ตั้ง 'สุวณา' รองปลัดยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดี DSI

 
16 ต.ค. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 385/2557 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงและอธิบดี ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลักกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไป ประกอบกับอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557
 
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา20 มาตรา44 และ46 ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้
 
1. แต่งตั้งให้พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
2.แต่งตั้งให้นางสาวสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 
3.แต่งตั้งให้นายวีระยุทธ สุขเจริญ ผู้ตรวจรสชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
ที่มา: แนวหน้า
 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์