได้ เพราะไม้ก็มีเป็นจำนวนมากยึดมาจับมาและสิ้นทุกทางคดีแล้วถ้าทิ้งไว้ก็จะผุทิ้งไว้ก็จะหาย ก็จะนำมาควบคุมกำกับให้ได้และนำมาทำ เดี๋ยวดูรูปผมว่านึกไม่ออกคิดเอาว่า ประเทศไทยต้องมีอาคารแบบไหน มีอาคารที่มีการใช้ประโยชน์ได้บ้าง แทนที่จะมีอาคารอยู่ไม่กี่ที่ในการจัดการประชุม จัดสัมมนา รับแขกบ้าน แขกเมือง โชว์ พิพิธภัณฑ์ โชว์สิ่งของที่มีค่า มรดกไทย ถ้าเราสร้างอาคารนี้นำไม้ไปอยู่เหมือน เดิมมี 2 อย่างไม่ทิ้งก็คงเผา ฉะนั้นต้องนำมาทำ เพราะไม่ขาย อย่างไรก็ไม่ขาย ถ้าขายก็ลักลอบซึ่งต้องจับกุม เราก็จะมาทำโครงร่างข้างนอกเป็นปูน เป็นอิฐบล็อก เป็นเหล็ก เป็นทราย แต่ประดับทั้งหมดทุกห้องต่างกันเป็นลายไม้ ไม้มีค่าคือไม้พยุง ลายต่างกันและแกะสลักมา เดี๋ยวดูในรูปผมนำตัวอย่างจากต่างประเทศมา ผมอยากให้เป็นความฝันของพวกเราทุกคนในประเทศ มันเป็นสมัยเรา เราต้องสร้างอะไรให้รุ่นหลังเขาดู ที่เราดูวันนี้ของเก่าทั้งนั้นไหนจะสร้างอะไรใหม่ดูเลยในสมัยเรา ไม่ได้เพื่อชื่อเสียง เพื่อประเทศไทย   
 
เรื่องสื่อ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเรื่องความร่วมมือ และสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพัฒนาประเทศปฏิรูประยะยาว วันนี้ผมชื่นชมคำพูดของคุณจักรกฤษณ์  เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ที่พูดคำว่า ไม่ควรกลัวอย่างไร้เหตุผล หรือกล้าอย่างบ้าบิ่น ประเด็นคือ คุณมีความชัดเจนในหลักการหรือไม่ว่า จะทำงานอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ นี่ก็คือ ยึดมั่นในหลักการวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  ขอบคุณครับ ท่านพูดน่ารักมาก ฉะนั้นสื่อทุกสื่อต้องช่วยกันไปดูให้ด้วย
 
สำหรับกรณีนางสาวกริชสุดา ผมไม่อยากจะไปให้ร้ายท่าน แต่ท่านให้ร้าย คสช. ให้ร้ายกองทัพ ให้ร้ายประเทศชาติ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ตอนเรียกตัวมาพูดคุย ผู้รับผิดชอบเขารายงานผมแล้วว่า ครบ 3 วัน  5 วัน 7 วัน คุยกันดี สามีก็มาด้วย พอถึงวันกลับก็ให้กลับ ไม่กลับบอกอันตรายขออยู่ที่นี้ก่อน วันนี้ทหารไปซ้อม จะซ้อมทำไม เห็นหน้าตาก็สวย เห็นมีคลิปให้ดูเขากำลังทำอยู่ เขาถ่ายไว้แล้วที่ตอนไปอยู่ก็พูดจาดีทุกอย่าง ให้ความร่วมมือ วันนี้กลับมาอีกแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจ จะไปทรมานอะไรขนาดนั้น ทั้งหมดไม่มีใครถูกล้อม ถูกทรมานสักคนตรงไหน ทำไมเขาถึงจะทรมานเธอใช่หรือไม่ นี่ถือว่าส่อเจตนาไม่ดี และไปร่วมกลุ่มกับใครก็รู้อยู่ที่ทำความผิดทั้งนั้น ละเมิดสถาบันบ้าง หนีหมายเรียกหมายจับบ้างมากมาย จะต้องถูกดำเนินคดีและไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนใครเลย นโยบาย คสช. ไม่มีอยู่แล้ว   
 
เรื่องขบวนการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ หลายคนวันนี้ที่แรงขนาดนี้ หลายวันมานี้ผมได้รับแจ้ง ที่จริงผมทราบแล้ว มีการทำงานอยู่แล้ว หลายคนถูกดำเนินคดีและออกหมายเรียกหมายจับไปแล้ว แต่หนีไปต่างประเทศ บางประเทศที่ใหญ่ และเขาไม่มีกฎหมายพวกนี้และ เขาไม่เห็นความสำคัญของเรา ในเรื่องของกฎหมายหมิ่นฯ ถือว่าเป็นการยากเหมือนกัน ผมเอ่ยชื่อเลย นาย ชูพงษ์  ถี่ถ้วน นายอเนก ชัยชนะ นายเสน่ห์ ถิ่นแสน นายอำนวย แก้วชมพู นายองอาจ ธนกมลนันท์ และอื่น ๆ อีก พอสมควร รวมหัวกลุ่มต่อต้านอะไรต่าง ๆ นี้ด้วย มีหลักฐานเชื่อมโยงกันอยู่ มีรูปถ่าย มีอะไรเจอกันอยู่ ฉะนั้นคนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ทุกคนมีคดีอาญา ฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดี ก็พยายามจะทำหนังสือส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะยาก แต่การเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียมีปัญหา เพราะบางอย่างเปิดที่ต่างประเทศไปปิดที่ต่างประเทศซึ่งใช้ไม่ได้ เพราะมีกฎหมายของเขา เพราะเราทำในประเทศไทยต้องใช้กฎหมายดำเนินการ
 
การปรับย้ายข้าราชการระดับสูงในช่วงนี้เป็นการเลือกมาดู เพราะยังไม่ได้เข้าขั้นตอน ขั้นตอนจะไปเข้าอีกครั้งตามระเบียบตามระเบียบว่าไป วันนี้นำมาดูว่าจะปรับกันอย่างไร เหมือนทหาร ทหารเขาทำแบบนี้ ฉะนั้นอย่าไปเสียเงินเสียทองให้ใคร อย่าไปกลัวคดีไม่มีความผิดก็ไม่ต้องกลัว จะพยายามให้ความเป็นธรรม เดี๋ยวต้องส่งให้รัฐมนตรีไปดูแลว่า จะทำอย่างไรใครจะได้ ใครไม่ได้ ไปรอตรงโน่นอีกที ฉะนั้นทหารไม่เคยเสียเงิน ผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องเสียเงินใน การที่แต่งตั้งโยกย้าย อาจจะมีคนไปโกหกหลอกลวงมา ก็แล้วแต่ ผมไม่โทษใคร แต่มีคนโกหกหลอกลวงอยู่ อย่าไปเสียเงินให้เขา ไม่มีแน่นอน ต้องมีจริยธรรม คุณธรรม ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นโตมาใช้เงินซื้อไม่ให้พูดอะไรไม่ออก พูดได้ไม่เต็ม
 
การเรียกรับผลประโยชน์ในระดับล่างหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร หรือใครก็ตามไปเรียกร้องผลประโยชน์ในนาม คสช. แจ้งมาโดยเร็ว อย่าไปพูดไปสื่อในโซเซียลมีเดีย บางคนบอกทหารพูดจาไม่เหมาะสม พูดจากระโชกโฮกฮาก กร่าง รายงานมาเลยให้ถึงผมเลย จะลงโทษให้ทันที ผมย้ำไปหนักหนาว่าทำให้ได้ ยิ่งมีอำนาจ ยิ่งบังคับใช้กฎหมาย ยิ่งต้องอ่อนน้อมกับประชาชน ทำให้ได้ ถ้าทำได้จะเป็นแบบอย่างที่ดีใน
 
การปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเรา ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว ทุกประการ ขณะนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่มี ครม. หัวหน้า คสช. เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการแทน วันนี้ลดความเดือดร้อนให้ได้ จัดเตรียมแผนงานระยะยาวให้ได้ จัดเตรียมงบประมาณปี 2558 ให้ได้โดย คสช. ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการจัดซื้อจัดจ้างใดๆเลย มีระเบียบมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว เราจัดให้โปร่งใส เป็นธรรมทั่วถึง ถ้ามีการทุจริตในการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ไปตรวจสอบและดำเนินคดีกันไป เราต้องการให้รวดเร็ว รัดกุมและสร้างความยอมรับให้ได้ การแก้ปัญหาภาพรวมยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล่ำในระยะสั้นให้ได้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้มีรายได้น้อย แก้ปัญหาผู้มีปัญหาทางการเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ การบริหารการเงินการคลังให้ทันต่อสถานการณ์ การปรับปรุงประเทศไทยไปสู่ความทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน น้ำ ทำมาตลอด
 
เพิ่มเติมเรื่องสำคัญที่ทุกคน อยากรู้คือ เงินเดือนข้าราชการ อยู่ในขั้นที่กำลังพิจารณาอยู่  อย่าเพิ่งเป็นข่าวมากมาย ทุกอย่างต้องเพิ่มด้วยกัน เพราะประชาชนดี ข้าราชการต้องดี จะทำอย่างไรถึงจะขึ้นได้ อาจจะขึ้นในระดับล่างก่อน ประชาชนก็ต้องปฏิรูปของการสนับสนุนในภาพรวมของรัฐ เพราะทุกคนทำอาชีพอิสระ แต่ข้าราชการทำตามระเบียบ ฉะนั้นต้องใช้กฎระเบียบ กฎกติกาและข้าราชการไม่ได้ปรับมานานแล้ว ในส่วนของเอกชน 15,000 บาทปรับไปแล้ว บางคนจ้างหน้าที่ระดับล่างเงินเดือน 6,000 - 7,000 บาทอยู่ไม่ไหว จะทำกันอย่างไรไปว่ากันอีกที เงินประชาชนยกได้อย่างไร ทุกภาคสาขาวิชาชีพ เรื่องภาษีนิติบุคคลทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น การปฏิรูปข้าราชการ ปฏิรูปการศึกษาเดี๋ยวไปเตรียมพูดกันตรงโน่น ข้าราชการจะเข้มแข็งอย่างไร บริหารจัดการอย่างไรไปว่ามาการศึกษาทั้งระบบ
 
สำหรับนโยบายปฏิรูปวันที่ 9 จะเปิดตัวชี้วัดเรื่องปฏิรูปที่สโมสรทหารบก เชิญทุกพวกทุกฝ่าย อย่าบอกว่าไม่มา ไม่มาต้องฟังให้หน่อย แล้วแต่ท่านก็สมัครมา ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สนช. เขาไม่ได้จัดมาเพื่อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เพื่อทหาร ผมยังไม่ได้สั่งอะไรให้ทหารสักอย่างเลย ผมไม่ใช้สิ่งที่เป็นขนาดนี้ มาทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำ เพราะจะเสียเปล่าไม่ทราบจะทำไปทำไม ให้เกิดความทั่วถึง คนส่วนน้อยต้องได้รับการดูแลที่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก ไม่ใช่เพิ่มอำนาจหน้าที่อย่างเดียวไปไล่ล่าฆ่าฟันจับกุม จับไหวหรือไม่ ถามว่าประชาชนมีมาตรการอื่น ร่วมมือลดปัญหาต้องใช้กฎหมายน้อยลงต้องไปแบบนั้น
 
เรื่องพลังงานสาธารณูปโภคพื้นฐานภาษี ช่วยเหลือผลผลิต บางทีสื่อเสนอข่าวเป็นตอน ไม่ได้นำภาพใหญ่ที่ผมพูดมาทั้งหมด เอามาตัดตอนพูด เอาเฉพาะบางช่วง อันนี้ไม่ใช่ ทำไมไม่ฟังให้จบ เสนอให้จบ อธิบายให้จบ เรื่องข้าวเขาว่าแบบนี้มาและปลูกไปจนกระทั่งขาย ไม่ใช่เอาเรื่องปลูกมาอย่างเดียว ตีเรื่องปลูก ตีเรื่องขายอีก ตีเรื่องคุณภาพ ตีเรื่องทุจริต สรุปว่าไม่ต้องปลูกข้าวกันหรือไม่ ไปหาวิธีการนำเสนอใหม่
 
การปฏิรูปประเทศเชิญทุกคนขอให้มาร่วมมือกับเราในการทำงานระยะต่อไปจะทำให้ดีเหมือนเดิม
 
ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์