เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือเรียกร้องรัฐบาลยุติเขื่อนขนาดใหญ่

คปน. ออกแถลงการณ์เรียกร้อง คสช. และรัฐบาลหยุดโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน และเสนอเร่งด่วนให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นในการจัดการเขื่อนแม่สรวย ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดการน้ำที่ดำเนินการไปแล้ว และสนับสนุนการจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา ภายหลังการระดมความคิดเห็นในเวที "ภาคประชาชนกับการปฏิรูปการจัดการน้ำประเทศไทย" ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสนอเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ต่อมา "เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ" หรือ คปน. ได้เผยแพร่แถลงการณ์ "หยุดยัดเยียดโครงการสร้างเขื่อนในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" โดยทางกลุ่มจะยื่นแถลงการณ์เสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

000

แถลงการณ์
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.)
“หยุดยัดเยียดโครงการสร้างเขื่อนในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557 ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง โดยมีกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ เป็นกองเลขานุการจัดงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และสรุปรายงาน

ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง (แก่งเสือเต้น) โครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม โครงการสร้างเขื่อนแม่ขาน โครงการสร้างเขื่อนห้วยตั้ง โครงการสร้างเขื่อนโป่งอาง และโครงการสร้างเขื่อนคลองชมภู ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังปัญหาลุ่มน้ำฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก และได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนให้กับตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมกับข้อเสนอในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

ในข้อสรุปจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตัวแทนแต่ละลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง ต่างมีข้อเสนอและเห็นด้วยกับการจัดการน้ำขนาดเล็กที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบภูมินิเวศวัฒนธรรม และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามข้อเสนอจากเวทีดังกล่าว ซึ่งเป็นมติของตัวแทนแต่ละลุ่มน้ำ ไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่ควรจะเป็น แต่คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลับรับฟังข้อเสนอของกรมชลประทานในฐานะเลขานุการฯ และมูลนิธิอุทกพัฒน์เป็นหลัก

ดังนั้นทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ มีข้อเรียกร้องต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐบาลยุติการจัดงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ที่ดำเนินงานโดยกรมชลประทาน
2. ให้รัฐบาลถอดถอนแผนโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ออกจากแผนพัฒนาการชลประทานในกรอบ 60 ล้านไร่ ที่ดำเนินงานโดยกรมชลประทาน
3. ให้รัฐบาลมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานที่ผ่านมา ว่ามีการใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ และผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาผลกระทบได้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประเทศชาติ
4. เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ มีข้อเสนอเร่งด่วนในกรณีเขื่อนแม่สรวยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยให้มีการเก็บกักน้ำไม่เกินร้อยละ 60 และให้ยุติการใช้เขื่อนชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี โดยจัดเวทีให้ประชาชนในอำเภอแม่สรวยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการเขื่อนแม่สรวย ในอันที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนและชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่สรวย
5.ขอให้รัฐบาลตรวจสอบปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการบริหารการจัดการน้ำที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนรูปธรรมการจัดการน้ำตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยจิตคารวะ
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.)
15 กันยายน 2557
ที่ห้องประชุมชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์