อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ แจง ทหารจะจับเยาวชน ต้องมีหมายจับ แม้อยู่ใต้อัยการศึก

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน ส่งสารแจ้งแนวปฏิบัติผู้พิพากษาศาลเยาวชน ชี้แม้ใต้กฎอัยการศึก หากทหารจะจับกุมเด็กหรือเยาวชนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 66 มิฉะนั้น จะเป็นการจับโดยมิชอบ


ที่มา http://www.jvnc.coj.go.th/userfiles/file/Boss46.PDF

15 ก.ย.2557 เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เผยแพร่สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46 ของ สุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงวันที่ 11 ก.ย.2557  ถึงผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

เนื้อความในสารอธิบดี ระบุว่า "ตามที่กองทัพบกได้ออกประกาศกองทัพบกฉบับที่ 1/2557 เรื่องประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 3 นาฬิกาเป็นต้นไป ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มที่จะตรวจค้นได้ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 8 โดยไม่ต้องมีหมายค้น นั้น

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอเรียนชี้แจงว่า อำนาจการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยไม่มีหมายค้นตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 8 เป็นอำนาจพิเศษไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ไม่ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจับกุมเด็กหรือเยาวชนได้ แม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะมีอำนาจตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่การที่จะทำการจับกุมเด็กหรือเยาวชนได้ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 66 คือ ห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด เว้นแต่เด็กนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีหมายจับหรือคำสั่งของศาล ส่วนการจับกุมเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดต้องยึดถือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับเยาวชนโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลไม่ได้ เว้นแต่

(1) เยาวชนนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า
(2) เมื่อพบเยาวชนโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับเยาวชนตามมาตรา 66(2) ได้ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้
(4) เป็นการจับเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว

ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตรวจค้นสถานที่ใด หากจะจับกุมเด็กหรือเยาวชนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 66 มิฉะนั้น จะเป็นการจับโดยมิชอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป"

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์