ยอดสมัคร สปช. 16 วัน กว่า 4,000 คน

กกต.สรุปยอดเสนอชื่อเข้าสรรหา สปช. 16 วัน กว่า 4,000 คนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคม "คุณหญิงพรทิพย์-เนาวรัตน์-รสนา-เจิมศักดิ์" สมัครด้วย
 
29 ส.ค. 2557 สำนักข่าวไทยรายงานบรรยากาศการเปิดรับการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเป็นวันที่ 16 แล้ว ตลอดทั้งวันมีองค์กรนิติกรบุคคลไม่แสวงหากำไรเสนอรายชื่อทั้ง 11 ด้าน จำนวน 413 คน โดยแบ่งเป็นการยื่นที่สำนักงาน กกต. 325 คน และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 88 คน ส่วนที่เข้าเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด 135 คน รวมทั้งสิ้นวันนี้มีผู้เข้ารับการเสนอชื่อ จำนวน 548 คน และรวมการเปิดรับเสนอชื่อทั้ง 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-วันนี้ (29 ส.ค.) มีนิติบุคคลเสนอชื่อจำนวน 2,123 คน และเสนอชื่อระดับจังหวัดจำนวน 2,138คน รวมทั้งหมดจำนวน 4,261 คน โดยด้านที่มีผู้เสนอชื่อมากที่สุด คือ ด้านการศึกษาจำนวน 355 คน รองลงมาคือด้านสังคม 303 คน ส่วนด้านที่เสนอชื่อน้อยที่สุดคือด้านสื่อสารมวลชน 100 คน
 
ส่วนบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่เข้ารับการเสนอชื่อในวันนี้ ( 29 ส.ค.) อาทิ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตนายทหารคนสนิทของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ส่งโดยสมาคมชาวสงขลาเข้าสรรหาด้านกฎหมาย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) บิดา น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร อดีตแกนนำ กปปส. ในนามสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอชื่อนายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เข้าสรรหาด้านการเมือง และเสนอชื่อนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าสรรหาด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มูลนิธิพัฒนางานอัยการเสนอชื่อนายประพันธ์ นัยโกวิท อดีต กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เข้าสรรหาด้านการเมือง สมาคมตลาดตราสารหนี้ เสนอชื่อนายพิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีต รมช.คลัง เข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ นิติบุคคลปาล์มพาวิลเลี่ยน คอนโด เสนอชื่อ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี เข้าสรรหาด้านสังคม สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเสนอชื่อ ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ เข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เสนอชื่อนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ 
 
มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เสนอชื่อนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานมูลนิธิ และนายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการอำนวยการ บมจ.ไทยออยล์ เข้าสรรหาด้านพลังงาน สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสนอชื่อนายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองประธาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัด (มหาชน) สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายวิจิตร เกตุแก้ว อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เสนอชื่อ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. เข้าสรรหาด้านพลังงาน สมาคมคนพิการคลองเตย เสนอชื่อ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านนโยบายพลังงาน เข้าสรรหาด้านพลังงาน 
 
มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน เสนอชื่อนายธัญญา ชุนชฎาธาร อดีตนักเคลื่อนไหว 14 ตุลา เข้าสรรหาด้านสื่อมวลชน สหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ เสนอชื่อนางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการบินไทย 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เสนอชื่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขา ปปง. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เสนอชื่อ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เสนอชื่อ น.ส.อารีวรรณ จตุทอง อดีตรองนางสาวไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอชื่อนายภิญโญ ทองชัย อดีตเลขาธิการ ป.ป.ท. สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอชื่อ นายอุดม เฟื่องฟุ้ง อดีตรองประธานศาลฎีกา
 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความฯ เข้าสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ อดีต ส.ว.เข้าสรรหาด้านปกครองท้องถิ่น สมาคมอีสานเพื่อการพัฒนา เสนอชื่อนายประเกียรติ นาสิมมา อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าสรรหาด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย เสนอชื่อนายสมศักดิ์ ชลาชล ช่างผมชื่อดัง เข้าสรรหาด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอชื่อนางตรึงใจ บูรณสมภพ อดีต ส.ว. มูลนิธิอร่าม โล่วีระ เสนอชื่อ นายเกียรติชัย พงษ์พานิช อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 50 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอชื่อ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าสรรหาด้านการเมือง
 
สมาคมทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ พล.อ.วัฒนา สรรพานิช อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสนอชื่อนายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าสรรหาด้านบริหารราชการแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอชื่อนายณรงค์ โชควัฒนา นักธุรกิจอิสระ เข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ พญ.พรพันธ์ บุญยรัตนพันธุ์ ส.ว.สรรหา เข้าสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เสนอชื่อ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 เสนอชื่อนายทวี สุรฤทธิกุล แนวร่วม กปปส. มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ เสนอชื่อนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว. เข้าสรรหาด้านสังคม
 
มูลนิธิวิภาวดี รังสิต เสนอชื่อ นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล อดีตนักร้อง เข้าสรรหาด้านอื่นๆ สถาบันนิติวิทยา เสนอชื่อ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 
ส่วนองค์กรนิติบุคคลภายใต้การนำของหลวงปู่พุทธะอิสระ ที่นำบุคคลมายื่นเสนอชื่อในวันนี้ ประกอบด้วย มูลนิธิวัดอ้อน้อย เสนอชื่อ นายมหัศจักร โสดี กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม อดีตแนวร่วม กปปส. เข้าสรรหาด้านอื่นๆ และนายมงคล นาฏกระสูตร เข้าสรรหาด้านการศึกษา มูลนิธิธรรมอิสระ เสนอชื่อนายปริญญา ศรีสุคนธ์ เข้าสรรหาด้านสังคม มูลนิธิอโรคยาศาลา เสนอชื่อนายวิวัฒน์ โลหิตหาญ เข้าสรรหาด้านการศึกษา และเสนอชื่อณัฐฐา หิรัญชุณหะ เข้าสรรหาด้านสื่อสารมวลชน 
 
ด้าน พญ.คุณหญิงพรทิพย์ ซึ่งมาสมัคร สปช .ด้านกฎหมายฯ เมื่อเวลา 16.20 น. กล่าวว่า ต้องการที่จะปฏิรูปกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ทั้งระบบ ให้เหมือนกับในต่างประเทศ เพราะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยตั้งแต่มีการก่อตั้งเมื่อปี 2545 ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีข้อเสนอปฏิรูป แต่ผ่านมา 10 ปีก็ยังไม่มีการปฏิรูป ทั้งนี้ อยากให้มีการปฏิรูปเพื่อให้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบุคคล และต้องมีหลักประกัน นอกจากนั้นก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับที่ยังล้าสมัยอยู่
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์