'ประยุทธ์' เผยผลเยือนพม่าย้ำจุดยืนดูแลแรงงาน สั่งเข้มงวดป้องกันอีโบลา

"คืนความสุขให้คนในชาติ" กับ พล.อ.ประยุทธ์ เผยผลหารือพม่าเน้นร่วมมือพัฒนาความเชื่อมโยงคมนาคมในเส้นทางต่างๆ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สั่งเข้มงวดตรวจผู้เดินทางเข้าเมืองป้องกันอีโบลา พร้อมขอกำลังใจจากชาวไทย แม้ใครไม่เข้าใจก็จะอดทน จะเดินหน้าทำงาน ร่วมมือต่างชาติ
 
 
17 ต.ค. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ระบุถึงผลการหารือเมียนมาร์ เน้นการจัดการแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหายาเสพติด การส่งผู้อพยพลี้ภัยกลับประเทศ พร้อมพัฒนาเส้นทางคมนาคม-การลงทุนระหว่างกันให้เกิดโดยเร็ว ขณะที่ปัญหาต่างๆ กำลังดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะต้องยกเครื่องการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ-กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้มาตรการทางภาษี ภาคใต้เน้นบูรณาการ ยึดทุ่งยางแดงโมเดล ขยายสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ ส่วนปัญหาถูกต่อต้าน ยืนยันว่าจะอดทนเพื่อประเทศชาติ ขอกำลังใจชาวไทยเพื่อเดินหน้าทำงานต่อ และพร้อมร่วมมือกับต่างชาติ
 
โดยรายละเอียดทั้งหมดของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.
 
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
 
ก่อนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพี่น้องผู้แสวงบุญชาวไทย และคณะฮุจญาจ ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวมุสลิม ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคน
 
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นเป็นวันตำรวจ ครบรอบปีที่ 99 ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย และขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำงาน ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นที่พึ่งของประชาชน ทุ่มเทปฏิบัติงาน ตามคำปฏิญาณที่ท่านได้ให้ไว้ต่อไป
 
สำหรับผลการเดินทางเยือนสหภาพเมียนมาร์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปเยือนประเทศเมียนมาร์ เพื่อนบ้านของเราอย่างเป็นทางการ ในการเยือนต่างประเทศของผมนั้นแต่ละครั้ง ผมถือว่าผมไปในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อผลประโยชน์ของชาติ ผมขอถือโอกาสนี้เรียนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบถึงผลการเยือนประเทศเมียนมาร์ที่ผ่านมา ผมได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดี เต็ง เส่ง มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งนี้ ท่านประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีฉันท์พี่น้องระหว่างไทย-เมียนมาร์ ที่มีมาโดยตลอด ประเทศไทยนับเป็นประเทศคู่ค้าของเมียนมาร์ที่สำคัญที่มีมูลค่าการค้าขายสูงสุด และมีการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากจีน
 
ในเรื่องของความมั่นคง ได้หารือเรื่องแนวทางในการรับมือต่อภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ทั้งเมียนมาร์และไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะต้องเผชิญต่อไปในอนาคต
 
เรื่องปัญหายาเสพติด จะต้องเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้น มีการลดขั้นตอน การปฏิบัติร่วมมือกัน บูรณาการกัน และร่วมกันทั้งในด้านการลด demand และ supply เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน ทั้งนี้ไทยพร้อมจะสนับสนุนความร่วมมือ การพัฒนาทางเลือกและการปลูกพืชทดแทนต่อไป
 
เรื่องการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานต่างด้าว ผมได้ยืนยันถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยในการดูแลแรงงานเมียนมาร์ ทั้งนี้ได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาร์ได้ช่วยผลักดันให้แรงงานได้เข้ามาดำเนินการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบทุกนายตามกฏหมาย และได้เสนอให้ใช้บัตรผ่านแดนแบบ smart card ถ้าเป็นไปได้ สำหรับแรงงานประจำวันและแรงงานตามฤดูกาลก็คงต้องดูแลด้วย นอกจากแรงงานประจำปีแล้วที่มี work permit แล้ว ส่วนนี้ก็ต้องมีข้อผ่อนผันอนุโลม หรือมีมาตรการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลในเรื่องของความเป็นธรรม ความชอบธรรม ดูแลสวัสดิภาพเขาด้วยในเรื่องของการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหารือกันต่อไป เรื่องเหล่านี้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ อันนี้เป็นกติการะหว่างประเทศ กติกาของโลกด้วย ในเรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้
 
สำหรับกรณีผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ รัฐบาลไทยหรือเมียนมาร์ ก็ได้คุยกัน ได้หารือกัน เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม การจัดที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการส่งตัวผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบดังกล่าวนั้นกลับประเทศ และจะขยายความร่วมมือต่าง ๆ ไปยังองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ต่อไป แต่เราต้องคุยกันก่อน ก่อนที่จะไปองค์กรระหว่างประเทศ
 
ด้านเศรษฐกิจ ได้มีการหารือการพัฒนาความเชื่อมโยงการคมนาคมในเส้นทางต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเส้นทางถนนเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่สอด - เมียวดี รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของเราเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างงาน ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ในเมียนมาร์ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ ถ้าเราทำได้ในลักษณะเป็นคู่ขนาน เป็นพื้นที่ชายแดนที่อยู่กันตรงข้าม ถ้าร่วมมือกันทั้งสองฝั่งก็จะดีขึ้น
 
สำหรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เรื่องนี้มีการพูดคุยหารือมานานพอสมควร วันนี้เรามีความเห็นที่ตรงกันว่าโครงการนี้จะมีผลดีต่อทั้งสองประเทศ โดยได้มีการเตรียมการที่จะมีการลงนาม การให้สัมปทานระยะแรกของเมียนมาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อันนี้ก็คนละเรื่องกัน ในเรื่องของสัมปทานก็ว่าไป ใครจะไปลงทุนก็ว่าไป แต่ที่เราจะต้องร่วมมือกันก่อนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสนใจกับต่างชาติด้วยอะไรด้วย ที่จะต้องมาร่วมการลงทุน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่มีหลาย ๆ ประเทศมาร่วมการลงทุนนี้ด้วย ร่วมโครงการด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น
 
ความร่วมมือด้านการเงิน ผมก็ได้แสดงความขอบคุณผ่านท่านประธานาธิบดีที่ทางเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพ เข้าไปเปิดสาขาในเมียนมาร์ได้ อีกทั้งผมก็ได้ขอให้ทางการเมียนมาร์พิจารณาให้การสนับสนุนธนาคารอื่น ๆ ของไทยอีกด้วย รวมความไปถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินจ๊าดกับเงินไทยจะได้ทำให้เกิดการค้าการลงทุนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในอนาคต
 
ด้านพลังงาน ทางไทยก็ได้ขอให้เมียนมาร์สนับสนุนการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนพลังงานน้ำ บริเวณแม่น้ำสาละวิน โดยจะมีการหารือในประเด็นนี้ต่อไป อาจจะเป็นการลงทุนร่วม หรือเป็นเรื่องของการทำสัญญาข้อตกลงเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต อย่างไรก็ตามทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการที่จะมีการพูดคุยร่วมกัน และประเทศทั้งสองประเทศได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานทั้งสองประเทศ
 
ด้านสินค้าการเกษตร ผมได้เสนอให้ทั้งสองประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในกรอบของอาเซียน เป็นพหุภาคีด้วย เพื่อหาแนวทางในการจะทำให้อย่างไรราคาสินค้าการเกษตรของพวกเรา ของอาเซียนนั้นมีราคาสูงขึ้น เช่น ข้าว ยางพารา และอื่น ๆ เป็นต้น
 
ด้านการศึกษา ทางเมียนมาร์ได้ขอบคุณไทย ที่ได้เชิญผู้แทนจากเมียนมาร์เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาในไทย ทั้งนี้เมียนมาร์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการศึกษามาโดยตลอด
 
ด้านสิ่งแวดล้อม เราได้ตกลงหาแนวทางในความร่วมมือร่วมกัน เพื่อจะอนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่า สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการรักษาทรัพยากรทั้งสองประเทศ และอาเซียนต่อไปในอนาคตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวชายแดน เพื่อจะรักษาระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคอาเซียน
 
นอกจากนี้ทั้งสองประเทศ จะพยายามลดขั้นตอนการทำงานของระบบราชการ หรือการพูดคุยต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป คณะทำงานในบางเรื่อง อาจจะมีหลายระดับเกินไป ก็จะพิจารณาให้สั้นลงให้เหลือคณะที่น้อยลงในระดับนโยบายและระดับขับเคลื่อน และนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถร่วมมือทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ลดขั้นตอน และจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้โดยเร็ว ปัญหาใดที่เราสามารถจะร่วมมือกันแก้ไขได้ก่อนก็จะรีบทำก่อน เช่น ในเรื่องการปักปันเขตแดน ในพื้นที่ที่สามารถปักปันได้โดยทันที อันนี้มีคณะทำงานเรื่องการปักปันเขตแดนอยู่แล้ว ก็จะพูดคุยและหารือกันต่อไป ตรงที่ใดก็ตามที่ยังมีปัญหาอยู่ แต่จำเป็นต้องมีการค้าขายร่วมกัน เปิดช่องทางจุดผ่านแดน ถาวร ชั่วคราว อะไรก็แล้วแต่ ต้องนำเศรษฐกิจมานำหน้ามากกว่าที่จะให้เส้นเขตแดนนั้นมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการค้าขาย และเรามาพูดคุยกันทีหลัง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ถือว่าการเปิดชายแดนนั้นเป็นเรื่องของเขตแดนที่ตัดสินไปแล้วไม่ใช่ เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันตามแนวชายแดน อันนี้ทางเมียนมาร์เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง เรื่องใดก็ตามที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง หรือว่าอาชญากรรมต่าง ๆ ก็ขอให้ทั้งสองประเทศได้รีบช่วยกันแก้ไขพร้อม ๆ กัน
 
ในโอกาสนี้ ภริยาของผมได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดมุมไทย ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของย่างกุ้ง อันนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างทางมหาวิทยาลัยฯ กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ผมทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มทำการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และสนับสนุนให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกันและกัน วันหน้าเราจะต้องรู้จักกันทั้งหมด เข้าใจกัน พูดจากันรู้เรื่อง ค้าขาย พบปะสนทนาต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้เหมือนกัน สร้างการเรียนรู้ภาษาไทยและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย ในระดับประชาชนวันนี้ผมคิดว่าในท้องถิ่นเขาคุยกันพอรู้เรื่องอยู่แล้ว ในระดับสูงกว่านั้นคงต้องมีการเพิ่มเติมภาษาอาเซียนให้มากขึ้น
 
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 398,347 ราย ใน 26 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกรวม 11.97 ล้านไร่ โดยจะใช้งบปกติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ งบกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติ ครม. และงบกลาง
 
มาตรการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 1 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม
 
1 มาตรการหลัก คือ การจ้างแรงงานในการซ่อมคูคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในลักษณะการใช้แรงงาน คนเฒ่า คนแก่ก็ไม่ต้องมา ให้ลูกหลานมาช่วยกันเพื่อจะมีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวในห้วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ที่เราเน้นในเรื่องของการขุดลอกคูคลอง หรือขจัดอุปสรรค ในเรื่องของทางเดินน้ำอะไรเหล่านี้ ซึ่งใช้แรงงานได้ ถ้าทุกคนมาช่วยกันลักษณะเหมือนสมัยโบราณ สมัยก่อนที่เรามาร่วมกันใช้แรงงานขุดลอก ซ่อมถนน เส้นทาง เราก็มีรายได้ให้ท่าน คนที่อายุมาก ๆ ก็คงไม่ต้องมาก็ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก เลี้ยงหลานไปให้คนที่เขามีกำลังวังชานั้นมารับจ้าง อันนี้เป็นมาตรการที่ระยะสั้น วันหน้าถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องมาทำ มาออกแรงกันแบบนี้ ถ้าน้ำดีก็เพาะปลูกได้เหมือนเดิม ผมไม่ได้จะไปยกเลิกอะไรใครทั้งสิ้น วันนี้เราต้องเสริมให้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้น้ำน้อยจะทำอย่างไร ก็ต้องมีอาชีพอื่นเพื่อให้ทำกินได้อีก
 
6 มาตรการเสริม ได้แก่ การอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านประมง ด้านปศุสัตว์ การฝึกอาชีพในภาคเกษตร การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว การฝึกอาชีพนอกภาคการเกษตร และการสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยสด เพื่อเป็นรายได้ทดแทนหรืออาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วยความสมัครใจก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอรับบริการและการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราต้องการให้เกิดความยั่งยืน
 
สำหรับปัญหาเกษตรกรชาวนา ผมต้องขอขอบคุณทั้งสื่อ ทั้งสมาคมชาวนาต่าง ๆ ก็ได้ร่วมกันได้พูดคุยนำเสนอบทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล หนึ่งในนั้นคือ “โครงการผูกปิ่นโตข้าว” ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมของโรงเรียนแห่งเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ต้องการให้เด็ก ๆ ได้มีที่นาเพื่อเรียนรู้ ถึงการปลูกข้าวและวิถีชีวิตของชาวนาไทย ผลผลิตที่ได้ทางโรงเรียนก็รับซื้อจากชาวนาที่รับจ้างปลูกและดูแลนาข้าวมาทั้งหมด โดยนำมาขายที่สหกรณ์ของโรงเรียน
 
โครงการผูกปิ่นโตข้าวนี้จะจับคู่ระหว่างครอบครัวคนในเมืองกับครอบครัวชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ หรือข้าวปลอดสารโดยตรง โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้มีคนปลูกและกินข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ชาวนาไทยและคนกินข้าวไทยได้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในอนาคต
 
สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้มากมาย ได้แก่ การเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา การเชื่อมโยงลูกค้ากับผู้ผลิตโดยตรง ในการลดต้นทุนโดยการใช้สารธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะทำให้สามารถตัดวงจรที่เรียกว่า “ขายข้าวได้เงินแล้วก็ต้องเอามาใช้หนี้ในการซื้อปุ๋ย–ซื้อยาที่มีราคาแพง” และก็เป็นอันตราย ถ้าเป็นไปได้ก็จะถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาและผู้บริโภคให้ดีขึ้น รวมทั้งสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้น ปลอดภัยห่างไกลสารเคมี และ เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนเมือง คนชนบท เราต้องสร้างความเชื่อมโยงกันให้ได้ เรียกว่าห่วงโซ่ทางอาหาร เพราะฉะนั้นทางโครงการนั้นจะสนับสนุนให้ชาวนากับผู้บริโภคได้คุยกันตลอดเวลา แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน ผมอยากให้ขยาย ๆ ออกไปเรื่อย ๆ สร้างความภูมิใจในอาชีพการเกษตร ให้เยาวชนเด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่าประเทศเรานั้นให้ความสำคัญกับชาวนา ชาวไร่อย่างไร สร้างความเข้าใจในความเป็นไทย การที่มีคนไปหาแสดงความชื่นชมในความเสียสละในสิ่งที่เขาทำนั้น และก็อยากเรียนรู้ในสิ่งที่เขารู้ เป็นการสร้างความภูมิใจให้กับชาวนา ชาวไร่ ก็ฝากโครงการนี้ไว้ด้วย อาจจะมีโครงการอื่นอีก ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ อีกด้วย รวมความไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็ให้คนมาเที่ยวมาก ๆ มาดูกิจการเหล่านี้ ก็ขอให้ช่วยกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งจะทำเป็นแบบบุคคล แบบทีม หรือแบบธุรกิจก็ได้ อยากให้สื่อต่าง ๆ ช่วยกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการลักษณะเช่นนี้ต่อไป ให้ประชาชนรับทราบ ให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนคนไทย วิถีชิวิตไทย และพัฒนาประเทศไทยไปในหนทางที่ยั่งยืน
 
ในเรื่องของปุ๋ยก็เช่นกัน ปุ๋ยที่ทำจากอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ จำเป็น ผมอยากให้สหกรณ์การเกษตร หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นั้นช่วยกันผลิตออกมาทำเอง ใช้เอง ขายหรือแลกเปลี่ยนกัน ทำธนาคารอะไรก็แล้วแต่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดลักษณะการผลิตเอง ใช้เอง ไม่ต้องไปซื้อ และไม่เป็นอันตรายต่อสังคมสิ่งแวดล้อมด้วย วันนี้ก็เห็นขยับกันหลายที่เหมือนกัน เรื่องโครงการปุ๋ยอินทรีย์
 
สำหรับการขับเคลื่อนการบริหารงานของรัฐบาล
 
ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น ผมได้สั่งการให้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลไกในการเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านช่องทางคณะกรรมการปฏิรูปทางกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายของประชาชนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดลดความเลื่อมล้ำด้วย ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการดูแลคนมีรายได้ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อครบวาระสภาผู้แทนราษฎรหรือยุบสภาผู้แทนราษฎรและมีรัฐบาลชุดใหม่ ครม. ก็ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันร่างกฎหมายเข้าชื่อของประชาชนให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปทุกฉบับ
 
สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี 2556 สรุปแล้วมีการตราเป็นกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน ทุกภาคส่วนประเด็นคือการลดความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นสำคัญ
 
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกในขณะนี้ ทุกภาคส่วนเราก็ได้มีการเตรียมการ รวมความไปถึงเรื่องเตรียมการ การให้ความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก ครม. ได้เห็นชอบ มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามแนวทาง โดยจะเน้นในเรื่องของมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และได้มีการจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้ได้อนุมัติงบประมาณ และกระจายไปยังพื้นที่จำนวน 5,000 ชุด แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติ่มอีก 29,640 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการ คงไม่ใช่เฉพาะอีโบลา วันหน้าก็มีโรคระบาดอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่อีก หรือในอดีตที่ผ่านมาโรคเอดส์ โรคอะไรเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มมาตรการ เพิ่มเครื่องมือ เพิ่มการศึกษาต่าง ๆ ให้มากขึ้น เตรียมการบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อม
 
ในเรื่องของการช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือประเทศแอฟริกาไปก่อน เรื่องงบประมาณ เรื่องเครื่องมือ เรื่องอะไรต่าง ๆ แต่เราต้องไปศึกษามาก่อนว่าทำอย่างไรจะปลอดภัย ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการแพร่เชื้อในประเทศเราไปด้วย
 
ในเรื่องของการตรวจตรา เฝ้าระวัง วันนี้ได้รับคำชื่นชมว่าประเทศไทย สามารถมีมาตรการที่สนามบินอะไรต่าง ๆ ที่รัดกุมที่ทำให้สามารถที่จะป้องกันได้ในขณะนี้ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
 
อย่างไรก็ตามอย่าประมาทถึงแม้ว่าเราจะควบคุมได้วันนี้ อาจจะมีช่องทางหรือจุดช่องว่างอีกมาก เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มกระบวนการ ในการกลั่นกรอง ในการการตรวจตราผู้เดินทางจากประเทศต้นทางที่มีการระบาด หรือการผ่านแดนชั่วคราวของจากต่างประเทศมาบ้านเรา และไปประเทศอื่น ๆ อีก ต้องมีการควบคุมดูแลที่รัดกุม มีการเฝ้าระวังทั้งในสัตว์และสัตว์ป่า อาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อต่อไปได้ในอนาคต
 
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เราต้องสร้างการรับรู้ให้กับทุกคนในประเทศนี้ จะต้องรู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร ระมัดระวังอย่างไรถ้ามีอาการอย่างนี้จะต้องไปไหนอะไรทำนองนี้ เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น
 
ในเรื่องการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ นั้น วันนี้ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญให้การช่วยเหลือส่งแพทย์ ส่งหมอ เราคงยังไปถึงขั้นไม่ได้ เราต้องเตรียมการให้พร้อมก่อน เพราะเราก็เกรงเป็นอันตรายกับบุคลากรทางการแพทย์ของเราเหมือนกัน ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเดี๋ยวจะไปศึกษาดูว่าจะทำอย่างไรแต่การช่วยเหลืออื่น ๆ เราระดม ก็ความร่วมมือด้วยในเรื่องของการบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของ ส่งไปช่วยเขาก่อนเป็นการแสดงน้ำใจ แสดงถึงความร่วมมือ ความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเขาในระยะต่อไป
 
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยให้มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการรวมทั้งให้มีผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่จะมีอำนาจหน้าที่ 7 ประการหลัก ๆ เช่น การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ จัดทำข้อเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อจะพิจารณาสั่งการอนุมัติในเชิงบริหาร
 
สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหานั้นก็จะได้ทั้งหลักการรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับนิติศาสตร์ไปด้วย ให้มีการช่วยเหลือเยียวยาดูแลชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะได้รับผลกระทบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมีรายได้ก่อนที่จะมีที่ดินทำกินของตัวเอง จำเป็นต้องมีระบบสหกรณ์หรือไม่ จำเป็นต้องไปทำกินในพื้นที่ที่รัฐมีอยู่แล้วหรือไม่ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องกฎหมายก็กฎหมาย แต่เรื่องรัฐศาสตร์ก็ต้องว่ากันไป เพราะว่าผมเห็นใจมีพี่น้องประชาชนคนไทยหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อน จากการจัดระเบียบในเรื่องของการบุกรุกป่าก็ต้องเข้าใจว่าการบุกรุกป่าทำไม่ได้แต่รัฐเป็นหน้าที่ของรัฐว่าจะดูแลเขาอย่างไร เพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถจะหาที่ดินมาแบ่งให้กับทุกคนทุกครัวเรือนได้ เพราะว่าคนเรามากขึ้นพื้นที่ก็เท่าเดิม น้ำท่าเราก็ไม่พอเนื่องจากว่าประเทศไทยก็มีน้ำฝนอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือว่า เราไม่ต้องการให้คนยากคนจนเดือดร้อนอยู่แล้ว แต่เราต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล นายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่านี้ เราต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดท่านเลิกซะเถอะเกิดมานานเต็มทีแล้วนายทุนต่าง ๆ เหล่านี้และก็ชาวบ้านก็ต้องไปบุกรุกใหม่ต่อไปในอนาคต
 
เรื่องนโยบายหรือโครงการที่เป็นการช่วยเหลือของรัฐหรือองค์กรอิสระที่จะไปถึงมือประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา การแจกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลก็ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงได้ติดตามตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น วันนี้ผมได้ข่าวมามากมายจะใช่หรือไม่ใช่ จะจริงหรือไม่จริงไปตรวจสอบมา ต้องมีความรับผิดชอบตามลำดับลงไป ไม่ใช่ว่าสั่งไปแล้วอะไรไปแล้ว แล้วยังมีทุจริตอยู่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่ามา เพราะฉะนั้นเตือนข้าราชการและทุกคนอย่าไปเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชน วันนี้เรื่องร้องเรียนเริ่มเข้ามาอีกแล้วกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ การแจกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันนี้กระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ทหาร คสช. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทำความผิดดังกล่าวโดยจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าตรวจสอบพบ
 
ทั้งนี้ประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจน อย่าไปกล่าวให้ร้ายใครโดยที่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้น อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาทุกโครงการสมัยนี้รัฐบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกระดับของเก่าก็ไปว่ากันมา มีคดีความอะไรก็ไปว่ากันมาในกระบวนการยุติธรรมของใหม่ตรวจสอบแล้วก็ต้องนำเข้ากระบวนการยุติธรรมเหมือนกัน กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน
 
ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรคือมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางประเภท สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้จนถึง 31 ธันวาคม 2558 และจะยกเว้นรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม พูดง่าย ๆ คือต้องเร่งรัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เยียวยารายได้ต่าง ๆ ที่เขาลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงมากนักไม่ได้ เรามีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่พอสมควร
 
สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่จะจ่ายไปนั้น ตั้งแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วผมอยากให้เพิ่มการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วไปพร้อม ๆ กับเพิ่มปริมาณด้วย วันนี้ได้สั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปแล้วว่าไปตรวจสอบดูสิว่าเรามีนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเท่าไร เชิงปริมาณเท่าไร การใช้รายได้เท่าไร ในแต่ละกลุ่มงานกลุ่มการบริการเท่าไร เรามีตั้ง 6-7 กลุ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมทุกอันต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ ขณะเดียวกันต้องควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไว้ด้วย ถ้ามามากการให้บริการทำได้จำกัด การให้การบริการสุขาที่พักอะไรต่าง ๆ มาตรฐานไม่ได้ก็มีปัญหาหมดแล้วก็ทรัพยากรต่าง ๆ การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานก็ทรุดโทรมต้องมีเวลาในการปรับ เหมือนเมืองนอกเขาทำต่างประเทศเขาทำอยู่ วันนี้เราก็ต้องเดินอย่างนั้นเพื่อเกิดความมั่นคงยั่งยืนในเรื่องของการท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมเราต้องนำสิ่งที่ดี ๆ ของเราไปขายเขาให้เขามาดูให้มาศึกษา อย่างเช่น วันก่อนผมเห็นในทีวีในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สวรรคโลก ก็มีทั้งการท่องเที่ยวสถานโบราณสถานและก็มีการเยี่ยมชมการผลิตเครื่องเงินเครื่องทองที่เป็นเครื่องประดับสวยงาม ผมอยากให้คนไทยใช้ด้วยไม่ใช่ต่างประเทศมาซื้ออย่างเดียว ลองไปดูก็แล้วกัน เราต้องการส่งเสริมด้วยมาตรการเชิงรุกสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ทำความชี้แจงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและมีแผนเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินภัยธรรมชาติ การติดตั้งระบบ CCTV ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน ป้องปรามและแก้ไขเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วจะได้มีหลักฐาน จะได้ไม่ถูกกล่าวอ้างหรือให้ร้ายหรือว่ากันไปว่ากันมาแบบนี้ไม่เชื่อถือไม่ได้
 
เราต้องสร้างความเชื่อถือให้ในระบบกระบวนยุติธรรมของเรา ถ้าเราสร้างไม่ได้หรือเราไม่เข้าใจแล้วเราว่ากันเอง ต่างชาติเขาก็ฟังอยู่เขาก็ไม่กล้ามาเพราะอะไรก็พึ่งไม่ได้ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัย กระบวนการยุติธรรมก็ล้มเหลว ผมว่าต้องระมัดระวังการเสนอข่าวทำนองอย่างนี้ก็ให้โอกาสเขาพิสูจน์มาถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ เราอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มากนัก ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้เลย แต่ท่านต้องนึกดูสิว่าคุ้มค่ากันไหม แล้วถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจะทำอย่างไร
 
สำหรับการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เราต้องกวดขันให้มีการค้าขายในพื้นที่ที่เหมาะสมการบริการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ หลอกลวง ก่อความเดือดร้อนสร้างรําคาญแก่นักท่องเที่ยว คนค้าขายผู้ประกอบการก็ต้องเห็นใจ เพราะว่าถ้าไม่เป็นระเบียบระบบเขาก็ไม่อยากมาอย่าไปแย่งชิงกันมากนัก ถ้าเราเผื่อแผ่แบ่งปันกันอยู่ในระเบียบระบบต่าง ๆ รัฐก็ช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น
 
เรื่องของการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย มาสนับสนุนการท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ เช่น คู่มือทักษะในการนำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ต่าง ๆ มีการแปลภาษา มีระบบติดตามตัวผ่านดาวเทียมก็ลองพัฒนาดูบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ใช้งบประมาณสูง ในเรื่องการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุหรือการสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ วันนี้สอบถามได้หมายเลข 1155 สำหรับผู้ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที และการให้บริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่อันนี้เป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้น โทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ ต้องเร่งรัดในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
 
ในเรื่องของมาตรการในรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ที่ห่างไกลตามเกาะแก่งต่าง ๆ พื้นที่ชายทะเลที่เดินทางด้วยเรือด้วยการคมนาคมแบบอื่น ๆ ด้วย ทั้งรถ ทั้งเรือต่าง ๆ เหล่านี้ต้องปลอดภัยเน้นย้ำปลอดภัยมีการดูแลความปลอดภัยจัดสายตรวจ ควบคุมพื้นที่ให้ได้แล้วก็ให้มีความถี่มากขึ้น เข้มงวดการจัดระเบียบสถานบริการ ท่ารถ ท่าเรือ บริษัทนําเที่ยว โต๊ะทัวร์ต่าง ๆ โรงแรม เกสต์เฮาส์ ที่พัก ร้านอาหาร จะเห็นว่าผูกพันกันไปหมดหลาย ๆ ผู้ประกอบการด้วยกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีมาตรฐานให้ได้ ไม่อย่างนั้นวันหน้าเขาก็ไม่มาอีก มาครั้งเดียวแล้วก็เลิกมาแล้วไม่ปลอดภัย มาแล้วบริการก็ไม่ดี มาแล้วก็สุขา ห้องน้ำ ห้องส้วมสกปรกอะไรทำนองนี้ ต้องดูแลทั้งหมดเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัย
 
ในส่วนของภาครัฐนั้นก็ต้องมีการบูรณาการร่วมกันอย่างมืออาชีพด้วย เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่ยกไปให้เป็นเรื่องของตำรวจ เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของอะไรไม่ใช่ กรมเจ้าท่า ตํารวจน้ำ กรมอุทยาน กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ทั้งหมดบนบกก็ทางบกดูไป ทางน้ำก็กองกำลังทางเรือก็ว่าไป ทหารพร้อมช่วยทุกที่และเราก็ต้องเสริมด้วยภาคประชาชน ในเรื่องของการจัดอาสาสมัครช่วยเหลือเตือนภัยและแจ้งเหตุที่เกิดแก่นักท่องเที่ยว การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วอะไรต่าง ๆ ต้องพร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือด้วย อย่าปล่อยให้เกิดแล้วก็แก้ไขอะไรกันไม่ได้เหมือนเดิมที่ผ่านมา
 
เรื่องของวงเงินในการประกันภัยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง สำหรับบางประเทศหรือบางบริษัทที่ไม่ให้การประกันภัยในสถานการณ์ในเวลานี้ คสช. วันนี้ก็เป็นรัฐบาลก็ได้อนุมัติวงเงินไว้ 200 ล้านบาทแล้ว กรุณาสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วย ในการจัดตั้งเป็นกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทาง และประกันภัยต่างๆ ในการใช้ชีวิตในประเทศไทย อันนี้คงเป็นเฉพาะกรณีเกิดการจลาจล เพราะว่าที่เขามีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการไม่รับประกันภัยในกรณีที่มีการใช้กฎหมายพิเศษ เราก็เตรียมเงินตรงนี้ไว้ในกรณีที่จะต้องแก้ปัญหาก็คือเรื่องการใช้กฎหมายพิเศษ ผมคิดว่าไม่มียังไงก็ตาม ก็ขอความร่วมมือกับทุกคนด้วยสร้างความไว้วางใจกับนักท่องเที่ยวกับต่างชาติให้เราด้วย วันนี้เราต้องระมัดระวังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเหล่านี้ จะต้องระมัดระวังใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ขอให้บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการค้าด้านการท่องเที่ยวได้เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารขอทราบเงื่อนไขการคุ้มครอง และการบริหารกองทุนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพก็เรามองในทุกอย่างอยู่แล้วทุกมิติอยู่แล้ว
 
เราอยากให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่รู้จักของชาวโลกในนาม “สยามเมืองยิ้ม” ไม่ใช่เป็นเมืองแห่งความขัดแย้งในเรื่องของความมีน้ำใจ อัธยาศัยของคนไทย ซึ่งจะเป็นสิ่งดึงดูด สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติด้วย อย่ามัวแต่ทะเลาะกันเลยรวมกันให้ได้แล้วนำประเทศชาติมาก่อน
 
ในเรื่องของการขอความร่วมมือ ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้รับทราบว่าวันนี้ปัญหาของประเทศเรานั้นมีมากมายเป็นปัญหาสะสมมาทั้งสิ้น การที่เราเข้ามาบริหารประเทศตอนนี้ก็ประมาณ 5 เดือน คสช.บวกรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ก็มุ่งหวังให้ประเทศของเรานั้นมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน ถ้าพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่เริ่มทำกันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาทำอีก วันเวลาอาจจะไม่มีอีกแล้วในการที่จะแก้ปัญหา ถ้าเราจะรอให้ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาแก้ตอนนี้คงไม่ทัน แก้ไม่ทันต้องแก้ด้วยวิธีการนี้ไปก่อน วันนี้เราต้องใช้อำนาจที่มีอยู่ในวันนี้แก้ปัญหาในอดีตด้วยพร้อมกับเดินหน้าประเทศไปด้วย ไม่อย่างนั้นติดขัดข้อกฎหมาย ติดขัดรัฐธรรมนูญอย่างมากมาย ธรรมดาทุกที่ก็มีทั้งคนดีและไม่ดี ถ้าคนไม่ดีก็มุ่งหวังกรอบโกยหาช่องทางยังไงก็หาจนได้ เพราะว่าถ้าคิดถึงผลประโยชน์อย่างเดียว แต่ถ้าคิดถึงประเทศชาติ ผมว่ามีอยู่มากนักการเมืองดี ๆ ก็มากส่วนหนึ่งก็มีความจริงใจแต่สู้คนไม่ดีไม่ได้ วันนี้ต้องเอาคนดีให้มากขึ้นแล้วก็สู้กับคนไม่ดีให้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมก็ฝากประเทศชาติไว้กับนักการเมืองในอนาคตไว้ด้วย ในอดีตดี ๆ ก็มากมายวันหน้าก็มาร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป
 
ขอให้นักการเมืองทั้งในอดีตมาช่วยเราคิดและนักการเมืองที่จะไปบริหารในอนาคตมาช่วยกันคิดและอย่ามุ่งหวังแต่เพียงอย่างเดียวว่าเราจะมีรายได้ มีอะไรที่ร่ำรวยขึ้น แย่งชิงอำนาจใช้กฎกติกามาต่อสู้กัน ใช้กฎหมายมาต่อสู้กัน สร้างความเดือดร้อนคนในชาติ ผมก็เดือดร้อนไปด้วย ทุกคนเขาเดือดร้อนไปหมด ผมก็ไม่ได้อยากที่จะทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิม วันนี้เราต้องการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยแก้ปัญหาที่สะสมมานานให้นั้นให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย เราต้องยอมกันแก้ไขระเบียบกติกาต่าง ๆ บ้าง ทั้งนี้ให้ส่งผลดีต่ออนาคตของประเทศให้ได้แล้วก็ทั้งคนส่วนใหญ่ส่วนน้อยได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
 
รัฐบาลและ คสช. ก็ได้พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่สำคัญ ๆ ของชาติไปแล้วจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด ท่านทราบดีเรื่องสำคัญคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสาเหตุสำคัญทำให้งบประมาณของชาตินั้นไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย มีรั่วไหลไปเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล เกิดมานานแล้วทุกยุคทุกสมัย วันนี้เราก็เข้ามา 5 เดือน เราพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเลยอะไรที่ผิดก็ต้องดำเนินการ วันนี้การตัดสินผิดถูกอย่าให้รวดเร็วเกินไปนัก ถ้าเร็วไปก็ไม่รับกันอีก เพราะฉะนั้นต้องสร้างความเข้มแข็งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้ได้ด้วย
 
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของชาติ เรามุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มากที่สุด ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาประเทศไปด้วย ผมเคยเรียนไปแล้วว่าถ้าเรา Subsidize มาก ๆ หรือโครงการต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณสูงมาก ๆ โดยที่ไม่ยั่งยืน เว้นแต่โครงการที่ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบบนี้ก็ดี แต่ถ้าช่วยแล้วเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตอันนั้นไม่น่าจะทำ เพราะว่าจะทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินมากมายในอนาคต แล้วก็เงินงบประมาณก็หายไปต้องมาใช้หนี้อีก
 
ปัญหายาเสพติด เป็นตัวบ่อนทำลาย ซึ่งทำลายคนทั้งชาติทำร้ายครอบครัวพ่อแม่ลูกภรรยาพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ ทำให้ประเทศไทยต้องหยุดอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังไปบางส่วน เพราะบางคนติดยาเสพติดมาก อย่าไปโง่ อย่าไปเสพหยุดซะปัญหามากมายในหลายมุมในหลายมิติ ทั้งในเรื่องของกฎหมาย เรื่องคดีความ คดีคั่งค้างอยู่ที่ศาล ในเรื่องของการควบคุมผู้ต้องหามากมายไปหมด วันนี้มีนักโทษยาเสพติดมากที่สุด ผมกำลังให้ไปหาทางว่าทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มาคืนสู่สังคมให้ได้ประโยชน์ในลักษณะที่ยั่งยืน หางานหาการให้ทำสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้ไปแออัดอยู่ในคุก แต่ทำอย่างไรไม่ให้ไปขยายต่อไปในการสร้างอิทธิพลต่าง ๆ และต้องทำให้ได้ทุกกระทรวง ทบวง กรมต้องไปช่วยกัน ไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวคงไม่ใช่หรือเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูแลทุกระดับฐานะทางสังคมในสถานศึกษา เยาวชน ครอบครัวยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นวาระของชาติ เราไม่สามารถจะใช้วิธีรุนแรงได้ เว้นแต่ในเรื่องของการที่จะมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นเอง เรื่องอื่น ๆ นั้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคนที่ทำ คนที่ขายคนที่ผลิต ผมถือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวได้รับประโยชน์เสวยสุขบนหายนะของคนอื่น วันนี้รัฐบาลจะต้องดำเนินการทั้งในเรื่องของการป้องกัน การปราบปรามและก็การฟื้นฟู ผมมุ่งเน้นการป้องกัน การฟื้นฟูก็สำคัญเหมือนกันว่าทำอย่างไรคนเหล่านี้จะกลับไปสู่สังคมแล้วก็ไม่กลับมาติดอีก
 
ในส่วนที่มาจากต่างประเทศเราก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกประเทศตามแนวชายแดนก็คนไทยทั้งนั้น ถ้าคนไทยไม่ร่วมมือก็มาไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนไทยมีทุกที่ ที่ไม่สุจริตแต่คนสุจริตมีมากกว่า เพราะฉะนั้นคนสุจริตต้องป้องกันคนไม่สุจริตให้ได้ ในการที่จะทำสิ่งที่เกิดเป็นปัญหากับสังคม เป็นปัญหากับคนไทยและประเทศไทย ขอความร่วมมือ จากคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาคด้วยทั้งหมด
 
ปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศ และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เป็นปัญหาที่บั่นทอนมานานแล้วเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวของประเทศถึงแม้ว่าจะดีขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง ที่ผ่านมาอาจจะช้าอาจจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่ไม่ทันเวลา ผมก็เร่งรัดในขณะที่เราเป็นคสช.และเร่งรัดในรัฐบาลนี้ วันนี้ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดกวดขันในทุกมิติทั้งความมั่นคง การพัฒนา การสร้างความเข้าใจสิ่งสำคัญคือการศึกษา
 
วันนี้ได้มอบหมายให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และฝ่ายความมั่นคง ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และทุกหน่วยงานลงไปขับเคลื่อนให้ได้ในการบูรณาการ ทั้งการพัฒนา การสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจ ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด วันนี้ท่าน ผู้บัญชาการทหารบก (พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ) ในฐานะรอง ผอ.รมน. ก็ประกาศในเรื่องของทุ่งยางแดงโมเดล ก็เป็นเรื่องของการกำชับเข้มงวดในทุกมิติ เป็นการประสานความร่วมมือให้ได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องการบูรณาการ เรื่องการใช้งบประมาณ แผนงานโครงการที่ต้องสอดคล้องกัน วันนี้ขออย่างเดียว ขอให้ฝ่ายความมั่นคง คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เขาชี้ว่า ควรจะทำที่ไหน อย่างไร แบ่งพื้นที่ไว้อย่างไร พัฒนาจะลงตรงไหนก่อนตรงไหนหลัง ถ้าฟังกันตรงนี้ แก้ปัญหาได้แน่นอน ถ้ายังแยกกันทำอยู่เหมือนเดิม ทุกคนคิดถึงแต่กฎหมายของตัวเอง รัฐบาลก็ให้แต่ละแท่งงานของเรา ต่างคนต่างเดินไปไม่ได้ วันนี้ผมเป็น ผอ.รมน.  ผมเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะฉะนั้นผมบูรณาการทั้งหมด ทั้งคน แผนงาน งบประมาณทั้งหมด ต้องบูรณาการให้ได้และก็ประสานสอดคล้องกัน เพราะฉะนั้นผมต้องการให้ขับเคลื่อนเรื่องทุ่งยางแดงโมเดลให้ได้โดยเร็ว และขยายไปที่อื่น ต้องเร็วที่สุดทุกอำเภอ วันนี้ก็มีอยู่ไม่กี่อำเภอที่มีปัญหาอยู่ มี 100 กว่าหมู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่มีทั้งหมดตั้ง 2,000 กว่าหมู่บ้าน พอเราพูดกันไป พอสื่อกันไปกันมา กลายเป็นว่าภาคใต้ทั้งหมดอันตราย แล้วใครก็ไม่มาเที่ยว ลงทุนก็ไม่เกิด ท่านดู เราส่งแผนการลงทุน BOI ตั้งมากมาย 3 ปีมาแล้วยังไม่เกิดโรงงาน
 
การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ เราลงทุนขยายต่อใช้ทุนน้อยที่สุด เพราะเรามีวัตถุดิบอยู่แล้ว มีสถานที่การท่องเที่ยวดีอยู่แล้ว วันนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีความพร้อม สิ่งที่ผ่านมานั้น มีปัญหาหลัก ๆ ก็คือ ด้านการบริหารจัดการของส่วนราชการ และการฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เสียโอกาส วันนี้เราตั้งคณะกรรมการหลายคณะที่ภาคใต้ ฟังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือร่วมกัน กำลังของทหาร ตำรวจ ชาวบ้าน อรบ. (อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) ทั้งหมด บูรณาการทั้งหมด ทำอย่างไรให้บูรณาการให้ได้ ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะลดเหตุร้ายลงได้มากขึ้น ถ้าปล่อยให้เป็นอำนาจเป็นเรื่องของตำรวจ ทหาร ก็เป็นอยู่อย่างนี้ อย่างไรก็ดูไม่ทั่ว เพราะทหารแต่งเครื่องแบบ ประชาชนก็สัญจรไปมาทั่วไป ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลา ด้วยเคอร์ฟิวอะไรต่าง ๆ เลย แต่เราต้องทำอย่างไรให้เกิดความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ สร้างการรับรู้ นำคนดีมาสกัดกั้นคนเลวให้ได้ วันนี้เขามาสู้เราด้วยความรุนแรง เราก็ต้องประณามการใช้ความรุนแรงของเขา ไม่ใช่มาประณามเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับเขาหรือไม่ เพราะวันนี้ผมไม่มีนโยบายในการที่จะให้ไปกวาดล้างลักษณะทั้งหมู่บ้าน ทั้งพื้นที่เลย ทำไม่ได้ ถ้าทำได้คงจบหรือไม่ก็คงจะบานปลายไปเวทีโลก ต้องระมัดระวังการเสนอข่าวต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า เราเดินมาถูกแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ วันนี้องค์กรระหว่างชาติ OIC (องค์การความร่วมมืออิสลาม) เขาเข้าใจ เขาเห็นยุทธศาสตร์ของเราเดินมา เขาชื่นชมว่าทุกอย่างดี ขอให้ทำให้ได้โดยเร็ว แต่ขอให้เรากันเองติติงกันตรงนี้ตรงนั้น ซึ่งบางอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริง ฟังแล้วก็ตรวจสอบ แล้วค่อยเสนอข่าว ผมไม่ห้ามท่าน แต่ต้องเข้าข้างเจ้าหน้าที่เขาบ้าง เขาทำงานด้วยความเสียสละ คนดีมาก คนไม่ดีน้อย แต่ถ้าคนไม่ดีทำไม่ดี ก็ไปแยกแยะออกมาให้ออก เหมาทั้งหมดก็เสียกำลังใจ ไม่อยากทำงานกันทั้งสิ้น คนไทยต้องให้กำลังใจกันเอง เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญในสายตาของชาวต่างชาติในวันนี้ ก็ขอความกรุณา ขอร้องสื่อ ผมไม่ได้โทษท่านเลย เพียงแต่ว่าสื่อเป็นช่องทางการสร้างการรับรู้ระหว่างรัฐกับเอกชน กับประชาชน ผมก็หวังพึ่งท่าน ถ้าท่านถ่ายทอดดี ก็เข้าใจกัน แล้วก็เดินหน้าประเทศไปได้ ถ้าถ่ายทอดไม่ดีก็เสียหาย แต่เรื่องใดที่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ของอะไรก็ว่ามาเป็น Case เป็นกรณี เป็นบุคคลไป ไม่อย่างนั้นเดินหน้าไม่ได้ ในส่วนของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยนั้น ต้องรัฐ เอกชน ประชาชน ต้องร่วมมือกัน
 
ปัญหาการศึกษาของคนในชาติ วันนี้เราต้องมองว่า คนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความสำคัญที่สุด ประเทศชาติจะเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างไร เราจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้สวยหรูอย่างไรก็ตาม ถ้าคนนั้นไม่พัฒนา ไม่เข้าใจ ไม่มีกระบวนการคิด ไม่มีวิสัยทัศน์ แต่คนไทยต้องปรับตัวเองให้ได้ ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ เข้าใจในนโยบายเสริมกันไป ถ้าต่างคนต่างขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ ไปไม่ได้ การเมืองก็ต้องเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ลดการทะเลาะเบาะแว้ง เราถึงต้องมีการปฏิรูป พวกประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เขาเจริญแล้ว เขาใช้เวลามาก่อนหน้าเราในการปฏิรูป วันนี้ก็ได้มีการปฏิรูปหลาย ๆ ประเทศ ทุกคนต่างก็ดูกัน หลายประเทศก็ดูไทยขณะนี้อยู่ ไทยก็ต้องไปดูคนอื่นเขามาเหมือนกัน เราต้องใช้การปฏิรูปวันนี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ เราช้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว ผมเรียนไปหลายครั้งแล้ว ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ด้วยการศึกษา ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาไม่เหมาะสม แต่อย่าลืมให้ความสำคัญทั้งครู ครูเป็นหลัก ครู นักเรียน หลักสูตร การบริหารจัดการ และความเท่าเทียมกันในเรื่องของการเข้าสู่การศึกษาสำคัญที่สุด ปัญหาแก้ไม่ยาก ถ้าเราไปคิดอะไรใหม่ ๆ มาก ๆ นัก ทำไมได้ เราก็ไปนำสิ่งที่ดี ๆ ของแต่ละประเทศที่เขามีอยู่ในเรื่องของการศึกษา จะนำของใครมา นำมาถอดเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้าคิดกันเองไปไม่ได้ ไม่มีแนวทางไว้ก่อนเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองไทยด้วย คนไทยคิดละเอียด คิดไม่เหมือนชาติอื่นเขา ตอนนี้เราต้องรวมพลังความคิดต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกันให้ได้ เพื่อจะไปแก้ปัญหา ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บไว้ก่อน นำปัญหาใหญ่มาแก้ก่อน ถ้าพอเริ่มปัญหาใหญ่ ก็นำปัญหาเล็กมาเริ่ม มาตีด้วย ไปไม่ได้เลย ปฏิรูปอย่างไรก็ปฏิรูปไม่ได้ ผมไม่ได้ไปจำกัดกั้นความคิดของใครเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสร้างคนให้ได้โดยเร็ว เพื่อเตรียมการ รับการกับภัยคุกคามรูปแบบบใหม่ ๆ ทั้งหมด ปัญหาของชาติ ทั้งภายในภายนอกประเทศด้วย ถ้าคนไม่แข็งแรง ไม่มีคุณภาพ ประเทศก็ไม่เข้มแข็ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา ไปไม่ได้ทั้งหมด การยอมรับต่างชาติก็ไม่ได้อีก การเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าไม่ได้หมด เราต้องพัฒนาตนเองให้ได้โดยเร็ว เราต้องแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมด
 
วันนี้ได้สั่งการชัดเจนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่น ๆ การสั่งงานของรัฐบาล ไม่ใช่สั่งทำแล้วจบ ไม่ใช่ สั่งไปแล้วกำหนดนโยบายไปแล้ว โดย ครม. เห็นชอบร่วมกัน ก็ไปสู่กระบวนการปฏิบัติ มีคณะกรรมการ ใช้จ่ายงบประมาณ ทำแผนงานโครงการมา แล้วก็ทำ จะเห็นว่ามีอีกหลายขั้นตอน วันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งในภาคเศรษฐกิจจะได้ไปสู้เขาได้ในตลาดการค้าต่อไป ซึ่งวันหน้าให้สิทธิประโยชน์ของประเทศกับประเทศที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางลดลงหมด อาจจะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนี้ เราจะสู้เขาไม่ได้ เราต้องพัฒนาหาแบรนด์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปขายเขา ไปสร้างสู้กับเขา ขายแบบเดิมอย่างไรก็ขายไม่ได้ ราคาก็ตก เพราะเราบวกไปด้วยค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ก็สู้เขาไม่ได้ในประเทศรอบบ้านนี้แล้ว แต่ผมไม่ว่า จะทำอย่างไรกันต่อไป ไปคิดกันเอง ทุกคนต้องช่วยกัน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าเศรษฐกิจโดยรวม
 
วันนี้รัฐบาลได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ใช้ได้หมด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ทำให้ได้ อย่าไปมองว่า เรามาสอนให้คนถอยหลัง ให้คนอยู่กับที่ไม่ใช่ ท่านทรงสอนให้หยุดเมื่อมีปัญหาสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็เตรียมความพร้อม และเดินหน้าต่อ ไม่ใช่หยุดแล้วถอยหลัง บางคนไปแปลเจตนาตรงนี้ผิด วันนี้ผมทราบว่าจะมีการเตรียมการต่อต้านนโยบายรัฐบาลในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ผมไม่สนใจ ผมถือว่านี้เป็นสิ่งที่พระราชทานให้กับเราแล้ว เป็นสิ่งที่สถาบันให้เป็นของขวัญให้กับคนไทยมาตลอด แต่คนไทยไม่ค่อยรู้คุณค่า ไม่มีอะไรเสียหายเลย ที่ผ่านมานั้น เราก็พยายามแก้ไขในทุกมิติ ทั้งในด้านนโยบาย ในด้านขับเคลื่อน ในด้านผู้ปฏิบัติ แต่เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตผิดกฎหมายทั้งสิ้นทั้งปวง ถ้าเราไม่ดูแลเรื่องนี้ ไม่บังคับใช้กฎหมายพิเศษบ้างอะไรบ้าง แก้ไม่ได้ ท่านก็เห็นแล้วว่ากฎหมายปกติทำได้ไหม การบุกรุกทำลายป่า การอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ อาวุธสงคราม ทำไม่ได้เลย วันนี้มีกฎหมายอยู่ฉบับเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อ ใช้เฉพาะเรื่องเหล่านี้ เรื่องความมั่นคงเป็นหลัก และการแก้ปัญหาที่ต้องยั่งยืน ต้องแก้ด้วยกฎหมายพิเศษ ก็ทำไป แล้วทำไมต้องมาตำหนิติเตียนกันตรงนี้ สำหรับผู้ที่ไปติเตียนอยู่ต่างประเทศ ผมก็ไม่น่าจะให้ความสำคัญมากนัก เพราะเขาไม่ได้มาร่วมกับเราในการแก้ปัญหา และเขามีคดีความมากมายไปหมด อย่าไปให้เครดิตเขาเลย
 
การประมูลงานต่าง ๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าปัญหาเรา เริ่มมาจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งคน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีการ ราคากลาง หน่วยงานกลาง มีหรือไม่ กำหนดราคากลาง ของบางอย่างไม่มีราคากลาง หลาย ๆ อย่างที่เราจะซื้อใหม่ ราคากลางไม่มี เพราะว่าไม่เคยซื้อ เมื่อไม่เคยซื้อ ราคาก็ไปเปิดเว็บฯ มา เปิดเว็บฯ บางทีก็แพง ต่ำ แต่ทั้งหมดก็ต้องมาต่อรองให้ได้ แล้วก็มาทำให้ถูกวิธี เราต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้ใช้ได้ ซื้อได้ แต่จะต้องไม่ทุจริต ไม่ได้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นหน่วยงานกำหนดราคากลางต้องมีไหม ต้องเร่งดำเนินการหารือกันมาให้มีประสิทธิภาพ กลไกตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน วันนี้กระทรวงยุติธรรมเสนอมาทั้งหมด 11 องค์กรด้วยกัน 11 หน่วยงานที่จะต้องไปตรวจสอบทั้งหมด ไล่ล่าการทุจริต อันนี้ของใหม่ ของเก่าก็อยู่ในกระบวนการก็ไปว่ากันมา จะตรวจสอบทันทีตามระยะเวลาหรือตามที่ได้รับแจ้ง หรือเป็น Routine อะไรก็แล้วแต่ ก็ทำทั้งหมด ปรับปรุงกฎหมายทั้งหมดให้ครบทุกมิติ ทั้งฐานความผิด โทษทัณฑ์ต่าง ๆ ครบทั้งข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการการเมือง เราต้องปูพื้นฐานในอนาคตไว้ด้วยเรื่องของกฎหมายเหล่านี้ แต่อย่าให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน จนจำกัดการทำงานมากเกินไปก็ยาก ถ้ากระดิกอะไรไปไม่ได้ก็ลำบาก แต่มีวิธีการ นอกจากกฎหมายแล้วสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกให้มากขึ้น
 
สำหรับประเทศไทย ผมคิดว่าคนไทยต้องมองในภาพเดียวกัน ผมกำลังกำหนดคำนิยมสำหรับประเทศไทย อาจจะต้องสร้างการรับรู้ในต่างประเทศด้วย การบอกวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป อาจจะเป็นการใช้คำว่า “THAILAND FORWARD 2025” หรือไม่ เพื่อจะก้าวหน้าไปอย่างไรในปี 2025 เหมือนต่างประเทศเขาก็มี “SMART NATION” อะไรต่าง ๆ เขามีหมด ประเทศไทยยังไม่มี กำลังคิดอยู่ อาจจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงใส่เข้าไป อะไรเข้าไป แต่หาคำพูดเหมาะ ๆ แล้วเราเดินหน้าให้ได้ 2025 อาจจะช้าไป ผมก็ได้ให้แนวทางวันนี้ไปในที่ประชุมว่า ให้คิดว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าให้ได้ภายใน 2 แผนพัฒนา ก็คือ 10 ปี วันนี้เราเหลือแผนนี้อีก 3 ปี ก็ประมาณ 13 ปี ปีนี้ 2014 อีก 3 ปี อาจจะเป็น 2017 หรือเร็วกว่านั้นก็ไม่รู้ ไปคิดมา สัปดาห์จะนำมาเสนออีกครั้งเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยให้รับรู้ง่าย ๆ เข้าใจ
 
ในขณะนี้ ผมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย ผมมีภารกิจในการประชุม เอเชีย – ยุโรป หรือ ASEM ครั้งที่ 10 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี มีความสำคัญในเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำเอเชียและยุโรป ทั้ง 50 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ สหภาพยุโรปหรือ EU กับสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วย ประเด็นต่าง ๆ ก็คงหารือกัน คงเน้นหนักในเรื่องของการเผชิญภัยคุกคามในมิติต่าง ๆ ด้วย ความมั่นคง และความเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับยุโรป จะเชื่อมโยงกันอย่างไร กลไกเขามีอยู่แล้ว ขณะนี้ก็มีกลไกในการเชื่อมโยง ก็คงไปคุยเรื่องเหล่านี้ และปัญหาที่สำคัญของโลก ก็คงจะต้องมาพูดคุยกันให้ละเอียดชัดเจนขึ้นว่าจะทำอย่างไร เราต้องเดินไปตามสังคมโลกเขาด้วย กลับมาแล้วผมจะชี้แจงเพิ่มเติม ก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย ผมจะไปเผชิญกับใคร กับใครไม่ชอบเรา ต่อต้านเรา ผมจะอดทนให้มากที่สุด ทั้งนี้ผมอดทนเพื่อประเทศไทย อดทนเพื่อคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจ ผมก็จะอดทน พูดได้เท่านี้
 
เรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลก รัฐบาลที่ผ่านมาเคยทำไว้แล้ว เราก็จะขับเคลื่อนให้ได้ เพราะอย่างไรก็ต้องทำ แต่ทำให้เร็ว ให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากยิ่งขึ้น จะได้เป็นประโยชน์กับบ้านเรา เรื่องอาหารไทย เรื่องข้าวไทยอะไรก็แล้วแต่ การท่องเที่ยวไทยให้ผูกพันเป็นห่วงโซ่ จะต้องลิงค์กันให้ได้เรื่องอาหารไทย นอกนั้นถามมา ถามผ่านสื่อ พูดผ่านสื่อมาก็ได้ ถามกันดี ๆ ผมก็ตอบดี ๆ ทุกครั้ง บางครั้งอาจจะเสียงดังไปหน่อยก็ธรรมดา พอพูดมาก ๆ ก็เสียงแหบแห้ง ก็ต้องส่งเสียงให้แรงขึ้น ต้องเห็นใจผมบ้าง เพราะผมตอบทุกคำถาม ถ้าไม่ตอบแล้วใครจะตอบ ผมพูดยังบอกว่าผมมัวแต่ให้พูดเลยไม่ได้ทำ แต่เวลาพูดกับเวลาทำคนละเวลา ผมก็พูดกับท่านเป็นวัน ๆ วันไหนประชุมคณะรัฐมนตรี (ประชุม ครม.) ผมก็พูดมากหน่อย วันอื่นไปงานไหน ถามผม ผมก็พูดอธิบายว่าคิดอะไร วันหน้าจะได้เข้าใจกันเท่านั้นเอง คนทำมีอยู่แล้ว วันนี้เราก็กำหนดติดตาม กำกับ ดูแล มากมายไปหมด ไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้ทำ แล้วถามว่าจะให้ผมทำอะไร ไม่พูดเลยไหม ฝากประชาชนด้วย ให้ทำอย่างไร ผมก็จะพยายามปรับตัวเองให้ได้มากที่สุด แต่ประเทศชาติเป็นหลักสำหรับผม สำหรับคณะรัฐบาลทุกคน และ คสช. ขอบคุณในน้ำใจไมตรี ขอบคุณในความร่วมมือ ขอบคุณในความเข้าใจทุกประการ ผมว่าคุณเข้าใจเรามากขึ้น ขอบพระคุณ ขอให้มีความสุข อีก 2 – 3 วันพบกัน สวัสดีครับ
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์