วอนหยุดสร้างเงื่อนไขรวมศูนย์ระบบหลักประกันสุขภาพ

สืบเนื่องจากวันนี้ (17 ตุลาคม 2557) มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่ง มีการจัดตั้งมารวมตัวที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 เขตพื้นที่สงขลา ที่ดูแล 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีประเด็นเรียกร้องหลายประเด็น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินไม่พอ เงินจัดสรรแล้วโรงพยาบาลขาดทุนมีภาระหนี้สินอยู่ไม่ได้ จึงขอให้มีการเปลี่ยนการจัดสรรเงินใหม่โดยใช้เขตสุขภาพเป็นกลไกในการจัดสรร
 
โดยภาพรวมของข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มาชุมนุมเรียกร้องที่ สปสช.สงขลาในครั้งนี้คือ ต้องการให้ สปสช.จัดสรรเงินงบประมาณในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ได้ตั้งธงไว้ คือ ให้มีเขตสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ และให้ สปสช.ในแต่ละเขตพื้นที่  จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลต่างๆตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแจ้งผลการจัดสรรไป นั่นหมายความว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวังลดบทบาทผู้ซื้อบริการ (purchaser) ของ สปสช.ให้เหลือเพียงหน้าที่เสมียนธนาคารที่ทำหน้าที่เพียงการโอนเงินให้หน่วยบริการสาธารณสุขเท่านั้น  ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ สปสช.ทำผิดกฎหมายและผิด พรบ.หลักประกันสุขภาพ
 
หลักการการแยกผู้ซื้อบริการและผู้จัดบริการออกจากกัน (purchaser-provider split ) เป็นหลักสากลที่ทั่วโลกใช้ การที่กระทรวงสาธารณสุขนำโดยปลัดณรงค์ สหเมธาพัฒน์ มีความคิดที่จะรวบอำนาจการจัดสรรเงิน มาชงเองกินเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้มีหลักประกันเลยว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินเองแล้ว ประโยชน์จะตกกับประชาชน
 
ทั้งนี้ ภาคประชาชน ภาคีทีร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ต้น ยืนยันว่าการจัดระบบจัดสรรงบที่มีกลไกถ่วงดุลทั้ง ผู้จัดบริการ ผู้ซื้อบริการ เป็นกลไกที่สามารถตรวจสอบได้แม้ว่าจะมีความติดขัดบ้างแต่ก็มีทิศทางกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและกระจายงบลงสถานบริการมรพื้นที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ขณะที่กำลังมีการเตรียมความพร้อมให้เกิดกลไกเขตสุขภาพซึ่งจะมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกำลังดำเนินการสู่กระบวนการรับฟังทุกฝ่าย กลับมีกลุ่มบุคคลถูกจัดตั้งยุยงเพื่อสนองการกลับมาใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ขาดการมีส่วนร่วม
 
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ กลุ่มคนรักหลักประกัน และชมรมแพทย์ชนบทขอเรียกร้องให้กลุ่มคนดังกล่าวหยุดการกระทำที่จะทำให้ระบบบริการสุขภาพและทำให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนชะงักงันเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจเดิมที่คิดจะรวมศูนย์การจัดการสุขภาพ 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์