คปก.แนะรัฐบาล-สนช.ขยายนิยามคนไร้ที่พึ่ง ไม่ใช้ ก.ม.บังคับเข้าสถานสงเคราะห์

คปก.ทำข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่งถึงรัฐบาลและ สนช.แนะขยายนิยามคนไร้ที่พึ่ง ให้ท้องถิ่นและประชาสังคมมีส่วนร่วม ไม่ใช้ ก.ม.บังคับคนไร้ที่พึ่งต้องเข้าสถานสงเคราะห์

21 ต.ค.2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ... ระบุให้ขยายนิยามความหมายของ “คนไร้ที่พึ่ง” ให้ครอบคลุมกลุ่มคนเร่ร่อน ขอทาน และไม่ใช้กฎหมายบังคับคนไร้ที่พึ่งให้เข้าสถานสงเคราะห์

โดยมีข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวใน 4 ประเด็น คือ

1) ความหมาย “คนไร้ที่พึ่ง” ให้หมายรวมถึงคนป่วยทางกายหรือจิต คนขอทาน คนเร่ร่อน หรือคนจรจัดในที่สาธารณะ และบุคคลอื่นใด ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย           
2) การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการคุ้มครองของคนไร้ที่พึ่ง  และสนับสนุนให้จัดตั้งสถานหรือศูนย์คุ้มครองระบบเปิด ที่สอดคล้องกับความสมัครใจคนไร้ที่พึ่ง
3) ให้กระจายอำนาจทั้งโครงสร้างและอำนาจหน้าที่สู่จังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงจัดมีผู้แทนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้มีฐานรายได้และเงินอุดหนุนที่เพียงพอ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่วนการใช้มาตรการทางอาญาจากกฎหมายอื่น คปก. เสนอไม่ให้นำมาตรการในความผิดเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น มาทำให้คนไร้ที่พึ่งต้องจำยอมเข้าสถานสงเคราะห์เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีทางอาญาจากกฎหมายเหล่านั้น

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ...นำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีทั้งหมด 29 มาตรา

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์