คืนความจริงกับปิยบุตร : การเปลี่ยนผ่านรธน. บทเรียนต่างปท. และอนาคต รธน.ชั่วคราว

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘คืนความจริง’ เผยแพร่วิดีโอคลิปบทสนทนากับ ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนที่2 ว่าด้วย การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ บทเรียนจากต่างประเทศ และ ตอน 3 ปัจจุบันและอนาคตการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2557 (ชั่วคราว)

โดยก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่บทสนทนากับปิยบุตร ตอนที่ 1 ว่าด้วย เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัยของไทย แล้ว 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์