เสนอ คสช.ยกเลิกแร่ใยหิน หลังกระทรวงอุตฯ ซื้อเวลาอีก 5 ปี

โดยที่ปรากฏเป็นข่าวว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอแผนการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน  แต่ยืดเวลาออกไปอีกห้าปี เครือข่ายเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย T-BAN ซึ่งได้ติดตามการเรื่องการยกเลิกแร่ใยหินมาโดยตลอด ได้แสดงความไม่เห็นด้วยและเสนอให้ คสช ทำการยกเลิกทันที ทั้งนี้ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนรับข้อเสนอยืดการเลิกเป็นห้าปี พร้อมนำเสนอข้อมูลวิชาการและจัดฉายภาพยนต์ มหาภัยใยหิน แอสเบสตอส คดีความที่สะเทือนขวัญจากความตายของประชาชนในยุโรป ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่โรงภาพยนต์ ลิโด้

นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวว่า  ตามที่  นายพสุ  โลหารชุน อธีบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ให้ยกเลิกใยหินในผลิตภัณฑ์ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายใน 2 ปีและยกเลิกในผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรค คลัช ท่อซีเมนต์ ในระยะเวลาถึง 5 ปี นั้น ทำให้ภาคประชาชนรู้สึกหมดหวังที่กระทรวงอุตสาหกรรมยังซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำมาหากินบนความเจ็บป่วยและความตายของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคต่อไปอีกห้าปี โดยขาดสำนึกรับผิดชอบต่อพิษภัยที่เกิดขึ้น

เครือข่าย T-BAN ขอแถลงการณ์ต่อสาธารณะยืนยันให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินภายในปี 2557 และยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีใยหินภายในปี 2558 

นางสาว แววดาว มูลนิธิผู้บริโภคกล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 ให้ยกเลิกการใช้ใยหินเป็นเวลากว่าสามปีแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดใดให้มีผลทางปฏิบัติ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะที่ข้อสรุปของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ได้แสดงเจตนารมย์ปกป้องสุขภาพประชาชน โดยต้องการให้มีการยกเลิกใยหินโดยเร็วที่สุด เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงยื้อเวลาต่อไป เครือข่าย T-BAN จะรณรงค์คัดค้านกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถึงที่สุด ขอเรียกร้องต่อ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) ให้มีการปกป้องอันตรายที่เกิดจากใยหินและคืนความสุขให้ประชาชนตามเจตนารมย์ ของ คสช.โดยทำการยกเลิกทันที

รศ.ดร.พญ. พิชญา พรรคทองสุข  ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ และ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการยกเลิกใยหิน ซึ่ง ประกอบด้วย คณาจารย์จาก ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.พะเยาว์ ม ขอนแก่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒน์ และ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก สรุปว่าทางเดียวที่จะขจัดโรคที่มาจากใยหินได้ คือ การยกเลิกการใช้ทุกชนิด สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และ ตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการยกเลิกการใช้ใยหินโดยไม่ต้องรอถึงห้าปี ขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนรับข้อเสนอยืดการเลิกเป็นห้าปี ทั้งนี้จะร่วมกับเครือข่าย ทีแบนด์ สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน เพื่อรับมือภัยใยหิน โดย นำเสนอข้อมูลวิชาการและจัดฉายภาพยนต์ มหาภัยแอสเบสตอส คดีความที่สะเทือนขวัญจากความตายของประชาชนในยุโรป ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่ โรงภาพยนต์ ลิโด้ โดยจะขอให้ประชาชนเรียกร้อง ต่อ คสช. ให้ยกเลิกใยหินโดยทันที

 

 

แถลงการณ์ คัดค้านกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยืดเวลายกเลิกใยหินไปอีก 5 ปี

 

   เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย T-BAN ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องการยกเลิกแร่ใยหินมาโดยตลอด ทั้งจากการติดตามจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และล่าสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเรียกร้องให้เห็นแก่สุขภาพของคนไทย เลิกซื้อเวลาให้อุตสาหกรรมและธุรกิจใยหินไครโซไทล์ แต่ยังไม่พบการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินและการผลิตสินค้าใยหิน

โดยที่ปรากฏเป็นข่าวว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอแผนการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน  โดยนายพสุ  โลหารชุน อธีบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่มีการยอมรับพิษภัยและอันตรายของใยหินไครโซไทล์ เช่นเดียวกับที่มีการยกเลิกการใช้ทั่วโลกถึงกว่า 50 ประเทศ และมีประเทศต่างๆการประกาศยกเลิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เนื่องจากได้มี มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 ให้ยกเลิกการใช้ใยหิน  เป็นเวลากว่า  3 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดใดให้มีผลทางปฏิบัติ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะที่ข้อสรุปของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ได้แสดงเจตนารมย์ปกป้องสุขภาพประชาชน โดยต้องการให้มีการยกเลิกใยหินโดยเร็วที่สุด

ดังนั้นการที่นายพสุ  โลหารชุน อธีบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศว่าจะเสนอให้ยกเลิกใยหินในผลิตภัณฑ์ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายใน 2 ปีและยกเลิกในผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรค คลัช ท่อซีเมนต์ ในระยะเวลาถึง 5 ปี นั้น ถือได้ว่าเป็นการพยายามที่จะยืดเวลาการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสรับสัมผัส โดยเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งอีกหลายชนิด

เครือข่าย T-BAN จึงขอแถลงการณ์ต่อสาธารณะ ยืนยันให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน ภายในปี 2557 และยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีใยหินภายในปี 2558  เนื่องจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ละเลยมติ ครม.มาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วนับตั้งแต่ปี 2554 หากกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงยื้อเวลาต่อไป เครือข่าย T-BAN จำเป็นต้องรณรงค์คัดค้านกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถึงที่สุด โดยจะดำเนินการเรียกร้องต่อ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ให้มีการปกป้องอันตรายที่เกิดจากใยหินและคืนความสุขให้ประชาชนตามเจตนารมย์ ของ คสช.

 

เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย T-BAN 

วันที่  18  กันยายน 2557

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์