เลือกแล้ว 16 ปธ.กมธ.สนช. ทหารพรึ่บ

9 ต.ค.2557 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 16 คณะ ได้นัดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน และตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการฯ โดยผลการเลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง 16 คณะ มีดังนี้

-นายกล้านรงค์ จันทิก เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเมือง
-พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
-พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
-พลโท ชาญชัย ภู่ทอง เป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
-นายตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
-พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
-พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
-นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
-พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
-นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
-พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
-พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร เป็นประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
-นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
-พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล เป็นประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน
-พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์