เตรียมชงบอร์ด สปสช. คงสสจ.ทำหน้าที่ เลขาฯ คณะกรรมการ ม. 41

หลังยกเลิก สปสช.จังหวัด 15 ต.ค.นี้ เตรียมชงบอร์ด สปสช. คง สสจ.ทำหน้าที่ตาม ม.41 ด้าน สธ.ทำหนังสือตอบรับแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เผย สปสช.และสธ.มีความเห็นร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบผู้รับบริการ
 
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) มีประกาศยกเลิกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นสปสช.สาขาจังหวัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของการดำเนินงานตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดนั้น
 
ทางสปสช.และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการหารือกัน และมีข้อสรุปว่า กลไกการช่วยเหลือตามมาตรา 41 ยังคงอยู่ในระดับจังหวัดเช่นเดิม และให้นายแพทย์ สสจ.คงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการมาตรา 41 ต่อไป เพียงแต่อาจปรับกระบวนการดำเนินการ รวมทั้งแก้ประกาศ สปสช.โดยมอบอำนาจให้ สสจ.ทำหน้าที่ จากเดิมที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ ผอ.สปสช.จังหวัด ทั้งนี้จะนำเสนอให้ บอร์ด สปสช.พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 15 ต.ค.นี้
 
รวมถึง คกก.มาตรา 41 ก็ยังทำหน้าที่พิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากให้บริการทางการแพทย์ด้วย
 
ด้าน นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช.ได้ทำหนังสือถึงสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้ นพ.สสจ.ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการมาตรา 41 โดยทาง สธ.ได้ทำหนังสือตอบรับแล้ว ดังนั้น หลังจากนี้ สสจ.ยังคงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการมาตรา 41 เช่นเดิม
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)ได้มีหนังสือที่ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. เลขที่ สธ 0209.03/ว518 เรื่องการมอบหมายภารกิจตามมาตรา 41 ให้สสจ. โดยระบุว่า ตามที่ สปสช.ได้ทำหนังสือสอบถามเรื่องมอบหมายภารกิจตามาตรา 41 ให้ สสจ. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทำกิจการแทน สปสช.นั้น สป.สธ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย และลดปัญหาการเดินทางไปรับบริการที่สปสช.เขต สป.สธ.จึงขอให้หน่วยงานรับการมอบภารกิจตามมาตรา 41 ให้ สสจ.ทำหน้าที่แทน สปสช.ต่อไป
 
หนังสือตอบรับดังกล่าว สืบเนื่องจากหนังสือสปสช. เลขที่ สปสช.4.07/2807 ลงวันที่ 8 ก.ย.2557 ลงนามโดยนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. สอบถามเรื่องการมอบภารกิจตามมาตรา 41 ให้สสจ. ซึ่งเป็นภารกิจที่สสจ.ดำเนินการอยู่แล้วเมื่อครั้งที่ยังทำหน้าที่เป็นสปสช.สาขาจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 เป็นต้นไป สสจ.จะทำหน้าที่การดำเนินงานตามมาตรา 41
 
ทั้งนี้ หลักการของมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด และจากการดำเนินการที่ผ่านมา นอกจากช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เนื่องจากกระบวนการช่วยเหลือมีกลไกเจรจาเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์ไปจนถึงการพิจารณาการช่วยเหลือ ที่ผ่านมามีผู้ได้รับการช่วยเหลือเฉลี่ยปีละกว่าพันราย โดยปี 2556 อยู่ที่ 1,182 ราย ขณะที่ปี 2557 ณ เดือน ส.ค. อยู่ที่ 1,092 ราย
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์