‘นิธิ’ ชี้จะปฏิรูปประเทศ ต้องเป็นประชาธิปไตย


17 ส.ค.2557 มีการเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และนักวิชาการอิสระ ผ่านรายการ Thai Voice Media ทางเว็บไซต์ youtube.com ซึ่งดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ โดยนิธิชี้ว่าหากต้องการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน จำเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตย และต้องให้ทุกฝ่ายมีสิทธิหรือโอกาสในการต่อรอง เนื่องจากการปฏิรูปครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ

นิธิ กล่าวว่า การปฏิรูปไม่สามารถทำได้ในระบอบเผด็จการ เนื่องจากการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร จะมีทั้งผู้ที่ได้และผู้ที่เสียประโยชน์ ดังนั้นการปฏิรูปจึงทำได้เฉพาะในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

นิธิกล่าวด้วยว่า มักมีการอ้างถึงการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 นิธิมองว่าการปฏิรูปประเทศครั้งนี้แตกต่างกัน เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปฏิรูปเฉพาะส่วนที่เป็นพระราชอำนาจของพระองค์เอง ซึ่งไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

“ถ้าจะปฏิรูปให้รอบด้านจริง คุณต้องเป็นประชาธิปไตย เพราะถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรแล้ว ทุกฝ่ายต้องมีสิทธิหรือโอกาสในการต่อรอง ต่อรองนี้ไม่จำเป็นต้องไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ คุณต่อรองด้วยวิธีอื่นๆ ได้อีกร้อยแปด เป็นต้นว่า คุณตัดสินใจที่จะเพิ่มภาษีรายได้จากสูงสุด 26 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ โดยเศรษฐีทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสไปเป็น สนช. รับรองออกมาโวยวายกันน่าดูเลย นี่คือการต่อรองอย่างหนึ่ง” นิธิกล่าว