รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบาย 12 ก.ย.นี้

รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบาย 12 ก.ย.นี้ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โรดแมป คสช. ค่านิยม 12 ประการ นายกฯ มอบคำขวัญ ครม. ‘ทำก่อน ทำจริง ทำทันที หวังผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน’ เผยเตรียมถอด คสช.จากบอร์ดต่างๆ ส่งต่อรัฐบาลใหม่

9 ก.ย.2557 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกว่า รัฐบาลเตรียมจะแถลงนโยบาย 11 ข้อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เผยรับแผนมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยึดยุทธศาสตร์ตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรดแมป 3 ระยะ คสช. ค่านิยม 12 ประการ และความต้องการของประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าการประชุม ครม.วันนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแถลงนโยบายซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.นี้

นายวิษณุ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาปรับแก้ร่างแถลงนโยบายอย่างรอบคอบ โดยแผนดังกล่าวได้รับเรื่องมาจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีที่ปรึกษาช่วยพิจารณา จากทั้งสำนักงบประมาณ และส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ร่างนโยบายของรัฐบาลมีที่มาจาก 5 แหล่ง ต่างจากนโยบายที่ผ่านมาจากพรรคการเมือง ประกอบด้วย แหล่งที่ 1 ยึดยุทธศาสตร์ตามพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์นี้จะแทรกซึมไปในนโยบายทุกข้อ แหล่งที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน สะท้อนให้เห็นนโยบาย แหล่งที่ 3 มาจากแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแหล่งที่ 4 มาจากนโยบายของ คสช.ที่ประกอบด้วยโรดแมป 3 ระยะ ค่านิยม 12 ประการ และแหล่งที่ 5 ปัญหาของประเทศและความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รายงานผลการทำงาน 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อให้กับแต่ละกระทรวงรับผิดชอบต่อจาก คสช. ตลอดจนสั่งการให้สรุปเป็นผลงาน คสช.จัดทำรูปเล่มแจกจ่ายให้กับทุกกระทรวง

นายวิษณุกล่าวอีกว่า นโยบายที่แถลงจะครอบคลุมซึ่งภารกิจ 3 ข้อ ตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 คือ บริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยภารกิจแรกจะครอบคลุมปัญหาต่างๆ ของประเทศ 11 ด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การต่างประเทศ การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญให้กับรัฐบาล คือ “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที หวังผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน” และเน้นย้ำว่า “ทุกเรื่องต้องเป็นไปตามคำขวัญ”

นายวิษณุกล่าวถึงภารกิจที่ 2 ของรัฐบาลว่า จะให้ความสำคัญกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยให้ข้าราชการทุกฝ่าย ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับ สปช. จะไม่มีการแทรกแซง และจะเปิดเวทีการปฏิรูปให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน สปช.ให้ร่วมเป็นกรรมาธิการ คณะทำงาน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะให้ร่วมในเวทีแสดงความเห็น

สำหรับภารกิจที่ 3 เรื่องนโยบายสร้างความปรองดอง นายวิษณุ กล่าวว่า คสช.ได้มอบให้กองทัพ กระทรวงกลาโหม และศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว และรัฐบาลจะเร่งกำจัดความเหลื่อมล้ำ เรื่องรายได้ ความเป็นอยู่ ความยุติธรรม โดยไม่มีสองมาตรฐาน

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า รัฐบาลนี้จะทำงานโดยมีเงื่อนเวลา 1 ปี หรือบวกลบสำหรับการนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยใสสะอาดไม่มีคอร์รัปชั่น หรือแล้วแต่รัฐธรรมนูญจะเขียนเสร็จ โดยเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เป็นภาระของประชาชน เชื่อหากได้ปฏิรูประบบการทำงานของข้าราชการไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่น จะเป็นคำตอบของระบอบประชาธิปไตยในตัวเอง ส่วนปัญหาภาคใต้ รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญและไม่มีกำหนดเวลา และมีแผนระยะยาววางรากฐานไว้ให้รัฐบาลอื่นแก้ไขต่อ ส่วนนโยบายท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีได้เขียนไว้ในแผนว่าจะมีการพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ซึ่งอยู่ในหมวดของการท่องเที่ยว ไม่ใช่หมวดความมั่นคง โดยจะพิจารณาในบางพื้นที่

นอกจากนี้ นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดในที่ประชุม ครม. ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดต่างๆ  ที่เดิมมีหัวหน้าและรองหัวหน้า คสช.เป็นกรรมการ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มาเป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิในบางส่วนที่จำเป็น และเมื่อนายกรัฐมนตรีแบ่งภาระหน้าที่ชัดเจนและแถลงนโยบายต่อ สนช.แล้วจะเริ่มทำงานเต็มที่

ที่มา สำนักข่าวไทย 1, สำนักข่าวไทย 2
 

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์