'อัญจารี' ชวน LGBT เขียน จม.ถึงแม่ฯ หวังสร้างความเข้าใจ-ยอมรับระหว่างกัน

26 ก.ย.2557 โครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง เชิญชวนบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (แอลจีบีที) เขียนจดหมายถึงแม่และคนสําคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของพ่อแม่ต่อลูกที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ โดยจะคัดเลือกจดหมายเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป

นางสาวอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสังคมไทยมี
ความคิด ความเชื่อที่ฝังแน่นว่ามนุษย์เกิดมามีเพียงสองเพศเท่านั้น คือ หญิงและชาย ความคิดเหล่านี้ส่งผ่านมาทางวัฒนธรรม ประเพณี และการบ่มเพาะภายในครอบครัว อันนําไปสู่ความไม่เข้าใจและความรุนแรงต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการก่ออาชญากรรมต่อทอม กรณีทอมฆ่าตัวตาย หรือในบางกรณีผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องหนีออกจากบ้านเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจ

“จากการดําเนินงานมาระยะหนึ่งของโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี ได้รับข้อความทางอีเมลและทางสื่อสังคมออนไลน์มากมายที่ส่งข้อความเข้ามาปรึกษาปัญหาที่พ่อแม่ไม่เข้าใจตัวตนและวิถีทางเพศลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ บางรายประกาศตัดความเป็ นพ่อแม่ลูกกัน และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมไทย เสมือนหนังที่ฉายซ้ำเรื่องเดิมตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา”

ทางโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารีเล็งเห็นความสําคัญและเชื่อว่าหากได้มีพื้นที่ในการทําความเข้าใจทั้งจากตัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และได้แสดงความรู้สึกในอัตลักษณ์ที่ตนได้เลือก จะทําให้ความรุนแรงลดลง สร้างให้เกิดความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้น จึงจะจัดทําโครงการหนังสือ “จดหมายถึงแม่และคนสําคัญ” ที่จะรวบรวมจดหมายจากผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเขียนจดหมายถึงแม่และพ่อ เพื่อบอกเล่าตัวตนและความรู้สึกของการเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศให้แม่และพ่อได้เข้าใจความรู้สึกของตน

“การบอกเล่าจากข้อความสั้นๆ ในรูปของจดหมายซึ่งเป็นการสื่อสารของคนที่คุ้นเคยกันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนของตนเอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความเข้าใจและความตระหนักของครอบครัวและสังคม เพื่อให้ได้เกิดการยอมรับและเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลายข้างต้น” นางสาวอัญชนา กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวโครงการหนังสือ "จดหมายถึงแม่และคนสําคัญ" ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. โดยจะมีพ่อ แม่ และลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมพูดคุยถึงสาเหตุและปัญหาที่ทําให้ไม่เข้าใจกัน และการเล่าเรื่องจะคลี่คลายปัญหาได้อย่างไร

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์