ประยุทธ์เยือนพม่า-ขอสื่ออย่าระบุสัญชาติผู้ต้องหาเกาะเต่า

'เต็ง เส่ง' จัดแถวทหารต้อนรับ 'ประยุทธ์' เยือนเนปิดอว์-ย่างกุ้ง เตรียมหารือแก้ยากจน-ปราบยาเสพย์ติด-การค้าชายแดน-พลังงาน ตั้งเมืองพี่น้อง 'เชียงใหม่-เชียงตุง' 'ประจวบ-มะริด' 'ระนอง-เกาะสอง' ก่อนไปเยือน 'ประยุทธ์' ขอสื่ออย่าระบุผู้ต้องหาคดีเกาะเต่าเป็นชาวพม่า เพื่อไม่ให้เสียเกียรติภูมิ

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งพม่า จัดแถวทหารต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 (ที่มาของภาพ: ศูนย์สื่อทำเนียบรัฐบาล)

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนบินเยือนเนปิดอ หารือ "เต็ง เส่ง" ทำอาเซียนให้เข้มแข็ง

9 ต.ค. 2557 - เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงก่อนการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือประเทศพม่า ว่า รัฐบาลพม่าได้ให้เกียรติเดินทางเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและจะมีการพูดคุยในกรอบความร่วมมืออาเซียน เนื่องจากพม่าเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ จะมีการพูดคุยถึงความร่วมมือที่จะทำให้อาเซียนแข็งแกร่ง โดยรัฐบาลไทยมองยุทธศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกๆ ด้านทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะมีการพูดคุยในระดับพหุภาคีว่าทำอย่างไรอาเซียนถึงจะเข้มแข็ง ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือกัน จากนั้นจะมาสู่ระดับการพูดคุยในทวิภาคี หากเมียนมาร์เข้มแข็ง ไทยก็จะเข้มแข็ง และจะส่งผลให้อาเซียนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการต่อรองเจรจาค้าขาย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยทุกคนเป็นมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยประธานาธิบดีพม่าและนายกรัฐมนตรีเคยพบปะกันหลายครั้งแล้วเมื่อครั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงทำให้มีความสัมพันธ์ทางด้านการทหารและความมั่นคงมาอย่างยาวนาน ทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในพื้นที่แนวชายแดนได้มากขึ้น โดยจะหาวิธีการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในเส้นเขตแดนให้มากที่สุด สามารถดูแลคนทั้ง 2 ประเทศให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงจะมีการพูดคุยเรื่องการดูแลสวัสดิภาพแรงงานซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ โดยการจดทะเบียนแรงงานนั้นใกล้จะครบถึงกำหนดตามที่ให้ผ่อนผันแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ส่วนกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า นายกรัฐมนตรีมองว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ลดระดับลง อย่าไปกล่าวหาว่าเป็นคนสัญชาติใดเพราะแรงงานเหล่านี้ก็มีหลายสัญชาติ ขอให้ใช้คำว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำความผิด ทั้งนี้เมื่อคดีได้คลี่คลายแล้วก็ต้องลดระดับลงและขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงาน

ขอสื่ออย่าเรียกผู้ต้องหาเกาะเต่าว่า "ชาวพม่า" เพื่อไม่ให้เสียเกียรติภูมิ

นอกจากนี้ ก่อนการเยือนเนปิดอว์-ย่างกุ้ง ของ พล.อ.ประยุทธ์ สำนักข่าวไทย รายงานในวันที่ 8 ต.ค. ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวสำหรับการชี้แจงกรณีผู้ต้องหาชาวพม่า ฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ว่า อย่าเพิ่งไปตำหนิว่าเป็นคนของประเทศไหน ต้องดูว่าในพม่า ก็มีหลายชนชาติ ซึ่งเป็นการเมืองของเขาภายในด้วย

“วันนี้ ผมอยากจะบอกว่า เป็นการกระทำของแรงงานต่างด้าวแล้วกัน อย่าไประบุว่าเป็นประเทศไหน เพราะบางประเทศเขามีสัญชาติอะไรกันอยู่ ต้องให้เกียรติทางเมียนมาด้วย ถ้าไประบุเป็นชาวพม่า เขาก็เสียเกียรติภูมิ ระบุแบบนี้ไม่ได้ ผมต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยในเรื่องนี้" นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้เราต้องแก้ที่ตัวเราก่อน ถ้าไปตำหนิคนอื่นมากๆ คนก็ไม่รักเรา ดังนั้น ต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้ และประสานความร่วมมือกับเขาว่าจะมีการจดทะเบียนแรงงานอย่างไร พิสูจน์สัญชาติอย่างไร ในอีกขั้นตอนหนึ่งให้เป็นระบบไป

จะเน้นแก้ไขความยากจน-ปราบยาเสพย์ติด-เสริมการค้าชายแดน-พลังงาน

อนึ่ง สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า วัตถุประสงค์การเยือนเนปิดอ-ย่างกุ้ง คือนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมหารือกับผู้นำเนปิดอ เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมือสองชาติในระยะต่อไป และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดน ความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกัน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาติสมาชิกอาเซียนและถือการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนด้วย

ภารกิจสำคัญ ได้แก่ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ณ กรุงเนปิดอร์ การหารือกับภาคธุรกิจไทยในพม่า และมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต นครย่างกุ้ง สำหรับบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ.เชียงใหม่ – เชียงตุง (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ – มะริด และ (3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ.ระนอง – เกาะสองนี้ จะเป็นการลงนามระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดไทยและพม่า เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเมียนมาร์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างกัน

กำหนดการโดยย่อ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางวันพฤหัสบดีที่ 9  ตุลาคม 2557 เวลา 14.15  น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร (บน. 6) ไปยังกรุงเนปิดอว์ และเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเนปิดอว์ เวลา 15.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ทำพิธีมอบป้ายบริจาครถรับบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของพม่า ในช่วงค่ำประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ  สำนักประธานาธิบดี  วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเนปิดอว์ไปยังนครย่างกุ้ง เพื่อร่วมการหารือกับภาคธุรกิจไทย ทีมประเทศไทยและภาคธุรกิจไทยในพม่า และจะเดินกลับถึงในเวลา 16.25 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร (บน. 6)

สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า "ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-พม่า นั้น ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆ มิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมืออันดี ผู้นำทั้งสองประเทศมีความเข้าใจและสนิทสนมและคุ้นเคยระหว่างกัน  เน้นการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและการพัฒนา (partnership  for security and development)  เน้นการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างครบวงจร การปราบปรามยาเสพติด พัฒนาโครงการเชื่อมโยงทางถนน การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านแรงงาน ที่พม่าจะให้ความสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของ คสช. และทั้งสองประเทศจะได้ร่วมมือกันผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวายให้คืบหน้า ซึ่งคณะกรรมการระดับสูง (Joint High-Level Committee JHC) จะได้มีการประชุมในปลายปีนี้ และจะได้มีการหารือในลักษณะสามฝ่ายร่วมกับญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจร่วมพัฒนาโครงการทวายด้วย"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์