เผย 29 รายชื่อ ผู้ถูกเสนอชื่อสรรหาเป็น สปช.วันแรก

การเปิดให้องค์กรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันแรก มีบุคคลเสนอรายชื่อแล้ว 29 คน ครบทั้ง 11 ด้าน
 
14 ส.ค. 2557 รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 29 คน ในวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. - 2 ก.ย. ทั้งนี้ รายชื่อผู้เหมาะสมจากองค์กรนิติบุคคลจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็น สปช.ในแบบทั่วไปรวม 11 ด้าน ประกอบด้วย
 
ด้านการเมือง ประกอบด้วย นายวิชิต ดิษฐประสพ จากพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า นายนราวิชญ์ ชะยะ จากพรรคไทยรักไทย  นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู จ.ปราจีนบุรี นายสุรทิน พิจารณ์ จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ นายพูลเดช กรรณิการ์ จากพรรคเพื่ออนาคต
 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ จากมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา นายประมวล รุจนเสรี จากมูลนิธิพ่อค้าไทย
 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย นางลีน่า จังจรรจา จากพรรคมหาประชาชน  นายวัส ติงสมิตร จากสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
 
ด้านการปกครองท้องถิ่น พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย จากมูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน นายสรณะ เทพเนาว์ จากสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย นายบรรจง โซ๊ะมณี  จากมูลนิธิเพื่อคุณธรรม
 
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายปรีดา เตียสุวรรณ์  จากมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านพลังงาน ประกอบด้วย นายวชิระ เปล่งปลั่ง จากมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  นายเก่งกาจ จงใจพระ จากมูลนิธิเก่งกาจโหราศาสตร์
 
ด้านสื่อสารมวลชน  ประกอบด้วย นายคิด จินดากุล จากสมาคมสื่อมวลชน จ.ยโสธร นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด จากมูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 
ด้านสังคม ประกอบด้วย นายชัญปรวิชญ์ อิ่มใจ จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ นางสุภาวดี บางใหญ่เทะมะ จากสมาคมพลังแผ่นดินต้านภัย นางพิมพ์ษิริ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านสระบุรี นายวิสิทธิ์ ช่วยดู จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง นายณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ จากพรรคเพื่ออนาคต นายพิมาน บินตำมะหงง จากมูลนิธิอิสลามศาสนุปถัมถ์ นายเสกสรร ประเสริฐ จากมูลนิธิเบาะแส
 
ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย นายยงยุทธ หมอยาดี  จากวัดไร่อ้อย นายสนธยา กาวิใจ  จากพรรคไทยรักไทย และนายนิรันทร์ พันทร์กิจ จากมูลนิธิมัจลิซุดีนี ว่าที่พ.ต.อาชร์ โครงกาพย์ จากสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค (สสคบ.) นายสมมาต ขุนเศรษฐ จากสมาคมนายจ้างประกอบการเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย
 
ขณะที่ สำนักข่าวแห่งชาติรายงานว่า นายภุชงค์ นุตราวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวสรุปภาพรวมการเปิดให้องค์กร นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหาประโยชน์หรือผลกำไร เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ว่า ในส่วนกลางวันแรก มีองค์กร นิติบุคคล พรรคการเมือง มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 25 องค์กร ยื่นเอกสารเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการสรรหาแล้วจำนวน 29 คน ครบทั้ง 11 ด้านการปฏิรูป โดยด้านสังคมมีผู้ยื่นเอกสารประสงค์เข้ารับการสรรหามากที่สุด 7 คน รองลงมาคือ ด้านการเมือง และด้านอื่นๆ ด้านละ 5 คน ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
ขณะที่การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในส่วนจังหวัด ที่ดำเนินการควบคู่กับส่วนกลางวันนี้ (14 ส.ค.57) ปรากฏมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา รวม 43 คน ใน 16 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่มีการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหามากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ 7 คน พังงา และหนองบัวลำพู จังหวัดละ 6 คน รวมรายชื่อผู้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทั่วประเทศ 71 คน
 
 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์