ผบ.ทบ. ย้ำให้ทหารพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ ยึดความเป็นทหารอาชีพ

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ให้กำลังพลทุกนายพิทักษ์เเละเทิดทูนไว้สถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดความเป็นทหารอาชีพ กำชับทุกภาคส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ทบ. เตรียมแนวทางช่วยประชาชนรับมือภัยแล้ง

 

15 ต.ค.2557 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสถาปนากองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) ครบรอบ 104 ปี พร้อมให้โอวาทตอนหนึ่งว่า รู้สึกภาคภูมิใจเเละเป็นเกียรติที่เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้ เห็นการเปลี่ยนเเปลงที่มีการพัฒนาการไปในเเนวทางที่ดี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ถือเป็นหน่วยหลักของกองทัพบกที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุก ๆ ด้าน ทั้งการป้องกันชายแดนทางด้านตะวันออก การเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

“ปี 2558 นี้ ได้กำหนดให้เป็นปีเเห่งการปฏิบัติงานกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน การปฏิบัติงานในปัจจุบัน นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติแล้ว กองทัพบกยังมีภารกิจที่สำคัญยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายและทุกหน่วยยึดถือปฏิบัติ คือ การพิทักษ์เเละเทิดทูนไว้สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนไทยทุกคน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข” พล.อ.อุดมเดช กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนายยึดความเป็นทหารอาชีพ เเละเป็นทหารของชาติที่มุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุด ขอให้ยึดมั่นว่าการทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นสิ่งสำคัญในหน้าที่ของทหารอย่างเเท้จริง ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคติพจน์ หรือคำขวัญในปีนี้ว่า ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติ และราชบัลลังก์

 

กำชับทุกภาคส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาภาคใต้

พล.อ.อุดมเดช กล่าวด้วยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียน จัดทำเป็น "ทุ่งยางแดง โมเดล" ทั้งนี้ ได้กำชับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะตำรวจ ทหาร และพลเรือน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยเสริม ยืนยันจะพยายามทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งหากมาตรการดังกล่าวได้ผลดีในทางปฏิบัติ จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ส่วนโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการโดนลอบวางเพลิง เตรียมหาโอกาสลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาต่างๆ พร้อมจัดสรรงบประมาณช่วยซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้นักเรียนได้มีที่เรียนชั่วคราวทันเปิดเรียนวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ เห็นว่าการกระทำของกลุ่มคนร้ายดังกล่าว เป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยเน้นย้ำด้านการข่าวและการปฏิบัติการเพื่มความเข้มงวด เพื่อสร้างสันติสุขในหมู่บ้าน

 

เตรียมแนวทางช่วยประชาชนรับมือภัยแล้ง

พล.ต.ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานการประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกรอบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

พล.ต.ธเนศ กล่าวว่า โดยที่ประชุมได้วิเคราะห์ข้อมูลว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝนตกในประเทศไทย  ซึ่งมีปริมาณที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ และปริมาณน้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในปี 57-58 ประเทศไทยน่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ได้กำชับให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม” พล.ต.ธเนศ กล่าว

พล.ต.ธเนศ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมแผนงาน/โครงการของแต่ละส่วน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำในชุมชน การซ่อมบำรุงประตูระบายน้ำ , การจัดหาแหล่งเก็บน้ำเและจุดแจกจ่ายน้ำกลางของชุมชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค , การซ่อมแซมระบบส่งน้ำ , การขุดเจาะและซ่อมบ่อบาดาล, การสำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้ง

“ทุกงานเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดย กองทัพบกจะมอบให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ ประสานงานกับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่บัดนี้ พร้อมกับจะใช้ศักยภาพของสื่อในเครือกองทัพบก เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลน้ำในภาพรวม และหากเกิดภัยแล้งในพื้นที่ใดก็จะเข้าช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะการแจกจ่ายน้ำเป็นการเร่งด่วน” พล.ต.ธเนศ กล่าว

 

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์