คืนความจริงกับปิยบุตร : เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัย

18 ส.ค. 2557 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘คืนความจริง’ เผยแพร่วิดีโอคลิป “เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัย” ซึ่งเป็นบทสนทนากับ ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอน 1 ว่าด้วย เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัยของไทย

ทั้งนี้ประเด็น เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัย นั้น ถือเป็นตอน 1 ของบทสนทนากับปิยบุตร โดยเพจ ‘คืนความจริง’ ระบุด้วยว่าจะมีอีก 3 ตอน ประกอบด้วย ตอน 2 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ บทเรียนจากต่างประเทศ ตอน 3 ปัจจุบัน และอนาคตการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2557 (ชั่วคราว) และตอน 4 เสรีภาพที่ถูกคุกคาม

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์