Skip to main content
sharethis

"คืนความสุขให้คนในชาติ" กับหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี แจงนโยบาย 11 ด้าน รัฐบาลไม่ได้มาจากพรรคการเมือง จึงไม่ต้องหาเสียง ไม่ต้องการคะแนน เน้นปฏิรูปยั่งยืน เผยเห็นใจคนรายได้น้อย ถูกเอารัดเอาเปรียบ รายได้ไม่พอเลี้ยงลูกเมีย พอมีคนมายุแหย่ปลุกปั่นท่านก็หยุดตัวเองไม่ได้คล้อยตามเขาทำให้เกิดปัญหา วอนขอให้ตั้งสติ หาข้อมูล อย่าเชื่อใครคนใดคนหนึ่ง

หมายเหตุ: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 12 กันยายน  2557 เวลา 20.15 น. มีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ พบกันอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ผมอาจจะพบกับท่านในหลายบทบาทด้วยกัน ด้วยวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ รัฐบาลได้แถลงนโยบายให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็หมายความว่า รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ในเรื่องของทั้งการสั่งการ การลงนามเอกสาร การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี ก็มีความสบายใจที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และจารีตประเพณี คือการแถลงนโยบายรัฐบาล ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนทราบ หมายความว่าจากนี้พวกเราคณะรัฐมนตรีและประชาชนจะได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปด้วยกัน เพื่อความสุขของคนในชาติ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศได้ในทุกมิติ

สำหรับนโยบายรัฐบาลฉบับนี้ร่างขึ้นมาโดยใช้เงื่อนไขสำคัญคือการสานต่อการปฏิบัติงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ดำเนินการมาในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ มีความเดือดร้อนของประชาชนมากมาย ซึ่งมีทั้งได้แก้ไขแล้วและยังไม่ได้แก้ไข บางอย่างแก้ไขได้เป็นการเฉพาะหน้า ชั่วคราวยังไม่เกิดความยั่งยืน คงต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่ง

ช่วงต่อไปนี้เป็นระยะที่ 2 ของโรดแมป ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

รัฐบาลในวันนี้นั้น อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต่างจากรัฐบาลในอดีต คือมีหน้าที่ถึง 3 ประการด้วยกัน นอกจากการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังมีหน้าที่ในการปฏิรูป และการสร้างสภาวะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ควบคู่ไปด้วย

เรารู้ดีว่าเป็นงานที่ยาก มีทั้งวิกฤตและโอกาส แต่เราก็จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะถือเอาวิกฤตเหล่านั้นหรือปัญหาทุกอย่างเหล่านั้นให้เป็นโอกาส ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนที่ต้องทำให้ได้ด้วยระยะเวลาที่จำกัด

เราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่อยู่ไปวันๆ เพื่อรอการปฏิรูปหรือรอการเลือกตั้ง เราจะพยายามทำงานในลักษณะที่ทำก่อน ทำจริง ทำทันทีให้มีผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต  คำว่าอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่ปีต่อไปหรือรัฐบาลต่อไป แต่ต้องเป็นการปูรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งของการเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ได้กล่าวไว้ ช่วยกันเติม อิฐ หิน ปูน ทราย  เหล็ก จัดทำโครงสร้างให้เข้มแข็ง ไม่ล่มสลายลงอีกโดยเด็ดขาด พวกเราทุกคน คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเป็นสถาปนิก และก็มาช่วยก่อสร้างประเทศชาติกันใหม่ให้ถาวรและยั่งยืนตลอดไป ทุกคนมีความสุข

หากพวกเรา รัฐบาล หรือ คสช. ทำฝ่ายเดียว ผมว่าไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอน อยากให้คนไทยทุกคนคิดถึงเรื่องนี้ให้มาก แม้กระทั่งผู้ที่เห็นต่างก็ต้องมาดูว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรต่อไป โดยไม่ขัดแย้งกัน ไม่ก่อความรุนแรง หรือจะเอาชนะกันต่อไปอีก ด้วยข้อกฎหมาย ด้วยช่องว่างต่าง ๆ ที่มีอยู่ ใครจะผิดจะถูก ผมว่าให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั้นเขาทำหน้าที่ และต้องเข้มแข็ง เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ก็ไม่เลือกปฏิบัติ เรามีเวลาน้อย ขณะนี้ก็มีข่าวในเรื่องของการเริ่มมีการต่อต้านกันทั้งทางเปิดเผยบ้าง ลับบ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นตามลำดับ มีการกล่าวให้ร้ายกันทางโซเชียลมีเดียกันมากพอสมควร ผมอยากจะขอร้องช่วยกันลืมตาให้กว้าง ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ว่าเราแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร ต้องทำอย่างไรเพื่อร่วมกันทำให้ประเทศชาติไทยของเราเดินหน้าต่อไปให้ได้ หากทุกคนจะรออย่างเดียวว่าเมื่อไรเราจะยกเลิกกฎอัยการศึก ยกเลิกกฎหมายพิเศษ เพื่อจะได้มีการเคลื่อนไหวต่อไป ผมคิดว่าเราปฏิรูปไม่ได้แน่นอน เป็นหน้าที่ของผม ของคณะรัฐบาลที่จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง เราเข้าใจดีถึงปัญหาในเรื่องนี้ เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด ถ้าท่านคิดว่าอยากให้เราดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี ท่านก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการต่อต้าน หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้างความขัดแย้ง ถ้าท่านติเพื่อก่อ หรือว่าติดตามดูแลกำกับเสนอข้อเสนอแนะที่จำเป็นที่สำคัญ ผมรับได้ทุกเรื่อง แต่อย่าทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือนำปัญหาเก่า ๆ มาพูดกันใหม่อีก เรื่องเดิม ๆ ก็ต้องแก้กันไปด้วยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมไป เพราะฉะนั้นถ้าเรานำเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องเก่าทั้งหมดมาจับผิดจับถูกกันในวันนี้ ยังมาพูดให้ร้ายซึ่งกันและกัน โดยไม่ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเขาทำไปแล้ว เราทำงานไม่ได้หรอกครับ หรือทำได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ทุกคนก็จะออกมาต่อสู้กันอีก มีความขัดแย้งกันอีกแล้วประเทศชาติเราจะสงบสุขได้อย่างไร

สถานการณ์ในปัจจุบันตั้งแต่ 22 พฤษภาคม เป็นต้นมา วันนี้บ้านเมืองก็ดูมีความสุขดี เราจะกลับไปถึงเวลานั้นอีกหรืออย่างไร ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ กรณีผมเองก็มีการถูกบิดเบือนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีปลอมเอกสารหัว – ท้าย มีลายเซ็นผมเอง ข้อความภายในท่านก็คิดแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงวันนี้ธนาคารก็มาชี้แจงแล้วว่าผมไม่เคยมีบัญชีเงินฝากเหล่านั้น มีการบอกผมให้สั่งการให้ปกปิดเงินผมน้องชายผม สองหมื่นกว่าล้าน ผมคงไม่มีใครบ้าไปเป็นอย่างนั้น ทำอย่างนั้นคงไม่ใช่ ถ้าเรามีเงินขนาดนั้นจริง ก็ดีผมจะได้นำเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแม่พี่น้อง หรือสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์ เป็นประวัติศาสตร์ให้กับแผ่นดินนี้บ้าง ให้สมกับที่เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้ ใครรวยก็ต้องทำแบบนั้น เผอิญผมยังไม่รวยขนาดนั้น ธนาคารเองก็ทราบดี ตอนนี้ก็ทราบว่าธนาคารก็ออกมาชี้แจงแล้ว ช่วยกันดูด้วยว่าเรื่องต่าง ๆ พูดจริงบ้าง เท็จบ้างอะไรต่าง ๆ ผมคิดว่าผมเกรงว่าบางคนก็จะเชื่อ ถ้าผมไม่พูดเลยก็เป็นอย่างนี้ไปตลอด

ในเรื่องของการทำงานนั้น เราเป็นทหาร เราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพ เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ทำอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพนับถือ ไม่เช่นนั้นปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถืออาวุธเป็นจำนวนมากไม่ได้จนถึงวันนี้ เพราะฉะนั้นผมเคยบอกแล้วว่า เราจะต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครอง ย่อมเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของทุก ๆ คนในกองทัพ

อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการเขียนข้อความเท็จ โจมตี คสช. โจมตีผมหรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม  วันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมมาได้ ก็สอบถามว่าทำไมถึงโพสต์ข้อความอย่างนั้น ให้ร้ายคน สร้างความรุนแรง และหยาบคายบ้างอะไรบ้าง เขาตอบว่า สนุกดี ทำแล้วสนุก ผมก็สงสัยว่าทำไมประเทศเราถึงมีคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก มีมากพอสมควร เขียนแล้วก็โพสต์ข้อความอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นพระเอก เป็นฮีโร่ ผมเข้าใจว่าอาจจะป่วยทางจิตคนเหล่านี้ เขียนให้คนทะเลาะเบาะแว้งกัน เขียนโดยไม่มีข้อเท็จจริง เขียนโดยที่จับต้นชนปลายมาแล้วนำมาต่อกัน ทำนองนี้บ้านเมืองก็ไม่น่าจะดี เพราะฉะนั้นก็อย่าไปช่วยกันโพสต์ต่อไปเลย ท่านอ่านดูท่านก็น่าจะรู้นะ ว่าข้อความเหล่านี้เป็นไปได้หรือ เชื่อได้หรือเปล่า ถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ที่ คสช. หรือที่รัฐบาล แม้กระทั่งที่ผมเอง ก็ส่งข้อความอะไรถามมาก็ได้ พอจับได้ พอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายก็อ้างว่าถูกทำร้าย อย่างบ้างคนก็ไปเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศ ไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่ ถ้าหากท่านคิดว่าท่านถูก ท่านไม่ได้ผิดอะไร ท่านกลับมาสิครับ แล้วท่านจะให้ผมส่งไปให้เจ้าหน้าที่อะไรที่ท่านไว้วางใจไปดูแลท่าน แล้วก็ต่อสู้กันในศาล ด้วยกระบวนการยุติธรรมตัดสิน น่าจะดีกว่าถ้าท่านไม่ไว้วางใจเรา ไม่ไว้ใจทหาร ผมให้โอกาสทุกท่านเลย อย่าไปพูดกันในทางลับ ในต่างประเทศ หรือประชุมสร้างความวุ่นวายต่าง ๆ เหล่านี้ ผมเห็นว่ายังมีการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้อยู่ เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจ เห็นใจพวกเราด้วยในการที่จะปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหาย อย่านำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดี ไม่จริง ไปเล่าให้ชาวต่างประเทศเขาฟัง น่าอับอายเขา วันนี้เราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลย อยากให้คนไทยทั้งประเทศอย่าไปร่วมมือ และก็ร่วมกันต่อต้านเขาด้วย อันที่จริงแล้วก็อยากจะให้ไม่สนใจดีกว่า อย่าไปสนใจคนเหล่านี้เลย ถ้าเราสนใจถ้าเราโพสต์กันต่อ ก็เป็นเรื่องเป็นราว สื่อก็จำเป็นต้องมาแพร่กันอีก พอแพร่กันไปแพร่กันมาก็ทะเลาะกันไปอีก เพราะฉะนั้นแทนที่ประเทศชาติจะสงบ ประชาชนจะมีความสุข เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้ ก็จะกลับไปอย่างเดิมอีก และเราจะได้นำพาการปฏิรูปไปสู่การเลือกตั้งให้ได้โดยเร็ว ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่ ไม่ร่วมมือกัน แล้วเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นกันได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงคราม พฤติกรรมทั้งการยิงเอ็ม79 การยิงเอ็ม 16 ขว้างระเบิดทั้งในปี 2553  และ ปี 2556 และ 2557 นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจับกุมได้หลายคน จากการสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวน มีความก้าวหน้าไปมากมาย ถ้าผมกล่าวว่ามีใครบ้างที่สนับสนุนทั้งอาวุธ เงินทอง ทุกท่านอาจจะตกใจ ก็ได้ วันนี้ผมยังไม่พูดให้เป็นเรื่องที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการยุติธรรม สอบสวนสืบสวนให้ชัดเจน ให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรม เราคงไม่ไปยัดข้อหาให้ หรือไปสร้างพยานเท็จพยานเทียม เพราะฉะนั้นหลายคนเกี่ยวข้องก็หนีไปต่างประเทศหมด ที่มีรายชื่อต่าง ๆ เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้อง ท่านก็กลับมา เพราะจะมีการโยงใยไปถึงหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งบุคคล ทั้งกลุ่ม ทั้งผู้ให้การสนับสนุน เตรียมตัวไว้ ถ้าใครคิดว่าไม่ผิด ถ้าใครคิดว่า ไม่ผิดแล้วเมื่อมีพยานหลักฐานพร้อมนั้น ท่านสู้คดีไม่ได้ ท่านต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับ มอบตัวเถอะครับ เผื่อจะได้ความกรุณาจากศาลบ้าง

ในเรื่องของนโยบายรัฐบาล หลักการสำคัญก็คือ เราได้ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจทั้งคน เข้าใจทั้งพื้นที่ เข้าใจถึงปัญหาถึงจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ และอีกอันคือใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทาง โดยนำสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมด ความล้าสมัย ไม่เป็นสากล หรือการทำให้ประชาชนมีความยากลำบาก ไม่เท่าเทียม เหลื่อมล้ำมาเป็นเวลานานนั้น  มาพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยอะไรที่เร่งด่วนมาก ๆ เราก็ทำทันที อะไรที่ต้องใช้เวลาแก้ไขเกี่ยวข้องมากก็ปานกลาง 1 ปี ยั่งยืนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อ ๆ ไปที่จะต้องทำงานอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนั้นเราพยายามจะทำให้มีการต่อเนื่อง หลายคนก็เป็นห่วงว่าทำจบหรือไม่ เรื่องเป็นร้อย ๆ เรื่อง ก็ทำอย่างนี้แบ่งทุกกลุ่มปัญหามาเป็นระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว ยั่งยืน เพราะฉะนั้น แผนต่าง ๆ นั้น ที่เรานำมาใช้ด้วย ในการจัดทำนโยบายครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วย แผนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา อื่น ๆ ของที่มีมาแล้ว เราได้มีการ เรื่องของการทำนโยบายทั้งหมด 11 ด้าน ครอบคลุมทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ต่างประเทศ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ อีก

ปัญหาที่ผ่านมานั้น ผมเรียนว่า นโยบายรัฐบาลมักจะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือ อ่านดูแล้วเพลิดเพลินเข้าใจ แล้วถึงเวลาปฏิบัตินำไปปฏิบัติไม่ได้ นำไปขับเคลื่อนไม่ได้ เพราะอะไร เพราะไม่ชัดเจนและก็ไม่ถูกนำมาใช้  ทำให้เกิดความไม่เป็นประสิทธิภาพ ไม่มีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร พอมีอยู่บ้างนะครับ สิ่งที่ผมดูว่าเป็นปัญหาหลักก็คือขาดความมีเอกภาพของหน่วยงาน การประสานงาน และการบูรณาการ 2 อันนี้คนละคำกัน ทำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ไม่ต่อเนื่องและเราไม่รู้อนาคตของเราของประชาชนของประเทศชาติ ไม่รู้อนาคตนะครับ

วันนี้เราได้พยายามกำหนดนโยบาย และแบ่งมอบงานให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อนชัดเจน อะไรที่เป็นงบฟังก์ชั่น งบบูรณาการ งบลงทุน งบบุคลากร งบบริหารจัดการ ใครจะรับผิดชอบ หลัก  รอง  หรือเสริม ในงานกลุ่มเดียวกัน  ซึ่งน่าจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีมาตรฐาน มีมาตรการตรวจสอบความโปร่งใส ทั้งในระดับนโยบาย  ระดับนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกันทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนทราบได้ว่าใน 5 ปีหรือ 10 ปี ข้างหน้าของเรานั้น ท้องถิ่นของเรา บ้านเมืองของเรานั้น จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง  จะพัฒนากันไปอย่างไร  ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้ง ลดการต่อต้าน ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนทุกคนต้องรู้อนาคตของบ้านเมือง สนใจเอาใจใส่อย่ามองเฉพาะเรื่องครอบครัวตัวเองอย่างเดียว ต้องมองว่าบ้านเมืองเราจะไปอย่างไรและก็เราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูก บางคนอาจจะต้องเสียสละบ้าง บางคนอาจจะต้องได้ คนได้ก็คือคนที่ยากจนก่อน  คนที่เสียสละคือคนรวย อาจต้องเสียสละผลประโยชน์บ้าง  เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ลดความเหลื่อมล้ำ

การบริหารราชการจะเป็นไปตามนโยบายนี้เป็นหลัก  ผมได้กำหนดให้ทุกภาคส่วน ทุกส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณในทุกไตรมาส ทั้งนี้ จะต้องมีผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ งานใดทำก่อน ทำเลย ต้องจัดลำดับความเร่งด่วน ด้วยการวางแผนที่ดี ประชาชนได้รับประโยชน์เร็ว ไม่ต้องรอใกล้สิ้นปีงบประมาณถึงจะมาเร่งกันทำ

วันนี้ รัฐบาลเราไม่ได้มาจากพรรคการเมือง ไม่ต้องหาเสียง ไม่ต้องมีเสียงข้างมาก ไม่ต้องรักษาฐานเสียง ไม่ต้องการคะแนนนิยม เพียงแต่ต้องการแก้ปัญหาและปฏิรูปอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่ของง่าย เราไม่ใช่พรรคการเมือง เพราะฉะนั้น เราก็คงไม่ต้องไปทำโครงการประชานิยมหรือทำในเรื่องของทำอย่างไร ให้คนรักเรามาก ๆ ไม่ใช่ เราจะแก้ปัญหาให้เขา ปัญหาเกิดมามากกว่า 10 ปี ไม่ได้เกิดมาหลังการควบคุมอำนาจ 22 พฤษภาคม  ดังนั้น ต้องร่วมกันคิด ร่วมมือ ช่วยกันทำ แม้กระทั่งใครขัดแย้งกันมาตลอดก็ต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยผมถือว่า ท่านก็ไม่ได้รักคนไทยจริง ๆ ถ้ารักคนไทยจริง ๆ ต้องช่วยเราตอนนี้นะครับ เรื่องอื่น ๆ ท่านก็ไปต่อสู้กันทางกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกัน

ผมเห็นใจ คนมีรายได้น้อยจริง ๆ ก็มีลักษณะการถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำจนท่านก็เครียด รายได้ไม่พอเลี้ยงลูกเมีย ครอบครัวทนไม่ได้  พอมีคนมายุแหย่ ปลุกปั่นท่านก็หยุดตัวเองไม่ได้ก็คล้อยตามเขาไป แล้วก็ทำให้เกิดปัญหา ท่านต้องตั้งสติใหม่นะครับ หารือ พูดคุย อดทน ถ้าใครเขามาบอกอะไรก็เชื่อหรือไม่เชื่อ ท่านหาข้อมูลก่อน อย่าไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งพูด แล้วเสร็จแล้วก็วุ่นวาย ท่านก็รวมกลุ่มขึ้นมา ท่านก็มาเดินขบวนท่านก็มาต่อต้าน ท่านก็มาอะไรต่าง ๆ ซึ่งผมว่ามีสาเหตุทั้งสิ้นและตอบได้ โดยเฉพาะช่วงนี้เราตอบท่านได้ทุกเรื่อง แต่ขอให้ท่านพยายามอดทนฟังข้อเท็จจริงก่อนแต่ท่านจะให้เราช่วยอะไรก็ว่ามาอีกที ถ้าท่านไม่ฟังท่านจะเอาแต่ที่ท่านเรียกร้อง ก็ยากที่เราจะสามารถทำตามใจให้ท่านได้ เพราะว่า งบประมาณเราก็มีจำกัด อย่างที่เคยเรียนไปหลายครั้งแล้ว เพราะฉะนั้น ผมไม่อยากให้พวกเราต้องบังคับใช้กฎหมายกับท่านตลอดเวลา เราก็เข้าใจดีถึงสิทธิมนุษยชน เข้าใจถึงโลกสากล เห็นใจเราบ้างเถอะครับ หน้าที่เราจะต้องเป็นรัฐบาลและก็ทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศ เพราะฉะนั้น ถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการต่อต้าน มีการที่ไม่ถูกต้อง ผมใช้คำว่าไม่ถูกต้องดีกว่า ท่านคิดว่าท่านถูกแต่ไม่ถูกในทำนองคลองธรรม ไม่ถูกในกฎหมาย ระเบียบของสังคม อย่าทำลายพวกเราเลยนะครับ อย่าทำลายความตั้งใจของพวกเราเลย เราไม่ได้ต้องการอำนาจ ไม่ต้องการผลประโยชน์ ท่านก็ทราบดีว่า การทำงานนั้นมีหลายระดับ หลายหน่วยงาน โอกาสที่คนเลว ๆ ก็ยังมีอยู่ ที่แอบซ่อนปิดบัง ก็ต้องใช้เวลา และร่วมกันตรวจสอบด้วยกฎหมาย พร้อมกับการเดินหน้าประเทศไปด้วย อย่าให้ประเทศต้องหยุดเลย

ถ้าเราต่อสู้กันเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ประเทศหยุดไปด้วย ทุกอย่างก็เดือดร้อนไปหมด ประชาชนเดือดร้อน บ้านเมืองเสียหาย เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปดำเนินการเพื่อใคร คนใดคนหนึ่งหรือไม่กี่คนนี้ จะทำให้เกิดปัญหากับประเทศชาติ  อย่างที่เคยเกิดมาแล้วจะผิดจะถูกไปว่ากันมาอีกที ส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าไม่ชอบทำให้เวลาเขาทำงาน ฝ่ายกฎหมายเขาต้องทำงาน เขาต้องรัดกุม มีหลักฐานอะไรต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ทั้งเอกสาร ทั้งพยาน ทั้งการตรวจสอบหลายคณะ ถ้าทำชัดเจนแล้วก็จะบิดพลิ้วกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตำหนิกันไปมาเลย ให้เวลา ให้กำลังใจกัน ท่านจะรู้เองว่า ถ้าท่านต้องมาทำตรงนี้ท่านจะรู้ว่าไม่ง่ายนักหรอกนะครับที่จะทำให้ถูกอกถูกใจคนทุกคน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายกฎหมาย ทำนองนี้ไม่สามารถจะทำให้ถูกใจทุกคนได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง กฎหมายนี้ มีไว้สำหรับตัดสินคนถูกผิด เพราะฉะนั้นให้เวลาเขาในการทำงานให้เกิดความยุติธรรม ไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไปในอนาคต ถ้าใครผิดก็ต้องผิดอยู่ดี ถ้าพยานครบ หลักฐานครบ ก็ต้องผิด หนีไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีความสุข ต้องถูกดำเนินคดีและหาความสุขไม่ได้หรอกนะครับ ร้อนรน และเราทำไมจะต้องไปเจ็บร้อนแทนคนอื่นเขาด้วย ถ้าเขาไม่ผิดก็ดีใจกับเขา ถ้าเขาผิดก็ต้องถูกลงโทษให้กระบวนการยุติธรรม กฎหมายดำเนินการให้รอบคอบจะดีกว่า อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวกันเวลานี้เลย ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีคนที่กล้าทำผิดน้อยลง เขาคงไม่เสี่ยง เพราะเราได้ประกาศนโยบายของรัฐบาล ของ คสช. ไปแล้ว เราจะไม่ช่วยเหลือคนผิด เพราะฉะนั้น หากประชาชนไม่กดดัน ก็จะไม่เกิดปัญหาในการทำงาน อย่าเร่งรีบจนเกินไป เพราะฉะนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเป็นเหยื่อ ส่วนใหญ่ก็จะถูกดำเนินคดีเห็นมีคดีมากมาย บางทีก็ว่าเป็นคดีการเมือง บางอย่างก็เป็นคดีอาญา เพราะฉะนั้น คนจนเท่านั้นที่จะไม่มีกำลังสติปัญญาพอที่จะไปต่อสู้กับกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นอย่าเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาเลย เราจะดูแลให้ดีที่สุด ไม่มีคดีก็ดีกันอยู่แล้ว หาเงินหาทองก็ยังไม่พอใช้อยู่แล้ว

วันนี้ทุกคนก็หาเงินตัวเป็นเกลียวและถ้าหากมีคดีขึ้นมา ถูกจับกุมมา ผิดกฎอัยการศึกบ้าง อะไรบ้าง ลูกเมียก็เดือดร้อนแล้วจะทำอย่างไร ใครจะไปเลี้ยงดูเขา คิดถึงเขาบ้าง อย่าคิดว่าทำอย่างนี้แล้วถูกต้องใช่แล้ว ไม่ใช่ทั้งนั้น บางอย่างก็ใช่ บางอย่างก็ไม่ใช่ บางอย่างก็มีการปลุกระดมทำนองนี้ เพราะฉะนั้น ผมอยากให้ทุกคนคิด มีสติให้กับครอบครัวที่เป็นที่รักของทุกท่านทุกคน วันนี้ประเทศเรานั้น ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้มแข็งขึ้นมากแล้วครับ มีผลงานมากมายไม่อย่างนั้นเราคงขับเคลื่อนประเทศมาไม่ได้ถึง 4 เดือน ทั้งข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ขอไปทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างใน 4 เดือน

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานขององค์กรเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ หลายคนบอกว่าจะเป็นได้ไหม ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้น ผมว่าถ้าเราช่วยกันต้องได้ น่าชื่นใจในการตื่นตัวของประชาชน ที่ผ่านมาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกคนทราบดีว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เกิดความแตกแยกของคนในชาติ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นของต่างประเทศ รัฐบาลจึงถือเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ทั้งเร่งด่วนระยะสั้น ระยะกลาง ยั่งยืน แต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวัง  ในการสอบตรวจต้องมีการใช้กฎหมายที่ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรม เสมอภาค อย่าใช้อารมณ์ หรือความเกลียดชังมาเป็นตัวตัดสินไว้ก่อน ถ้าท่านใช้อารมณ์ ใช้ความเกลียดชังมาตัดสินไว้ก่อน กฎหมายเดินตามไม่ได้ เดินตามมาต้องเข้าทางนี้ ใครผิดใครถูกก็เข้าอีกข้างหนึ่ง ลำบากนะครับให้กฎหมายเขาว่าดีกว่า อะไรที่ไม่ใช่เรื่องเราก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เสร็จแล้วก็จบก็คอยดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไป ก็ตรวจสอบเขาได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทำเรื่องกฎหมายให้ทั่วถึง ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ ทุกระบบ เรื่องใดเกิดแล้ว ก็สอบสวนให้รอบคอบ เรื่องใดยังไม่เกิด ก็ต้องป้องปราม ป้องกันไว้ก่อน อย่าไปตัดสินกันเอง ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีกฎหมาย กลับไปสู่อดีตหลายร้อยปีมาแล้ว ใช้อาวุธ ตั้งกลุ่ม ตั้งแก๊งกัน ต่อสู้ฆ่าฟันกันมา เพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยของเรา ต่างชาติมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วทุก ท่านกรุณาไปดูข่าวต่างชาติ ท่านจะเห็นว่าบ้านเมืองหลาย ๆ ประเทศที่เคยเจริญสวยงาม ก้าวหน้า ต้องพังทลายเพราะการต่อสู้ของประชาชน คนในชาติ เราอย่าไปทำเลย เราไม่มีอะไรที่มันถึงขนาดนั้น ฉะนั้นจำคำผมไว้ให้ดี อย่าตำหนิ ติเตียนกันมากนักเลย การกดดันมาก ๆ นั้น ทำให้คนทำงานไม่เป็นอิสระ ภายใต้ความกดดันนี้ ผมเองก็ยังกดดันตัวเองเลย เพราะจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาด เราต้องพยายามตั้งสติ อดทน อดกลั้น ถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันไม่ดีกว่าหรือครับ

ในเรื่องของภาพรวมทางเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ ปัญหาปากท้องประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วง คสช. ด้วย ได้มีการแก้ปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมาตามลำดับ วันพุธที่ผ่านมานั้น ได้เชิญหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ นักวิชาการ มาร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งเป็นการหารือลงลึกในรายละเอียดของตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ก็ยังพบว่า ภาพรวมของความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทย ยังคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ขีดความสามารถในการแข่งขัน สถานการณ์การสู้รบของต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้นั้น ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักลงทุน การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการขั้นตอนให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน การบริหารจัดการการเกษตรที่ทันสมัย ทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น  อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะช่วงต้นนี้ อาจส่งผลดีต่อประชาชน ผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่ม ยังมีประชาชนที่มีรายได้น้อยอีกจำนวนมากในท้องถิ่น ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ยังมีปัญหาอยู่ ที่ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้น ยังไม่ส่งผลต่อเขาเหล่านั้นมากนัก ผมจึงมีความห่วงใยต่อประชาชนกลุ่มดังกล่าว ทุกคนต้องช่วยกันหามาตรการเร่งรัด ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อให้เม็ดเงินได้มีการกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้ว ก็ได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลาง ได้ช่วยกันจัดทำมาตรการ ในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น ในภูมิภาคเหล่านั้น   โดยให้พิจารณานำเงินงบประมาณที่ตกค้างต่าง ๆ เช่น งบเหลื่อมปี งบของ อปท. งบโครงการไทยเข้มแข็ง มาจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนทุกกลุ่มทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด

สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งร่วมกันทำมาโดยตลอดนั้น ขอขอบคุณและชื่นชม ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ประชาชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกันจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้อำนวยความสะดวก บริการประชาชนมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ ทั้งการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ ลดขั้นตอน ให้ความรู้ ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกร อำเภอบางปลาม้า ยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าว 70 ล้านบาท ก็ได้ประสาน เชิญเอกชน ผู้ประกอบการมาหารือแนวทางในการแก้ไข ซึ่งผลการดำเนินการ เกษตรกรได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อย กรณีประชาชน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเดือดร้อน ไฟฟ้าไม่เพียงพอยังไม่ได้ติดตั้งก็ได้เร่งประสานการไฟฟ้าอำเภอดอนเจดีย์ผลการดำเนินการ การไฟฟ้าจัดสรรงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อย คาดจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายนนี้ กรณีปัญหาแย่งชิงน้ำทางการเกษตรในพื้นที่ ตำบลห้วยชัย อำเภออินทร์บุรี การเปิด - ปิดประตูน้ำไม่เป็นเวลา มีกลุ่มนายทุนครอบครองกุญแจ ผลการดำเนินการหน่วยงานราชการได้เข้าไกล่เกลี่ย ตัดสิน จัดสรรแหล่งน้ำให้เท่าเทียมกันเป็นที่เรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ กรณีการก่อสร้างสะพานอุตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความล่าช้า ผลการดำเนินการข้าราชการและประชาชน รวมทั้งทหารช่างได้เข้าแก้ไขแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

4 เดือนที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ 8,880 ปัญหา นี่คนละส่วนกันกับที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวมมา ได้แก้ไขในพื้นที่ไปแล้ว 7,420 ปัญหา แล้วส่งต่อให้ศูนย์ดำรงธรรม 1,460 ปัญหา ก็ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเดินทางเข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือที่อื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ ผมทราบว่าในบางอำเภอ บางจังหวัด เอกชนได้ให้การสนับสนุน ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เช่น ห้างโลตัส จังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ หากเป็นไปได้ พื้นที่หรืออาคารของศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์อะไรต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้ ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีความสะดวกสบายต่อประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

เรื่องการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ล่าสุดได้ให้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ไปเข้าหารือกับ เลขาฯ สมช. ของมาเลเซีย เพื่อยืนยันเป็นทางการว่า ไทยจะเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป โดยให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดิม รัฐบาลกับ คสช. ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่คงต้องด้วยความระมัดระวัง

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้ ด้วยความห่วงใย ผมได้สั่งการ ให้แม่ทัพภาคต่าง ๆ ประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ช่วยกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นระยะ ๆ  อย่างไรก็ตามในสิ้นเดือนกันยายนนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ก็กำลังที่จะเสนอแผน และงานโครงการ งบประมาณที่จะดำเนินการในระยะที่ 1 ให้ได้โดยเร็ว ทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยระบบต่าง ๆ ที่มีปัญหาอยู่ให้ได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุ เพื่อจะมีการบูรณาการ บริหารจัดการน้ำที่ดี ซึ่งต่อไปจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

เรื่องการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สรุปยอดรวมคือ 7,362 คน โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครเสนอชื่อมากที่สุด 133 คน สำหรับการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มีสมัครด้านการปฏิรูปการศึกษามากที่สุด 777 คน น้อยที่สุดคือ ด้านสื่อมวลชน 194 คน หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการคัดสรร ขอให้รอฟังการคัดสรรอีกครั้งหนึ่ง ที่เหลือก็ช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นพวก ในการที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม ผมคิดว่าทุกคนนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมาก ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครทั้งหมด ทั้ง 7,000 – 8,000 คน อย่างไรก็ตาม เราจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุด ด้วยความรอบคอบ ให้ได้ผู้ที่มีความชำนาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และผู้อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วย ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่ม แล้วก็ทุกภาคพยายามจะให้ครบ ให้การปฏิรูปเดินหน้าต่อไปได้ และเกิดประโยชน์ ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

สุดท้ายพวกเราทุกคน ก็คงต้องกล่าวคำว่าคิดถึง และห่วงใย ประชาชนทุกคนเหมือนเดิม เพราะปัญหาทุกอย่างยังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด บางอย่างแค่ทุเลา บางอย่างอยู่ในขั้นตอน ผมคิดว่า ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป บรรดารัฐมนตรีทุกคน คณะรัฐมนตรีก็จะเริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ก็จะนำแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เริ่มต้นไว้แล้ว อะไรที่ดีของ คสช. ก็จะทำต่อเนื่อง อะไรที่จะต้องปรับปรุงก็มาปรับปรุงหารือกันใน ครม. และหาทางจัดสรรปรับเปลี่ยนงบประมาณต่าง ๆ ให้เหมาะสม เป็นการคิดร่วมกันของรัฐมนตรี ของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด แต่ทั้งหมดนั้น ผมเรียนว่านำมาจากพี่น้องทั้งสิ้น นำมาจากปัญหา นำมาจากสิ่งที่ทำให้ประชาชนนั้น ยังมีความเดือดร้อน ยังไม่มีความสุข ยังมีช่องว่างของคุณภาพชีวิตอยู่มากมาย เราจะพยายามค่อย ๆ ทำให้ได้ อย่าคิดว่าเรามาแล้วไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่ได้ ทุกอย่างที่ผ่านมาในห้วง 4 เดือนนั้น บริหารราชการปกติมาตลอด โดย คสช. ทำงานโดยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฟังความคิดเห็นจากประชาชน บางอย่างก็เป็นคำแนะนำมาจากที่ปรึกษา มาจากภายใน ภายนอก ฟังทุกวันถึงทำงานมาได้ถึงวันนี้ เราจะส่งที่ทำวันนั้น ส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป ขอให้ทุกคนได้ร่วมกับพวกเราในการคาดหวังที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ขอบพระคุณนะครับ ขอเวลาให้พวกเราหน่อย ขอบคุณ สวัสดี

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net