ทหารเบรกภาค ปชช.ใต้เดินเท้ามุ่ง กทม.เรียกร้องปฏิรูปพลังงาน

19 ส.ค.2557 เวลา 09.00 น .เครือข่ายภาคประชาชน 11 จังหวัดภาคใต้ รวมตัวกันที่บริเวณหอนาฬิกา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เรียกร้องปฏิรูปพลังงาน ก่อนงานเริ่ม เจ้าหน้าที่ทหารขอให้ยุติกิจกรรม อ้างจะเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นทำตาม ด้านขบวนเดินเท้ายืนยันเดินต่อและถูกทหารบันทึกภาพขณะผ่านด่านตรวจ

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชน 11 จังหวัดภาคใต้ อาทิ เครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน เครือข่ายพลเมืองสงขลา องค์กรกรีนพีซ (Green Peace) เครือข่ายรักษ์อันดามัน  สมาคมนักท่องเที่ยว กลุ่มศิลปิน ฯลฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรม “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน” โดยการเดินเท้าจากหาดใหญ่ –กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทย
 

ภาพจาก เว็บไซต์คนชายข่าว คนชายขอบ


ภาพจาก เฟซบุค Decharut Sukkumnoed

เว็บไซต์คนชายข่าว คนชายขอบ รายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้ามาสังเกตการณ์ในบริเวณที่มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยพันเอกชัยเดช ทองประดิษฐ์ เข้ามาขอให้ยุติการจัดกิจกรรมรณรงค์และห้ามเดินเท้าตามแผนงานที่ภาคประชาชนจัดเตรียมไว้ รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มเพื่อกระทำการในลักษณะประท้วง  โดยอ้างว่าเป็นการรักษาความสงบ และไม่อยากให้ภาคใต้เป็นพื้นที่จุดชนวนให้เกิดการกระทำลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น ขณะที่ภาคประชาชนมีท่าทีไม่ยอมทำให้สถานการณ์ตกอยู่ในความตึงเคียด

จากนั้น เจ้าหน้าที่ขอหารือกับแกนนำโดยปฏิเสธให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้บ้านเมืองต้องการความมั่นคง และขอให้ประชาชนนำข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูประบบพลังงานไปร้องยังศูนย์ร้องทุกข์ทั่วไปซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หลังการเจรจาร่วมกันนานกว่า 30 นาที ประชาชนยืนยันที่จะจัดกิจกรรมต่อไป และเห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่ขัดกับกฎอัยการศึกและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยแกนนำได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนแล้วว่า ประชาชนใช้อำนาจตามหลักการปกครองที่ถูกต้อง ไม่ทำลายความสงบ ความมั่นคง และไม่สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจในประเทศ

เวลาประมาณ 10.00 น.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอ่านแถลงการณ์และประกาศเจตนารมณ์  ก่อนออกเดินขบวนในเวลา 10.25 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเครือข่ายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ในการเดินเท้าระยะทางกว่า 1,400 กิโลเมตร และจะเน้นการเดินเข้าหาชุมชนเพื่อให้ความรู้เรื่องระบบพลังงานไทย

มีรายงานเพิ่มเติมจากเพจเฟซบุค Paskorn Jumlongrach อดีตผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมว่า ทหารยินยอมให้เครือข่ายภาคประชาชน 11 จังหวัดภาคใต้เดินเท้าได้ในวันแรกเพื่อให้เป็นข่าว และสั่งให้หยุดที่ ต.ควนลัง จ.สงขลา แต่ขบวนเดินเท้าได้เดินเลยควนลังไปแล้ว และมีแผนที่จะพักและจัดเวทีที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าช้าง อำเภอท่ากล่ำ ขณะเดินผ่านด่านทหาร ขบวนเดินเท้าแต่ละคนถูกเจ้าหน้าที่บันทึกภาพเก็บไว้

Paskorn Jumlongrach  รายงานด้วยว่า ทางทหารได้นัดทางผู้ประสานงานเครือข่ายประชุมร่วมกันในค่ายคอหงส์หรือค่ายเสนาณรงค์เวลา 10.00 น.พรุ่งนี้ (20 ส.ค.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมด้วย

.......................................

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน
ขอให้มีการปฏิรูปพลังงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อประเทศชาติและประชาชน

 

1.ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานมานานหลายปีและไม่สามารถดำเนินการได้ในรัฐบาลนักการเมืองหลายสมัยที่ผ่านมาประกอบกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)ได้มีนโยบายการปฏิรูปประเทศเพื่อคืนความสุขให้คนไทย  อีกทั้งความสำคัญของการปฏิรูปได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา27 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆการปฏิรูปพลังงานบรรจุในประเด็นที่ (7) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสุขของคนไทย

2. เพื่อสนับสนุน คสช. คณะรัฐบาลและสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เกิดการปฏิรูปพลังงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมรวมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทั้งด้านเนื้อหาและการมีส่วนร่วมขาหุ้นปฏิรูปพลังงานซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั้งในภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกจึงได้ออกเดินรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานและเป็นการแสดงข้อมูลความรู้เพื่อให้ข้อเสนอการปฏิรูปพลังงานตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและเป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวโดยวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้การปฏิรูปกลายเป็นหัวใจสำคัญของการคืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง

3.การปฏิรูปพลังงานเป็นประเด็นสำคัญยิ่งที่เต็มไปด้วยอำนาจและผลประโยชน์ทั้งนี้ได้มีตัวเลขในองค์กรต่างประเทศที่ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปิโตรเลียมมากกว่าประเทศในกลุ่มโอเปกบางประเทศและเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่าเราใช้น้ำมันแพงเป็นอันดับที่9เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในบรรดาการสำรวจ61ประเทศทั่วโลกและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่าผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับน้อยกว่าประเทศเหล่านั้นมากในทางตรงกันข้ามกำไรส่วนใหญ่ตกเป็นของบริษัทเอกชนซ้ำร้ายกว่านั้นเมื่อให้สัมปทานไปแล้วเราจะสูญเสียอธิปไตยด้านปิโตรเลียมให้กับบริษัทเอกชนทันทีซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติและทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการที่ประชาชนต้องใช้น้ำมันก๊าซในราคาแพงมากอีกทั้งระบบดังกล่าวเอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่นของวงการราชการที่ยอมออกนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนมากกว่าการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ

4. โดยเจตนาสุจริตขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจึงมีความจำเป็นต้องเดินรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเพราะข้อมูลพลังงานมีความซับซ้อนอีกทั้งบริษัทน้ำมันและข้าราชการกระทรวงพลังงานมักจะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอบด้านต่อประชาชนเพื่อแสดงต่อ คสช. คณะรัฐบาลและสภาปฏิรูปเห็นว่าข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์โดยแท้ของประชาชนทั้งนี้จากข้อมูลและการรับฟังความเห็นของประชาชนเราขอเสนอประเด็นการปฏิรูปพลังงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของผู้มีส่วนรับผิดชอบดังนี้

(1) เพื่อประเทศได้ประโยชน์สูงสุดขอให้เปลี่ยนระบบสัมปทานปิโตรเลียมเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งได้พิสูจน์จากนานาประเทศว่าจะทำให้ประเทศได้ความเป็นเจ้าของปิโตรเลียมคืนมา
(2) ขอให้จัดตั้งบริษัทแห่งชาติเพื่อควบคุมปิโตรเลียมให้ประชาชนใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรม
(3) ขอให้มีการแบ่งพื้นที่ปิโตรเลียมและพื้นที่ผลิตอาหาร/การท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
(4 )เพื่อความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขอให้ปลดโรงไฟฟ้าถ่านหินจากแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าดังที่นานาประเทศกำลังปฏิบัติ
(5) เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของการผลิตไฟฟ้าได้ขอให้ผลักดันกฎหมายพรบ.พลังงานหมุนเวียนโดยเร็ว

5. การเดินรณรงค์ดังกล่าวหัวใจสำคัญคือการให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิรูปโดยดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557มาตรา3ที่ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้การเดินรณรงค์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินตามที่ระบุในมาตรา44ในรัฐธรรมนุญฉบับนี้รวมทั้งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตามการประกาศกฎอัยการศึกของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

6. สงบสันติอหิงสา

 

ด้วยคารวะจิต

ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน
9 โมงเช้า19 สิงหา 57
หอนาฬิกาเทศบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่มา เว็บไซต์คนชายข่าว คนชายขอบ

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์