คสช.ตั้งบอร์ดองค์การเภสัชชุดใหม่แล้ว มีผลตั้งแต่ 19 ส.ค.

21 ส.ค. 2557 เว็บ Hfocus ซึ่งเป็นเว็บข่าวในวงการสาธารณสุข รายงานว่า มีหนังสือจากกระทรวงการคลังเลขที่ กค 0806.1/10855 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ลงนามโดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งบอร์ด อภ.ชุดใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง  ประธานกรรมการ

กรรมการได้แก่ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

2.นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    

3.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

4.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน                                         

5.นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต์ ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

6.ภก.สุนทร วรกุล อดีตรองผอ.อภ. 

7.ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

8.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการสธ.

9.นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

10.ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารระดับ 11 และกีรติยาจารย์แห่งมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.นส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.พล.ร.ต.หญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.57 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในบอร์ด อภ.ชุดใหม่นี้นั้น นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ยังคงเป็นบอร์ด อภ.ด้วย เนื่องจากเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์